ARTIKEL

En het basprobleem dan?

Gastauteur | 22 december 2005
De luidsprekers staan relatief dicht bij de luisterplaats – dat is het enige compromis dat Arthur moet sluiten. Het zijn ook niet de kleinste luidsprekers. Dat alles is in onderstaande foto wel enigszins te zien. Die plaats is evenwel ook verantwoordelijk voor het prachtige ruimtebeeld en de ongekleurdheid van de klank.

"Never change a winning team"; lekker laten staan. 

Basproblemen (c) Xingo (c) Xingo (c) Xingo (c) Xin

Maar een basprobleem heb ik tijdens het luisteren niet gehoord!

Wat ik wel heb gehoord in de zogenaamde "probleemopnames" is het karakter van die opnames. Er was één nummer bij dat het probleem echt blootlegde. Dat nummer begon vrij rustig, maar met een hele krachtige baslijn. Echt heel krachtig. Eén van de tonen in die nagenoeg geïsoleerd klinkende baslijn ging een dB of drie harder dan de overige. Dat was de resonanties waarnaar Arthur verwees. Naarmate het nummer zich ontwikkelde vielen meer instrumenten bij en geleidelijk aan versmolt de baslijn met de rest van de muziek. Het vreemde aan de opname is dat de baslijn van het begin af aan zo hard werd neergezet. Hoe dan ook, ik hoor niet vaak een prettiger bas weerklinken met allerlei opnames dan wat ik hier hoorde (uitgezonderd natuurlijk bij mezelf….. J .)

In een poging om Arthur te laten zien hoe zijn geluid zich verhoudt tot dat van "het gemiddeld aangetroffene" informeerde ik naar zijn ‘referenties’. Ofwel: "Arthur, heb je enig idee hoe het geluid van deze set zich eigenlijk verhoudt tot dat van de meeste andere die ik aantref, zelfs de hele dure die in rampzalige ruimtes staan te spelen?" Dat bleek niet het geval. "Het is zonder meer zo dat er heel veel heel serieuze audiofielen een moord zouden doen voor jouw geluidsniveau", zei ik, en dat is een feit.

"En het basprobleem?", vroeg Arthur. Ik mompelde iets van, "het zou mij verbazen als we sterkteverschillen zouden gaan meten die verder dan 10dB uiteen liggen".

Hieronder de meting van het hoofdsysteem (rode curve):

Basproblemen (c) Xingo (c) Xingo (c) Xingo (c) Xin

De meting is bruikbaar tot 8kHz en is recht binnen 9dB.

Wanneer 129dB als de nul-dB lijn wordt beschouwt, dan is de weergave tussen 50 en 8.000Hz recht binnen 9dB (+/- 4,5dB). Dat lijkt iets om niet van onder de indruk te zijn, maar het zegt allereerst niets over hoe dit nu eigenlijk in werkelijkheid klinkt en in de tweede plaats is het niet ongebruikelijk om in onbehandelde situaties sterkteverschillen van 20 tot 35dB te meten, zodat daarbij vergeleken deze meting zeer recht is! Daarnaast is het zo dat de meting welbewust de invloed van de ruimte zelf meeneemt. Van een basprobleem kan sprake zijn als de sterkteverschillen tussen pieken en dalen die er onmiddellijk op volgen of aan voorafgaan meer dan 15dB bedragen – iet dat zoals gezegd heel gebruikelijk is in een niet-behandelde luisteromgeving.

EDITORS' CHOICE