REVIEWLumin

Testomgeving en bediening

Sinan Kökbugur | 18 februari 2018 | Fotografie Fabrikant | Lumin

De D2 wordt met interlinks van Van den Hul zowel via XLR als via cinch aangesloten op een set klasse A-versterkers van Pass Labs (XP-20 + 2 x XA160.5), die een set elektrostatische luidsprekers van Quad van het type ESL63 aansturen. De digitale BNC-uitgang van de D2 wordt voorzien van een BNC-naar-cinch verloopje en wordt aangesloten op een Wadia 321 Dac, die met hetzelfde type interlinkjes is verbonden met dezelfde versterkers. Alle stroombekabeling is afgeschermd, van de meterkast tot aan de kasten van de gebruikte audioapparatuur. De audio-installatie heeft niet alleen een eigen groep maar ook een eigen fase.

Voorts wordt een kleine usb-schijf van Western Digital aangesloten met een capaciteit van 1 TB. De usb-schijf wordt direct herkend. Omdat de schijf hoorbaar is, wordt even later een droog opgevouwen keukendoekje onder de schijf geplaatst. In een permanente opstelling zou een SSD van 1 TB de voorkeur verdienen, maar hoewel de prijzen van SSD's de laatste jaren fors zijn gezakt is een SSD nog altijd significant duurder dan een gewone harde schijf. SSD´s worden wel steeds interessanter.

Op de usb-schijf staan bitperfect geripte cd’s waarvan de muziek zonder uitzondering is omgezet naar WAV-bestanden. Voorts staan er voor de review een aantal DSD-bestanden op de harde schijf, maar dit is een kleine minderheid. De verkrijgbaarheid van betere geluidskwaliteit dan WAV laat nog veel te wensen over en vaak wordt ook nog eens oude wijn in nieuwe zakken verkocht.

Concreet, een WAV-bestand wordt omgezet naar een DSD-variant en wordt vervolgens als DSD verkocht. Dat van WAV naar DSD omgezette bestand klinkt natuurlijk helemaal niet beter dan het originele WAV-bestand. MQA, DSD, etc. willen nog niet echt wortel schieten bij de consument omdat lang niet in alle gevallen een significant verschil in geluidskwaliteit waargenomen kan worden. Het feit dat er allerlei verschillende DSD-formaten zijn helpt ook niet echt bij de uitrol naar de consument. Als dan mede in aanmerking wordt genomen dat DA-converters de afgelopen tien jaar significant zijn verbeterd, is het de vraag of beter-dan-WAV bestaansrecht heeft en überhaupt ooit nog op een grote schaal gaat doorbreken, zoals de cd dat halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft gedaan. Met een betere DA-conversie van WAV-bestanden bleek de afgelopen tien jaar nog behoorlijk veel winst te boeken en het einde lijkt nog niet in zicht. De WAV-bestanden van gisteren en van nu zullen naar verwachting in de toekomst nog veel beter kunnen klinken. Dat het WAV-format meta-tags niet altijd goed ondersteunt is bekend, maar dat is geen probleem voor wie zijn muziekverzameling netjes en systematisch in een mapstructuur ordent.

Ook wordt een verbinding geconfigureerd met een netwerkschijf waar dezelfde bestanden op staan als op de usb-schijf.

Lumin Music Systems D2: bediening van de D2 met de app

De D2 heeft een centraal geplaatst prettig leesbaar, dimbaar en eventueel uitschakelbaar monochroom display dat ook van wat grotere afstand te lezen blijkt te zijn. Het display laat meta-tag informatie zien, of als dat ontbreekt, de bestandsnaam van het gekozen muziekstuk. Samplefrequentie, bitsnelheid, bitdiepte, verstreken tijd, totale tijd van het spelende nummer en het aantal nummers in de wachtrij worden ook vertoond.

De lay-out van de app lijkt heel sterk op de app van de onlangs door ons geteste TEAC NR-7CD, hoewel deze laatste geen app voor Android heeft. De iOS-app van de Teac lijkt dus op de Android-app van Lumin. Mogelijk is sprake van een (deels) gezamenlijk ontwikkelingstraject voor wat betreft de software en bediening, maar dat hebben we niet nader onderzocht.

Iedere nieuwe app is even wennen, maar de app van Lumin werkt behoorlijk intuïtief. Wachtrijmanipulatie, d.w.z. liedjes toevoegen, verwijderen of verplaatsen, gaat makkelijk. Als een map is voorzien van de afbeelding van een cd-hoesje, wordt het plaatje netjes vertoond. Dit werkt gek genoeg alleen goed bij het benaderen van de usb-schijf. Bij het benaderen van de netwerkschijf met daarop precies dezelfde mappen, werden wel de beschikbare mappen maar niet alle plaatjes van cd-hoesjes in die mappen vertoond. Dit is niet echt een probleem, omdat alle mappen systematische en herkenbare namen hebben.

Aan de linkerkant van het scherm van de app staat de wachtrij en bovenaan het spelende nummer. Als met de vinger op het plaatje wordt getikt, verschijnt het plaatje groot in beeld, de eerste keer vergezeld van technische informatie zoals samplefrequentie, bitsnelheid en bitdiepte. Deze informatie staat ook linksboven op het scherm naast het plaatje. Wie het scherm van de app te licht vindt, kan het scherm op de donkere modus zetten.

De weergave van de muziekverzameling kan worden gemanipuleerd in die zin dat de plaatjes groter of kleiner gemaakt kunnen worden. Scrollen gaat soepel, ook door een grote muziekverzameling. Echter als de gebruiker in een map duikt en daarna weer terug, staat hij weer bovenaan bij de A. Omdat het scrollen heel snel gaat, is dit niet echt een probleem, eerder een schoonheidsfout.

De stabiliteit van de app laat nog wel te wensen over. De app liep regelmatig vast op een Samsung Galaxy Tab3. Dat had gelukkig geen gevolgen voor de spelende muziek want de Lumin D2 speelde volledig stabiel en is in circa drie weken niet één keer vastgelopen. Het afspelen van muziek heeft niet één keer gehaperd, ook niet op het moment dat de app vastliep. Ook een reboot van de tablet had geen gevolg voor de spelende muziek.

Volgens importeur YN-Audio is de app voor Apple’s iOS stabieler, omdat bij de ontwikkeling van een app voor Apple met veel minder verschillende apparaten rekening gehouden hoeft te worden. Android wordt immers door veel verschillende merken gebruikt en een Android-ontwikkelaar heeft met een grote verscheidenheid aan apparaten te maken. Dit is een plausibele verklaring. Mogelijk is de Android-app stabieler op nieuwere of andere tablets dan de Samsung Galaxy Tab3. Het vastlopen van de app is overkomelijk. De app is met enkele seconden weer gestart, terwijl de muziek intussen stottervrij verder speelt.

Lumin Music Systems D2: bediening met gebruik van UPnP

De Lumin D2 ondersteunt ook UPnP. Dat kan handig zijn als de tablet of smartphone leeg is of voor andere doeleinden wordt gebruikt. Een gebruiker kan dus een Windows- of Apple-laptop gebruiken om muziek naar de D2 te zenden. In de testomgeving stond een Windows-laptop die via wifi met de router was verbonden. WAV-bestanden gingen draadloos vanaf de laptop naar de router en vervolgens per Gigabit LAN-kabel naar de D2. Dit werkte stottervrij, ondanks de draadloze verbinding van de laptop naar de router. Zonder app kan de D2 dus ook worden gebruikt om muziek te spelen door een ander UPnP-apparaat de muziek te laten aanbieden.

Voordat de klank van de Lumin D2 besproken zal worden, kan alvast verklapt worden dat geen verschillen zijn waargenomen tussen de verschillende bronnen. Een WAV-bestand vanaf de usb-schijf klonk hetzelfde als een WAV-bestand vanaf de netwerkschijf of vanaf de laptop via UPnP. Eens te meer bleek dat de klank bepaald wordt door de inhoud van een WAV-bestand en niet door de locatie van het WAV-bestand. Let’s play some music, maestro!


EDITORS' CHOICE