Uitstekende resultaten

Ruud Jonker | 12 oktober 2014 | Trinnov Audio

Het systeem schrijft een aantal curves op het beeldscherm. De amplitude-curve is de meest gebruikte en de meest begrijpelijke voor de eindgebruiker. De curve relateert de amplitude aan de frequentie en representeert zodanig de tonale balans. Iemand met voldoende luisterervaring kan de curve relateren aan de hoorbare resultaten. De amp-direct curve laat alleen het resultaat zien van het zogenaamde directe geluid en de early reflections (instelbaar op 1, 3, 5, 8 reflecties). Dat geeft veel inzicht in akoestische problemen met room modes, cross-over filters en reflecties. De fase-curve relateert de fase-rotatie aan de frequentie. Als er veel rotaties zichtbaar zijn, leidt dat tot een onstabiel stereobeeld en een gebrek aan definitie. De group delay graph toont de arrivaltime van alle frequenties op de luisterpositie. Het ideale systeem heeft geen group delay. Group delay veroorzaakt bijvoorbeeld dat een hihat tienden van seconden achterloopt bij het ritme van de bass drum. De impulse respons relateert de main impulse van de luidspreker aan de tijd. Daaraan kan worden gezien wat een luidspreker in een bepaalde ruimte doet. De meest zinnige informatie betreft hier de relatie tussen de amplitude van de main impulse en de amplitude van de early reflections.


Amplitude curve Studio2/TAD Compact Reference Monitor, 'before' en 'after' correction.

Resultaten
Het werken met de Amethyst in de luisterruimte was een enigszins ondankbare klus. Ten eerste beschikt de luisterruimte over een nagenoeg optimale akoestiek. Ten tweede valt er op het gebruikte luidsprekersysteem heel weinig aan te merken. Om toch een gevoel te krijgen met betrekking tot de werking van de Trinnov is de akoestiek van de ruimte verslechterd. Dat kan omdat er (automatisch werkende en instelbare) akoestische voorzieningen zijn om de galmtijd te regelen en om roommodes te corrigeren, afhankelijk van de opstelling van luidsprekers. Door een andere inregeling kan de beruchte dip tussen de 60-120Hz, waar nagenoeg alle kamers een probleem hebben, opnieuw aangebracht worden. Op de amplitudegrafiek is zichtbaar dat de luisterruimte opnieuw een dip heeft bij 110Hz. De 'after'-curve toont het resultaat na de correctie. De dip is sterk verminderd, het laagbereik loopt kaarsrecht en de hogere frequenties vormen ook een nagenoeg rechte lijn. De andere curves zijn niet afgebeeld. De group delay curve en de impuls curve vertonen nauwelijks verschillen tussen de 'before' en 'after' situatie. Dat zegt natuurlijk iets over de ontwerpkwaliteiten van de TAD Compact Reference monitors die hier aanwezig waren. De fase-curve toont slechts kleine aanpassingen.

Wat zegt dat nou over de geluidsmatig waarneembare resultaten? Wel, de verschillen tussen de ongecorrigeerde curve en de 'comfort' preset zijn natuurlijk niet zo groot. Dat is ook niet te verwachten, gezien de bestaande akoestiek en de kwaliteit van het luidsprekersysteem. Het meest ingrijpende resultaat is uiteraard te verwachten in minder optimale akoestische omstandigheden met luidsprekers die inherente ontwerpproblemen kennen. Maar daar biedt de Trinnov uiteraard de toegevoegde waarde. De andere toegevoegde waarde is natuurlijk dat het apparaat voor gebruikers met veel akoestische kennis, alle mogelijke testscenario's en specifieke wensen ten aanzien van de akoestiek uitgevoerd kunnen worden. Voor de consument die de Trinnov gebruikt, zal het even wennen zijn. Waarschijnlijk zullen de 'neutral' en 'precision' presets te rigide klinken. Er ontstaat een indruk alsof er een stukje dynamiek verdwijnt. Dat is niet zo. Luidsprekersystemen in kamers vertonen bij bepaalde frequenties vaak 'schijn-dynamiek'. Een bepaalde toon klinkt dan harder als gevolg van de interactie met de kamer. De Trinnov zet dat dus allemaal terug naar de oorspronkelijke dynamiek, zoals geregistreerd op de plaat of cd. De 'comfort' en 'natural' presets zullen doorgaans aansluiten bij wat de consument nog plezierig zal vinden. De grootste fouten in het weergavesysteem zijn dan gecorrigeerd, terwijl er iets van het oorspronkelijke karakter van de ruimte en de luidsprekers herkenbaar blijft. Bij al deze opties is het belangrijk dat de Trinnov zorgt voor een uitstekend geluidsmatig resultaat, zonder dat het geluid levenloos en onbetrokken gaat klinken. Wellicht belangrijk om te melden is dat de Trinnov bediend wordt vanaf een GUI-based app op een computer. De Amethyst kan zelf werken als WiFi access point en heeft ook een ethernet-aansluiting. Dus elke tablet, smartphone of pc met WiFi kan communiceren met de Amethyst (met een zogenaamde VNC-client).

Conclusie
De Trinnov Audio Amethyst is feitelijk een afgeleide van het professionele Optimizer systeem voor studio's en werkt met dezelfde basistechnologie. De aangeboden functionaliteit gaat ver voorbij het akoestische kennisniveau van de gemiddelde gebruiker. Dat is allerminst problematisch, want de gebruiksvriendelijke basisfuncties zijn ruim voldoende om problemen in de akoestiek en luidsprekers aan te pakken. Er staat dan een voorversterker/corrector die uitstekende resultaten neerzet. Voor veel consumenten een valide optie op het moment dat bouwkundige aanpassingen lastiger realiseerbaar zijn.

Prijs
Trinnov Audio Amethyst euro 9.100,-

Importeur Nederland en Belgi‘:
RonÕs Activiteiten
tel: +31-(0)26-3830311
www.trinnov.nl

MERK

EDITORS' CHOICE