ARTIKEL

Anaglyph

Dit is de meest bekende techniek, die gebruik maakt van een brilletje met filters van verschillende kleuren (rood en cyaan, vroeger rood en groen) voor ieder oog. Doordat het ene oog alleen het rode beeld ziet en het andere oog alleen het cyaan beeld, kan diepte worden waargenomen.


Foto: anaglyph 3D bril

De techniek is simpel toe te passen op video zonder geavanceerde technieken en de brilletjes zijn goedkoop. Wel is het zaak om de kleuren van de beeldweergever zeer goed af te stellen op de gebruikte filters voor het optimale effect. Een ander sterk nadeel is dat de kleuren inboeten aan natuurlijkheid.

Lees meer over anaglyph op Wikipedia.

Lineaire polarisatie

Licht is een golfverschijnsel, met een golf (trilling) die zich in alle richtingen evenredig voortplant. Polarisatie van het licht houdt in, dat het licht na het filter alleen een trilling heeft in 1 enkele richting. De `Polaroid` bril is hier een goed voorbeeld van. Door de glazen een polarisatie in de verticale richting mee te geven, wordt al het licht in de horizontale richting (reflecties vanaf auto`s, water, wegen, etc.) geblokkeerd, wat veel rustiger kijkt.


Foto: polarisatie 3D bril

Bij film/videoprojectie kan dit effect worden gebruikt door twee projectoren te gebruiken, waarbij de ene projector een polarisatie heeft van -45 graden en de andere van +45 graden. Door een brilletje te gebruiken met dezelfde polarisatie, ziet het ene oog alleen het ene en het andere oog alleen het andere beeld. Nadelen van deze techniek zijn dat het hoofd precies recht moet worden gehouden en dat de bril licht wegneemt.

Lees meer over lineaire polarisatie op Wikipedia.

Circulaire polarisatie

Bij circulaire polarisatie wordt het eerst lineair gepolariseerde licht vervolgens circulair gepolariseerd. Door in plaats van een -45 / +45 polarisatie nu een linksdraaiende / rechtsdraaiende polarisatie toe te passen (zowel in de projectoren als in het brilletje), wordt de hoek waaronder het hoofd wordt gehouden onbelangrijk. Nadelen zijn dat net als bij lineaire polarisatie er licht wordt weggenomen en dat de polarisatie nooit 100% kan filteren. Deze techniek wordt in bioscopen redelijk vaak toegepast, omdat de brilletjes goedkoop zijn te fabriceren en het effect goed zichtbaar is.

Lees meer over het polarisatiefilter op Wikipedia.


EDITORS' CHOICE