ARTIKEL

Super Stereo!

We vonden in de archieven van Hifi.nl nog een demonstratie-elpee uit de beginjaren van de stereofonie. De begeleidende tekst willen we je niet onthouden:

‘Stereo! - Een magische klank, een fonkelend woord dat ruimte en diepte suggereert. Definitieve triomf van een der rijkste verworvenheden uit de techniek: het registreren en weergeven van geluid als ‘ruimtelijke geluidservaring’ (stereofonie). Tot in de fijnste klankschakering naar de groeven van de langspeelplaat overgebracht en bij weergave precies zo klinkend als wanneer twee menselijke oren natuurlijke geluiden opvangen. Want men zou kunnen zeggen dat de wegen waarlangs het geluid op de plaat is gekomen, verdubbeld zijn.’

‘…de langspeelplaat verrees uit haar experimentele stadium met als resultaat het fraaie product, dat vanaf 1949 de markt ging veroveren. Dat betekende al direct een aanzienlijke verbetering van de klank, samengevat in het begrip ‘High Fidelity’ of wel ‘hoge betrouwbaarheid’ van de weergave. Maar toch…het was nog steeds luisteren met één oor. Pas het wonder van de stereofonie heeft die barrière doorbroken.’

Van Discofoon: demonstratie Super Stereo


EDITORS' CHOICE