ARTIKEL

Het Lichtnet en de scepticus...

Wat was het leven vroeger toch eenvoudig. Je kocht een stereo set(je) en sloot dat aan op het stopcontact en als alles speelde dan was er geen vuiltje meer aan de lucht. Tot iemand op het heldere idee kwam dat er vervuiling op het lichtnet zou kunnen zitten en dat wel eens hoorbaar zou kunnen zijn op de installatie. En vanaf dat moment heeft Jan en alleman zich gestort op het fenomeen netsnoeren/netfilters/nettrafo’s en allerlei andere waar. De nieuwe gouden bron voor de audio verkopers werd aangeboord.

Nu ben ik van nature een scepticus en dus ging het verhaal over dit fenomeen mij in het begin toch wat te ver. Met name de prijzen die soms worden gevraagd gaan of mijn verstand te boven of mijn budget. Maar het intrigeerde mij wel. Dus voorzichtig aan de slag en info inwinnen. Het eerste wat werd opgestart is de aanschaf van een netfilter. Met mijn elektrotechnische achtergrond kon ik mij niet voorstellen dat een netfilter erg bijzonder is. De plaatselijke bibliotheek bood voldoende uitkomst en ik stootte op een boek waar keurig in werd beschreven hoe een netfilter te bouwen speciaal voor audioversterkers. Let op dat de onderdelen geschikt zijn voor dit gebruik, zoals speciale voor netfilter goedkeurde condensatoren. De onderdelen zijn in elke elektronica shop verkrijgbaar en met behulp van een kastje van Conrad werden er een tweetal filters in een enkele kast gebouwd. Een filter voor alle digitale apparatuur en een voor analoge apparatuur. De beide filters werken twee kanten op, dat wil zeggen dat de troep die de digitale apparatuur op het lichtnet wil dumpen ook wordt gefilterd. Dus minder vervuiling voor de rest.

De gehele bouw vergde een enkele avond en het filter heeft me zo ongeveer Fl. 120,- gekost. Het is eenvoudig van opzet en het grootste gevaar is dat je met 220 Volt werkt en dus heel goed de zaak moet afwerken. Een benodigde aardleiding of een geaarde wandkontaktdoos is door een vakman aan te leggen. De set bestond toen uit iets andere componenten en de resultaten waren goed te noemen. Digitaal knapte behoorlijk op en de toenmalige Rotel voor- en eindversterkers klonken veel schoner zonder in te leveren aan dynamiek. Maar upgrades gooiden roet in het eten. Mijn huidige Sphinx voorversterker reageerde helemaal niet goed. Ging behoorlijk metalig klinken en werd dus van het filter afgehaald. De twee aangeschafte Monarchy Audio eindtrappen passen ook niet. Enerzijds verlies je duidelijk aan fundament en snelheid/dynamiek en anderzijds zijn die eindtrappen geaard (de Rotels niet) hetgeen behoorlijk brom veroorzaakt. Gebleven is het filter nu voor het CD loopwerk, een Monarchy audio DIP, de DAC, de MD speler en de tuner. De rest van de set staat direct op het lichtnet.

EDITORS' CHOICE