NIEUWSB&W

Forum HiFi.nl; het hoe en wat (update 4)


Redactie HiFi.nl | 24 augustus 2002 | B&W

Het Forum is vandaag (24 augustus) inmiddels 9 dagen gesloten en gaat de komende dagen nog niet open. Omdat we op dit moment niet precies kunnen inschatten hoelang het polijsten en testen gaat duren, maken we de precieze datum van het online nog niet bekend. Dit zal echter geen weken op zich laten wachten. Zodra het nieuwe Forum online gaat, zullen we hierover een mededeling plaatsen op hifi.nl. Tevens zullen we alle geregistreerde Forumleden, die een bestaand e-mail adres hebben ingevuld, hierover berichten.

We hebben al eerder aangegeven dat we de berichtgeving over het HiFi.nl Forum met gezonde belangstelling volgen. Sommige berichten zijn juist, andere volkomen uit de lucht gegrepen. Ook hebben we ruim 150 reacties per e-mail ontvangen. We beseffen dat het gebrek aan informatie over onze motieven en plannen onduidelijkheid en onjuistheden in de hand werkt. Daarom enkele  door u veel gestelde vragen op een rijtje, met een antwoord natuurlijk.

Waarom is het Forum gesloten – had dit een technische oorzaak?
Nee. Het Forum is tijdelijk off-line gezet omdat HiFi.nl het Forum zoals het zich ontwikkelde niet langer wilde ondersteunen. Nogmaals, dit had geen technische oorzaak. Dat dit samenviel met het online gaan van de nieuwe website was puur toeval.
 
Gebeurde het sluiten van het Forum onder druk van de HiFi-branche?
Ja en nee. Verschillende bedrijven in de HiFi-branche hebben de afgelopen jaren, maar vooral de laatste maanden, kritiek geuit op diverse berichten en de veranderende toonzetting op het Forum. Sommige reclamaties waren terecht, andere niet.
Maar we ontvingen regelmatig juist positieve reacties: het Forum zorgde voor enthousiasme en een verhoging van kennis over produkten en ontwikkelingen. Het Forum is dus niet off-line gegaan, omdat de HiFi-branche het wilde, maar omdat HiFi.nl dit wilde. Het Forum is ook niet off-line gegaan vanwege een of twee geplaatste berichten, maar juist omdat we niet meer mee wilden werken aan de toonzetting en aard van verschillende berichten en topics.

Waarom is er niet eerder ingegrepen?
We hebben veel reacties ontvangen en gelezen waaruit naar voren komt dat men vindt dat het Forumbeheer het Forum meer had kunnen begeleiden en modereren. Dit klopt achteraf gezien. Het Forum werkte met een paar moderatoren die teveel berichten die niet gepast waren heeft laten staan. Ook was de software van het oude Forum niet uitgebreid genoeg om goed beheer door verschillende moderatoren toe te staan.
Aan de andere kant werd de afgelopen maanden veel achter de schermen gedaan om het Forum in betere banen te leiden. Verschillende IP-bans hebben plaatsgevonden en verschillende leden zijn tot meerdere keren toe gevraagd de richtlijnen die gesteld waren na te leven. Maar de hoeveelheid onzinnige en niet te accepteren posts bleef maar toenemen. Ook zagen we in toenemende mate lasterlijke posts geplaatst worden. Als we dit langer hadden toegestaan had dit uiteindelijk heel schadelijk kunnen zijn voor de kwaliteit van het Forum en HiFi.nl op lange termijn. Dit zou voor niemand goed geweest zijn. Het Forum weer op een hoog niveau krijgen, kan ons inziens maar op een manier: door drastisch en volledig in te grijpen; halve maatregelen helpen niet.

Gaat het Forum weer open?
Ja, natuurlijk! Het Forum op HiFi.nl is in een periode van bijna 3 jaar uitgegroeid tot een veel gebruikt en handig informatiemedium voor beginners en kenners, voor consumenten en professionals. Het oude Forum bevat tienduizenden waardevolle posts, ideeën en ervaringen. Geïnteresseerde bezoekers en geregistreerde Forumleden vonden de informatie die ze zochten en konden anderen laten delen in de eigen kennis en ervaringen. Dit is de kracht van een goed Forum en deze kracht willen we ten volle inzetten voor de doelstellingen zoals we die geformuleerd hebben voor HiFi.nl.

Maar wat wil HiFi.nl dan precies bereiken?
HiFi.nl streeft ernaar om het product HiFi breed en op een enthousiaste wijze te promoten. Zoals ooit met Snoep gezond, eet een appel, pleiten wij hartgrondig voor: Beleef emotie, geniet van HiFi!
HiFi.nl is er voor de Nederlandstalige bezoekers in Nederland, België en de rest van de wereld, maar net zo goed voor importeurs en HiFi-speciaalzaken. Onvolledige en onjuiste berichten op het Forum die particulieren of bedrijven schaden, kwetsen, of in een onjuist daglicht stellen zullen niet getolereerd worden. Wie hier niet mee kan of wil omgaan is niet welkom op het nieuwe Forum en kan zijn of haar heil ergens anders zoeken. Duidelijker kunnen we het niet formuleren.

Hoe onafhankelijk is HiFi.nl nu eigenlijk?
HiFi.nl kunt u beschouwen als een platform en (internet)magazine over de weergave van geluid en beeld. Doordat op HiFi.nl de artikelen en applicaties volledig gratis zijn voor de bezoekers, kan HiFi.nl zeer laagdrempelig promotie maken voor goede audio- en video-apparatuur. Bij bestaande HiFi-liefhebbers, maar ook bij mensen die de stap tot de aanschaf van dit soort mooie producten nog niet eerder namen.
Zoals elk magazine worden ook bij HiFi.nl kosten gemaakt en zullen hier inkomsten tegenover moeten staan. De bedoeling van HiFi.nl is als magazine, zowel kwalitatief als kwantitatief door te groeien en de bezoekers van dienst te zijn met interactieve applicaties (Forum, Tweedehands, Agenda, Opinie, Hi-Find, HiFi-zine etc.), maar vooral actueel nieuws en goede artikelen over ontwikkelingen, produkten en evenementen. HiFi.nl kan alleen professioneel doorgroeien als veel mensen de website hoog waarderen en veel bezoeken. Maar ook inkomsten in de vorm van betaalde advertenties zijn onmisbaar.
Het woord `onafhankelijk` in de ondertitel van HiFi.nl is een groot goed en wil zeggen dat HiFi.nl er niet voor een paar winkels of paar merken is, maar streeft naar volledigheid en objectiviteit. HiFi.nl is niet het eigendom van een aantal branche-partijen, maar HiFi.nl staat volledig op zichzelf. Een juiste en zo compleet mogelijke berichtgeving over HiFi, is waar een ieder bij gebaat is. De artikelen en recensies op HiFi.nl worden inhoudelijk niet gestuurd door importeurs of fabrikanten, maar worden via de redactie verkregen via vrije nieuwsgaring, perscontacten en ingezonden mededelingen. De medewerking van de importeurs en winkels is hierbij natuurlijk een must: zij hebben de expertise en de produkten waar u in geïnteresseerd bent. Vele honderden professionele bedrijven in de HiFi- en A/V- branche uit Nederland en Belgie doen op een integere en uitermate fatsoenlijke wijze zaken en proberen u als consument het beste te bieden binnen uw wensenpakket en bestedingsruimte. Deze bedrijven worden door HiFi.nl van harte ondersteund en gepromoot. Daarentegen zullen internetwinkels en niet-officiële dealers (die ten koste van deze bedrijven opereren) dus niet op promotie van HiFi.nl kunnen rekenen. Dit is op geen enkele wijze in strijd met de onafhankelijkheid.

Vrijheid van meningsuiting versus laster
HiFi.nl is natuurlijk een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting, maar dit is niet hetzelfde als altijd en heel hard maar roepen wat je vindt te moeten roepen. Dit laatste kan namelijk in sommige gevallen vrij eenvoudig leiden tot laster. De scheidslijn is inderdaad dun en van een complexe aard. Laster is de aantasting van iemands eer en goede naam door het verspreiden van onbewezen beschuldigingen (Dikke van Dale). Aan laster wenst HiFi.nl niet mee te werken.
Het nieuwe Forum van HiFi.nl zal uitsluitend een HiFi Forum zijn. De off-topic rubriek zal daarom niet meer geactiveerd worden. Wilt u uw politieke voorkeur uitspreken of duidelijk maken waarom u graag op vakantie naar Centerparks, Cuba, Curaçao of China gaat, dan kan dit niet meer via het Forum van HiFi.nl. Hiervoor kunt u naar de duizenden forums surfen die hier wel voor zijn, of u begint er zelf een. Op deze manier blijft het Forum van HiFi.nl verschoond van uitingen die er niet horen of die irrelevant zijn. Zo willen we het gaan doen. En te zien aan de vele reacties die we hebben gekregen wil de meerderheid van onze bezoekers en Forumleden het ook zo.

Hoe zit het met de nieuwe richtlijnen?
Met het online gaan van het nieuwe Forum zullen nieuwe richtlijnen bekend gemaakt worden. Hierin staan ondubbelzinnig en duidelijk de rechten en plichten van de bezoekers en van de beheerders. Een ieder die actief deel wil nemen aan het Forum zal akkoord moeten gaan met deze voorwaarden voor hij of zij zich kan registreren en daadwerkelijk kan posten. Op deze manier is de basis gelegd voor een werkwijze waarmee de kwaliteit van het Forum bewaakt en gewaarborgd kan worden.

Zullen alle oude topics in het nieuwe Forum teruggezet worden?
Nee.

Dus alle oude berichten worden weggegooid?!
Wederom nee. Het oude Forum zal binnen een aantal weken online komen te staan in de vorm van een archief wat eenvoudig geraadpleegd kan worden. De off-topic rubriek zal echter niet meer online komen en diverse rubrieken zullen opgeschoond worden volgens de oude en nieuwe richtlijnen.
U zult begrijpen dat het archiveren en doorwerken van oude threads en topics een enorme klus is en bijgevolg enkele weken kan duren.
 
Wat gebeurt er met de profielen?
Met het online gaan van het nieuwe Forum zal elk Forum-lid zich opnieuw moeten registreren. Er wordt geen gebruik gemaakt van bestaande profielen. Een start vanaf 0 dus.

Hoe krijg ik mijn archief van Instant Messages terug?
Indien u uw eigen IM`s wilt ontvangen, dan stuurt u een mailtje naar forum@hifi.nl met daarin de volgende gegevens: uw naam, e-mail adres en gebruikersnaam. Wij sturen u dan uw oude IM’s toe. U hoeft uw IM’s dus niet te missen.
 
Zijn pseudoniemen of aliassen straks niet meer mogelijk?
Aliassen zullen in het nieuwe Forum nog steeds mogelijk zijn. Maar omdat u zich in het nieuwe Forum daarnaast ook dient te registreren met echte gegevens wordt het posten onder valse namen een halt toe geroepen. Ook zal er e-mail validatie plaatsvinden (u ontvangt na uw aanmelding een e-mail waarmee u uw registratie kunt bevestigen. Zo kan er niet meer geregistreerd worden met valse of niet werkende e-mail adressen).

Tenslotte… moderatoren gezocht!
We hebben ondertussen al verschillende mensen benaderd of ze een rol als moderator willen vervullen. Sommigen van de moderatoren zullen dit zichtbaar doen, anderen meer op de achtergrond. Niettemin is het Forum natuurlijk gebaat bij verschillende goede moderatoren en kunnen we er zeker nog een aantal gebruiken. U kunt zich hiervoor aanmelden via: forum@hifi.nl.

We vertrouwen erop hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Meer volgt binnenkort op HiFi.nl. Dank voor uw geduld en vriendelijke groet,

Namens de redactie en alle medewerkers aan HiFi.nl,

Jean-Pierre Joos

P.s. heeft u nog kritiek, vragen of opmerkingen, mail het ons via: forum@hifi.nl. Alle reacties zijn van harte welkom.

MERK

EDITORS' CHOICE