ARTIKEL

De techniek achter Geneva - deel 2

Gastauteur | 18 maart 2010 | Fotografie Gastauteur

In samenwerking met importeur Audiac presenteren wij u weer een interessante White Paper (een document met een informatieve of educatieve inhoud welke bedoeld is om de lezer op de hoogte te brengen van oplossingen voor bepaalde problemen, en/of de technische achtergronden bij het vinden van die oplossingen - red.). Het betreft de bijzondere all-in-1 audioproducten van het Zwitserse merk Geneva, die op geavanceerde wijze stereoweergave realiseren met slechts één behuizing, waar naast de benodigde elektronica ook de luidsprekers in zitten. Het artikel is leuk en toegankelijk geschreven, en geeft een goed inzicht in de verschillende technische principes die van belang waren bij het ontwerpen van deze producten. De auteur is Michael Huijgen van Geneva-importeur Audiac. Benieuwd naar het eerste deel?

De engineers van EmbracingSound hadden een Single Bipolar Loudspeaker systeem voor ogen – een systeem waarbij de speakers heel dicht bij elkaar geplaatst worden, en waarmee toch een volwaardige stereoweergave mogelijk is. Bij de bouw van een dergelijk systeem moet een aantal problemen overwonnen worden. Dat men daar uitstekend in geslaagd is, kunt u beslist horen.

Als je twee luidsprekers heel dicht tegen elkaar plaatst, heeft de klank van beide luidsprekers dezelfde oorsprong en komen de geluiden dus gelijktijdig bij de luisteraar aan. Daarnaast stralen beide luidsprekers vanuit hetzelfde vlak, waardoor de informatie van de afzonderlijke kanalen minder door de akoestiek van de kamer beïnvloed kan worden.

Geneva

Het resultaat: perfecte weergave! Of toch niet? Helaas: het resultaat is een zeer gesloten weergave zonder ruimtelijke afbeelding en een frequentieafhankelijke uitdoving op de as van de speakers.

Voor de oplossing van dit probleem werd allereerst gekeken naar het gedrag van de weergave op de as. Gezien de onderlinge afstand tussen de luidsprekerunits van het linker- en het rechterkanaal ontstaat er namelijk een akoestische uitdoving recht voor de luidspreker. Die uitdoving doet zich slechts in een beperkte bandbreedte in het middengebied voor, maar zorgt zonder correctie voor een onrealistische en kale weergave. De oplossing bleek even eenvoudig als geniaal: een ‘neusje’ tussen de linker- en de rechterluidsprekers zorgt ervoor dat de luidsprekers elkaar op dit specifieke frequentiegebied akoestisch niet kunnen niet zien. Dit voorkomt uitdovingsverschijnselen en herstelt de weergave op de as, die tot een perfecte monopool-karakteristiek omgevormd wordt. Het resultaat is een bijzonder evenwichtig afstraalgedrag.

Geneva systeem

Door de unieke opstelling van de luidsprekerunits in de Geneva Sound Systems ontstaat er ook een zeer breed afstraalgedrag, met een openingshoek van niet minder dan 60°. Als vuistregel is aan te nemen dat de ideale weergave gerealiseerd wordt als de afstand van de eerste reflectie vanaf de zijwanden tot de luisteraar twee maal groter is dan de directe afstand van de Geneva tot de luisteraar. Als hier niet aan voldaan kan worden, zullen de reflecties een grotere rol spelen in de weergave en de ruimtelijke afbeelding beperken. Met andere woorden: voor een optimale weergavekwaliteit geldt R = 2x D.

 


EDITORS' CHOICE