ARTIKEL

Hoe werkt: Digitale televisie

In vrijwel elke LCD of plasma televisietoestel recensie op HiFi.nl komt het wel ter sprake: Digitale Televisie. Onmisbaar met de huidige generatie platte schermen, maar waarom eigenlijk? Met het volgende artikel wil ik wat achtergrondinformatie geven over Digital Video Broadcasting (DVB), de voordelen en eventuele nadelen, het huidige aanbod en mogelijk toekomstige ontwikkelingen.


Een langzame start

Digitale kabeltelevisie is al sinds 2001 beschikbaar voor de Nederlandse consument maar kende een nogal lange experimentele aanloopperiode. In de beginjaren bijvoorbeeld was de landelijke dekking van het digitale kabelaanbod nog maar magertjes, digitale televisie via de satelliet was toen eigenlijk het enige serieuze alternatief voor digitale televisie waarbij regio geen rol van betekenis speelde.Zoals wel vaker het geval is in de wereld van televisie zijn grote sportevenementen een flinke stimulans tot veranderingen in de markt. Voor digitale kabeltelevisie betekende het WK voetbal in 2006 de eerste echte grote doorbraak. Het aantal gebruikers van digitale kabeltelevisie is sindsdien flink gestegen en zo mocht Ziggo, de grootste aanbieder van digitale kabeltelevisie in Nederland, onlangs hun miljoenste abonnee verwelkomen. Volgens Stichting Kijk Onderzoek besloeg digitale televisie in Nederland de eerste helft van 2008 een marktaandeel van 40% waarbij het percentage van de traditionele analoge aansluiting gedaald was van 78 naar 73%. Oorzaak hiervan kan gezocht worden in het gestegen aantal gebruikers van digitale televisie via het ethernet. Digitaal ontvangst via het internet en schotelbezit is in de eerste helft van dit jaar stabiel gebleven, ongeveer 10% van het totale aanbod digitale televisie wordt via deze twee media ontvangen.

Van televisiekijkend Nederland bezat in de eerste helft van 2008 nog een ruime meerderheid een conventionele CRT televisie. Het aantal bezitters van een plat scherm is ten opzichte van het voorgaande jaar weer verder gestegen, momenteel bezit ruim 22% een LCD toestel en heeft plasma een aandeel van ruim 6% weten te veroveren in de Nederlandse woonkamers.


Het digitale televisiesysteem DVB

DVB is een open standaard voor digitale televisie en voor de Europese markt gekozen als opvolger van het meer dan 50 jaar oude analoge televisiesysteem. Binnen het DVB televisiesysteem kunnen we een globale indeling maken naar de manier waarop het digitale televisiesignaal wordt aangeboden. Naast digitale kabeltelevisie, welke onder de noemer DVB-C valt, kennen we nog DVB-S, via de satelliet, en DVB-T, via zendmasten. Een vierde variant binnen het DVB televisiesysteem is het zogeheten DVB-H, afgeleid van het DVB-T systeem maar dan volledig geoptimaliseerd voor gebruik met bijvoorbeeld mobiele telefoon en PDA.

Met in totaal ongeveer zes miljoen kabelaansluitingen in Nederland heeft DVB-C een grote voorsprong op de overige digitale televisie varianten. Omdat de infrastructuur in vele huishoudens al aanwezig is, zal de overstap van analoge kabeltelevisie naar digitale kabeltelevisie een lagere drempel kennen dan bijvoorbeeld DVB-S waarbij men moet investeren in een schotelpakket. Toch hoeft het laagdrempelige karakter van DVB-C niet automatisch te betekenen dat het ook de beste keuze is voor digitale televisie. Op de langere termijn zijn bijvoorbeeld de kosten voor digitale televisie via de satelliet een stuk lager dankzij het goedkopere abonnement en kent DVB-S een hogere beeld- en geluidskwaliteit dankzij de grotere bandbreedte die voorhanden is.Het zenderaanbod in digitale televisie via de satelliet is verreweg het grootste en in haast alle gevallen van een nog hogere beeld en geluidskwaliteit, ook in vergelijking met de overige varianten van DVB. Doordat het televisiesignaal, ten opzichte van het oorspronkelijk opgenomen signaal, sterk gecomprimeerd wordt kan de bitrate als een goede leidraad genomen worden voor de theoretisch haalbare beeldkwaliteit. Bitrates van 10Mb/s zijn bij DVB-S geen uitzonderingen en daarmee behaalt digitale televisie via de satelliet theoretisch de hoogst mogelijke beeldkwaliteit binnen het DVB televisiesysteem. De andere variant welke digitale televisie via het ethernet verzendt, DVB-T, steekt met zijn gemiddelde bitrate van 2,5 tot 4,5 Mb/s hier maar zwak tegen af en behaalt theoretisch dan ook de minste beeldkwaliteit binnen het DVB televisiesysteem.


EDITORS' CHOICE