ARTIKEL

Motional Feedback

Frank Speet | 04 november 2004 | Fotografie Frank Speet

In de vroege jaren ´70 kwam Philips met een revolutionair luidsprekerconcept dat een aantal technische eigenschappen heeft die uniek genoemd mogen worden. In dit artikel wil ik die opmerkelijke eigenschappen nader toelichten en wat dieper ingaan op zowel de voor als de nadelen van MFB-techniek.


Doel

Het hele idee achter MFB was een optimalisatie van de laagweergave, in het bijzonder die van kleinere luidsprekers, door een elektronische correctie van de natuurlijke afname van de laagweergave van een kleine speaker. Ook zou het MFB principe voor een theoretisch oneindig hoge dempingfactor zorgen, wat weer een perfecte controle van de laagweergave met zich mee zou brengen. Door uitgekiende filtering werd ook gestreefd naar een zo lineair mogelijke afstraling van het geluid.

Motional Feedback

Middelen

Om dat fraais te bereiken is een woofer ontworpen waar een keramische versnellingsopnemer in zit, In feite een variant op het keramische pick-up element. Een versnellingsopnemer die als gevolg van het bewegen van de wooferconus een signaaltje produceert, wat weer teruggevoerd wordt naar de input van de eindversterker. In feite werd in zekere mate de beweging van de woofer in een tegenkoppellus van de versterker opgenomen. Hoe briljant deze vondst ook is, om het tot een goed werkend geheel te krijgen moest de theorie de nodige concessies doen aan de praktijk. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat het systeem zou gaan oscilleren als gevolg van de traagheid van de signaaloverdracht, moest de stijgsnelheid van de laagversterker aanzienlijk worden teruggebracht. In ieder geval zijn MFB luidsprekers (bij mijn weten) de eerste hifi luidsprekers waar actieve filtering in is toegepast om laag en hoog van elkaar te scheiden, zodat aparte eindversterkers voor laag en hoog de betreffende luidsprekers aansturen.

Motional Feedback

Resultaat

Klik hier voor een vergrote afbeelding

Bezitters van MFB luidsprekers in originele staat zijn terecht zuinig op dit Nederlands hifi-erfgoed want het klankkarakter ervan is en blijft uniek. In hoeverre deze luidsprekers aansluiten bij de eisen die tegenwoordig aan high-end weergave worden gesteld valt te bezien, maar het is zonder meer mogelijk de kwaliteit van de weergave aanzienlijk te verbeteren met een scala aan modificaties, die enerzijds het unieke MFB systeem intact laat, maar anderzijds nieuwe inzichten toelaten om de weergave te verbeteren.

 


EDITORS' CHOICE