NIEUWS

Isolectra en Slim Bouwen


| 17 mei 2008
Capelle aan den IJssel, 14 mei 2008 - De bouwsector is een grote veroorzaker van CO2-uitstoot en heeft een te hoog energieverbruik.
Op 22 april 2008 ondertekenden ministers Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) en Cramer (Ruimte en Milieu) een akkoord met NEPROM, NVB en Bouwend Nederland. Het akkoord betreft energiebesparing in de nieuwbouw: het energieverbruik in nieuwe winkels, woningen en kantoren moet in 2015 de helft lager zijn dan anno 2008. Het akkoord is een sectorakkoord dat is aangekondigd in de nota Nieuwe energie voor het klimaat, die deze kabinetsperiode het uitgangspunt vormt voor klimaatbeleid.


Isolectra is al langer bezig met de vraag hoe er in woningen en kantoren meer energiebesparing, comfort, veiligheid en zorg geboden kan worden. Met andere woorden, hoe maak je een gebouw ‘slimmer’? Isolectra is al 60 jaar een gerenommeerde partner voor bouwende partijen en levert producten en systemen die hun duurzaamheid en effectiviteit hebben bewezen. In praktijk heeft Isolectra al veel ervaring opgebouwd met slim bouwen. Om lagere installatiekosten en faalkosten te bewerkstelligen heeft Isolectra snelle stekkerbare installatiesystemen ontwikkeld. Hiermee kan een elektrische installatie in een gebouw sneller en met minder energieverbruik gemaakt worden.

Een andere slimme oplossing is het plug and play installeren van energiebesparende gebouwbesturingssystemen. Installeren gaat hierdoor snel en foutloos. Ook levert het bedrijf geïntegreerde systemen die onder andere verlichting, verwarming en koeling regelen in een gebouw, met de hoogst mogelijke energiebesparing en lage kosten tot gevolg. Dat er in de bouw veel te verbeteren valt, wordt ook onderschreven door prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, schrijver van het boek Slim bouwen en hoogleraar aan de TU Eindhoven. De bouwindustrie is verantwoordelijk voor 35 % van al het afval en verbruikt 40 % van de energie. Een kwart van al het goederentransport is bouw gerelateerd in Nederland. Lichtenberg geeft nog meer opmerkelijke cijfers: industrieel bouwen ofwel slim bouwen (waarbij een groot gedeelte van het realisatieproces in de fabriek plaatsvindt) heeft 1 % faalkosten (kosten gemaakt door fouten in de bouw) met een rendement van 5-15%, terwijl traditioneel bouwen precies het omgekeerde laat zien, namelijk 5-15% faalkosten en 1% rendement.

Naast een positievere kosten-batenverhouding geeft slim bouwen een reductie van gewicht, volume en energie. Het bedrijfsleven en de ministers legden in het akkoord vast dat de komende jaren het energiegebruik in de nieuwbouw fors wordt teruggebracht door brede toepassing van bewezen technieken. Eén bewezen techniek is aanwezigheidsdetectie: verlichting gaat alleen aan wanneer er daadwerkelijk iemand aanwezig is in een kamer in een kantoorgebouw. Isolectra levert dit soort systemen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Volgens het akkoord moet de energieprestatie beter aansluiten bij het werkelijke energiegebruik, waarbij het gedrag van gebruikers of bewoners een rol speelt en aanpassingen aan het gebouw of huis zelf uitkomst kunnen bieden. Bijvoorbeeld door toepassing van domoticasystemen die het energieverbruik in een woning omlaag kunnen brengen door verwarming en verlichting slim aan te sturen.

In het akkoord is ook afgesproken dat er tien experimentgebieden komen, waar op grote schaal ervaring wordt opgedaan met zeer energiezuinige woningen. Het streven is om in 2020 volledig energieneutrale gebouwen op te leveren. Volgens Casper Bontenbal, marketeer bij Isolectra, is dit mogelijk. ‘Zelfs in moderne kantoorgebouwen met de meest efficiënte verlichtingsarmaturen kan met het toepassen van eenvoudige systemen vaak 50% op de energiekosten voor verlichting worden bespaard. Door slimme installatietechnieken blijft de investering laag, zodat de producten zich in zeer korte tijd terugverdienen. Ook in bestaande gebouwen! Door de combinatie met intelligente geïntegreerde besturingssystemen, energieopslag en alternatieve bronnen gaan deze systemen zeker voor een energieneutraal gebouw zorgen.’

Over Isolectra
Isolectra levert innovatieve oplossingen die bijdragen aan comfort, veiligheid, zorg en communicatie voor de sectoren Care, Telecom, Building en Industrie. De onderneming is bijna 60 jaar oud, is een betrouwbare partner met kennis van markten en technologie en speelt in op de veranderende behoefte bij de klant. De producten, systemen en diensten zijn terug te vinden in onder andere telecominfrastructuren, gevangenissen, parkeergarages, kantoren, tunnels, luchthavens, woningen, energiecentrales, verzorgingstehuizen, fabrieken, machines en stations. Het bedrijf is onderdeel van de Technische Handelsgroep van TKH Group NV te Haaksbergen. TKH is een internationaal opererende groep ondernemingen die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.

Kijk voor meer informatie op www.isolectra.nl of www.tkh.nl

EDITORS' CHOICE

 • Verslag en jubileumaanbiedingen
  Songs of Protest met Goldmund en Kharma
  Verslag en jubileumaanbiedingen
  lees meer »
 • Review
  GoldenEar BRX
  Review
  lees meer »
 • Op vakantie bij de dealer
  HIFI.NL Lezersaanbiedingen
  Op vakantie bij de dealer
  lees meer »