NIEUWS

Update 10/7 - Extra info faillissement Transtec

Redactie HiFi.nl | 10 juli 2009

Sinds wij kort geleden een nieuwsbericht publiceerden over het faillissement van importeur TransTec kregen wij veel vragen, zowel van lezers als zakelijke relaties. Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te bestaan over wat er nu gaat gebeuren rond TransTec en de door hen gevoerde merken. HiFi.nl zocht e.e.a. uit.

Wegens het faillissement is deze importeur tijdelijk onbereikbaar en is de TransTec website niet meer in de lucht. Overigens lijkt het om een overgangssituatie te gaan (er wordt immers gestreefd naar een doorstart), en in de tussentijd kan hifi.nl TransTec klanten met een servicevraag geruststellen, degenen die zoeken naar productinformatie naar fabrikanten doorverwijzen en informatiezoekers in contact brengen met medewerkers van TransTec.

Dealers en eindgebruikers met een servicevraag kunnen net als voorheen terecht bij ESK in Krimpen a/d IJssel, telefoon 0180-590180. Vakkundig, en met technici die ooit van TransTec afkomstig waren.

Voor Kef wordt verwezen naar de internationale website van de fabrikant (zie onder). Zodra een Nederlandstalige website online is - naar verwachting ergens in september - zullen wij hierover berichten.

Voor produktinformatie kunt u vaak ook terecht op de websites van fabrikanten. Zij het dat die info meestal wel Engelstalig is. Voorbeelden:
QUAD   www.quad-hifi.co.uk
McIntosh   www.mcintoshlabs.com
SIM2    www.sim2.it
KEF www.kef.com
Wharfedale   www.wharfedale.co.uk
Russound    www.russound.com
Stewart  www.stewartfilmscreen.com

Wanneer de fabrikantenwebsite onvoldoende informatie geeft kunt u een mailtje sturen naar redactie@hifi.nl, met als onderwerp Vraag voor Transtec. HiFi.nl zorgt dan dat uw vraag op het juiste adres terecht komt. Aan een online reactieformulier wordt gewerkt, dat zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van deze week aan dit bericht worden toegevoegd.

Wij verzoeken u vriendelijk om hier alleen gebruik van te maken als u specifieke informatie over producten zoekt. Zakelijke vragen m.b.t. TransTec kunnen in dit stadium niet worden beantwoord. Eventuele steunbetuigingen kun u als reactie onder dit bericht plaatsen.


EDITORS' CHOICE