NIEUWS

Draaitafels in de lift

Marc Brekelmans | 18 april 2008

We roepen al langer dat vinyl weer helemaal hot is, en besteden daarom relatief veel aandacht aan draaitafels, elementen en phono-voorversterkers. Uit de meest recente cijfers van het FIAR/GfK blijkt ons gevoel betreffende de groeiende verkopen van draaitafels gegrond te zijn.

Uit de onderzoeken van FIAR/GfK (jaaroverzicht consumentenelektronicabranche Nederland) blijkt namelijk dat er in 2007 ruim 4,5 keer zoveel draaitafels verkocht zijn dan in het jaar 2006. In absolute aantallen hebben we het dan over 64.000 verkochte draaitafels in 2007 tegenover 14.000 exemplaren in 2006. En ook 2006 liet al een forse stijging ten opzichte van 2005 zien.
In waarde kunnen we aan deze aantallen omzetten hangen van respectievelijk 2 miljoen euro in 2006 en 8 miljoen euro in 2007. Rekenend naar een gemiddelde prijs per draaitafel kom je dan uit op 125 euro. In 2006 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs nog 143 euro.

Klik hier voor een vergrote afbeelding

Deze lagere gemiddelde verkoopprijs is te verklaren uit het feit dat met name draaitafels met een USB aansluiting geliefd blijken te zijn. Dat is dan ook meteen een  kleine domper op de feestvreugde, aangezien de populariteit van de met USB uitgang uitgeruste exemplaren aangeven dat de aanschaf voornamelijk bedoeld zal zijn voor het omzetten van de oude elpees naar MP3 formaat. 

Maar de hele losse componentenbranche blijkt het goed te doen. De totale markt voor losse componenten groeide in omzet naar 178 miljoen euro, een stijging van 18%. De omzet hield gelijke tred met de verkochte aantallen, daar was een nagenoeg gelijke stijging te zien (+19%).

Ook de verkoop van luidsprekers laat een gezonde groei zien. Het meest positieve voor de hifi specialist is dat niet alleen het aantal verkochte luidsprekers groeit (+9%) maar dat vooral de omzet in luidsprekers spectaculair groeide (+18%).  De gemiddelde prijs per luidspreker was in 2007 412 euro, terwijl de gemiddelde verkooprijs per luidspreker in 2006 nog 373 euro bedroeg. Er worden dus meer losse luidsprekers verkocht, en ook nog eens tegen een hogere gemiddelde prijs.

Klik hier voor een vergrote afbeelding

Slecht gaat het daarentegen met de oude vertrouwde cd-speler, deze stabiliseert nagenoeg in omzet en aantallen op 25.000 stuks en 10 miljoen euro omzet. De recorders (cd/md/cass) verloren in 2007 nog meer terrein. Met 3000 verkochte exemplaren kun je stellen dat die markt op sterven na dood is. Al lijkt de toevoeging van een USB-aansluiting op de recorders deze categorie nog overeind te kunnen houden (het laatste kwartaal liet zowaar een stijging zien).


EDITORS' CHOICE