NIEUWSB&W

Overname Harense Smid Megapool


Redactie HiFi.nl | 07 mei 2004 | B&W

(ingezonden mededeling)

De Curatoren van Megapool bv hebben met de consumentenelektronicaketen De Harense Smid overeenstemming bereikt over de overname van 25 winkels in Nederland.

Circa 225 medewerkers van Megapool zullen een arbeidscontract aangeboden krijgen. De verwachting is dat de overname eind april zal worden afgerond. De overeenkomst is gesloten onder een aantal opschortende voorwaarden. Partijen verwachten dat deze voorwaarden vervuld kunnen worden. De rechter-commissaris in het faillissement heeft de benodigde toestemming verleend.
Curatoren zijn nog in bespreking met derden over een mogelijke overname van de Belgische vestigingen, zomede over de niet in Nederland overgenomen vestigingen. Met de franchisenemers wordt gesproken over de afwikkeling.

MERK

EDITORS' CHOICE