NIEUWS

Doven kunnen ook muziek horen

Redactie HiFi.nl | 07 december 2001

Waarschijnlijk is er een eind gekomen aan de vraag hoe de dove componist Beethoven zijn muziek kon schrijven. Een onderzoek aan de universiteit van Washington heeft namelijk aangetoond dat doven muziek kunnen horen dankzij een combinatie van zicht en trillingen. Dr. Dean Shibata, die het onderzoek leidde, zegt dat doven trillingen waarnemen in het hersengedeelte dat bestemd is voor gehoorimpulsen.

"De gevoelswaarneming van muziek bij doven komt overeen met de gehoorswaarneming van muziek bij horenden", aldus Shibata. 'De hersenactiviteit in het gehoorscentrum bij doven en horenden is namelijk precies dezelfde.

Voor het onderzoek werd een groep van elf doven en tien horenden onderworpen aan een trillingstest. Via hun handen werden van tijd tot tijd trillingsimpulsen gegeven. Bij beide groepen werd het hersengedeelte dat deze impulsen waarneemt geactiveerd. Bij de doven vertoonde echter ook het hoorgedeelte activiteit, terwijl dat bij de horenden ongebruikt bleef.

Volgens Shibata is het onderzoeksresultaat belangrijk, omdat jonge dove kinderen nu vroeg in hun leven op een goede wijze in contact kunnen komen met muziek. Op deze manier kan het hersencentrum voor muzikale waarneming gestimuleerd worden zich te ontwikkelen.

Bron: Dokterdokter.nl

Lees ook: Hoe werkt het oor?


EDITORS' CHOICE