ARTIKELLinn

Exakt voor derden


Menno Bonnema | 19 maart 2015 | Linn

Linn kwam begin 2013 op de markt met zijn Exact-programma. Door de integratie van ‘Source First’, actieve aansturing en DS (streaming) in één-technologie, heeft Linn met Exakt de luidspreker centraal geplaatst en omgebouwd tot een ‘smart’ product. Door softwarematige aanpassingen continu te upgraden. Tot nu toe was die technologie alleen van toepassing op de eigen producten van Linn. Nu breidt Linn de mogelijkheden uit tot buiten de eigen ‘grenzen’. Ook luidsprekers van andere merken laat Linn nu profiteren van de in 2013 gelanceerde techniek. Aangestuurd door DS(M) spelers kan nu ook een speaker van een andere fabrikant tot een hoger geluidsniveau getild worden.

Zo, nu is onze nieuwsgierigheid voldoende aangewakkerd en willen we wel eens ‘the proof of the pudding’ horen. Luisteren dus. Dat hebben de mannen van Linn ook goed begrepen. Van de tot dan toe gesluierde luidsprekers worden snel de lakens verwijderd. En daar komen twee reusachtige luidsprekers van B&W te voorschijn. Warempel, het zijn de 802’s uit de Diamond serie. Dat zijn natuurlijk geen kleine jongens in de speakerwereld. We gaan er dan ook eens goed voor zitten. De koppeling van de met de Exakt uitgeruste Linn apparatuur (een Linn Klimax in dit geval) met de 802 Diamond zou voor een betere cross-over filtering moeten zorgen. Het resultaat zou uiteindelijk moeten zijn dat het geluid zoals de designers dat oorspronkelijk hebben bedacht veel beter benaderd wordt bij de luisteraar thuis. Veel ‘Exakter’, zoals ze bij Linn zullen zeggen. Die luisteraar thuis zijn wij nu, in een onooglijk zaaltje op Schiphol. Laat maar horen jongens!

 

Eerst krijgen we natuurlijk de luidsprekers met de Klimax zonder de Exakt-toevoeging te horen. Tja, ik kan onmogelijk zeggen dat ik nu naar een belabberd geluid zit te luisteren. Integendeel. Terwijl door het raam het voorbijrazende verkeer valt waar te nemen (alleen met het oog, het glas laat écht geen geluid door) vraag ik me af hoeveel mensen thuis over zo’n geluidstechnisch goede audio-installatie zullen beschikken. Niet veel, vermoed ik. Voordat ik daar verder over kan filosoferen, draait Mark onverbiddelijk de volumeknop uit. Nu dan de Linn Klimax met B&W 802 Diamond en met Exakt. Horen we verschil? Nou en of. Niet dat er nu een heel ander geluid uit de speakers komt, nee natuurlijk niet. Maar dezelfde Diana Krall van zonet klinkt nu met meer diepgang, met meer rust. Het geluid klinkt ‘schoner’.

MERK

EDITORS' CHOICE