REVIEW

Fine tunen

Werner Ero | 18 maart 2015

Hoewel ik in deze volgende fase al volledig overtuigd ben van de bijzonder positieve werking van de P16, wil ik ook graag uitzoeken in welke mate hij reageert op zijn omgeving, andere stroomgroepen en andere set samenstellingen. Na het willekeurig aansluiten begin ik eerst het apparaat in verschillende posities te draaien, het rond mijn set te verplaatsen en uiteindelijk ook in hoogte te variëren. Tot mijn stomme verbazing hoor ik bij iedere parameter die ik verander, meteen een duidelijke interactie op het geluidsbeeld! Zo blijkt voor mijn situatie een opstelling schuin achter mijn Finite Elemente Pagode Reference audiorack onder een hoek van ongeveer 45° op de grond staand en naar mijn buizenversterker gericht, in eerste instantie de beste weergave op te leveren. Met het naar voren- of naar achteren plaatsen van zelfs maar een centimeter of 5, blijk ik de diepteperceptie hoorbaar te kunnen beïnvloeden. Terwijl met meer of minder indraaien, de focus van het stereobeeld op bizarre wijze kan worden gewijzigd! Het is niet helemaal hetzelfde, maar wat ik met de P16 op deze aspecten kan veranderen, lijkt nog het meeste op de resultaten zoals ik die met de bekende DAAD difusor/absorber zuilen van het Italiaanse Acustica Applicata kan bereiken.
Met DAAD’s zijn de resultaten echter wel ‘harder’ of duidelijker omlijnt, terwijl de Maxiimus P16 dit op een meer virtuele manier presenteert. Een volgend aspect dat ik door veel uitproberen heb geleerd, is dat ook de hoogte waarop de P16 wordt geplaatst invloed op de weergave heeft en je hiermee als het ware de sterkte van de werking kan beïnvloeden. Dit is bij mij trouwens ook wel nodig, want op zijn meest effectieve/krachtige positie gaan top opnames heel erg goed, maar kunnen mindere opnamen ook ineens te sterk door de mand vallen. Bij het variëren van de hoogte of de afstand tussen de componenten en de P16, blijkt bij de meest optimale opstelling de invloed van de P16 niet meer als een aparte entiteit te worden opmerkt, maar blijft wel de verbetering van het totale geluid waarneembaar. Laatste hoofdparameter die invloed heeft op de werking van dit bijzondere apparaat, is de polariteit van de stekker. Deze wijziging wijzigt in bepaalde mate de tonale balans en kan net het verschil maken tussen een te nadrukkelijke up-front presentatie of een perfecte totaalintegratie. Qua aansluitmethodiek vind ik de P16 het meest effectief als deze in de buurt van een versterker komt te staan, daarna is een cd loopwerk of streamer het meest gevoelig voor de invloeden, terwijl bij een DAC de positieve effecten het minst waar zijn te nemen.Overige situaties
De hamvraag is nu natuurlijk uiteindelijk of al deze prachtige eigenschappen alleen met mijn referentiesysteem in mijn eigen geoptimaliseerde ruimte zo sterk waarneembaar zijn, of dat ik het – heel erg belangrijk - ook bij anderen kan reproduceren. Ik koppel de P16 dus los en draag het gemakkelijk te hanteren kastje als volgende voorbeeld naar onze woonkamer. Daar staat een mooie modale set bestaande uit een Naim Nait 5i met CD5, terwijl luidsprekers Wilson Benesch Arc monitoren zijn. Ik plaats de Maxiimus bovenop het langwerpige houtenmeubel waarop ook de televisie staat, stop de stekker in een willekeurig stopcontact en wacht op wat komen gaat. Net als in de luisterruimte moet ik hier ook eerst een poosje wachten tot het veld zich heeft opgebouwd en daarna…? Warempel, het werkt ook hier! Weer hoor ik dat langzaam opbouwen van een groter holografisch stereobeeld, de hogere mate aan vloeiender gepresenteerde low level informatie en het grotere inzicht in de muziek. Extra bonus is hier dat de mate waarin complexe muziek soms wel eens wat dicht kan lopen, duidelijk wordt verlegd.
Ook hier maakt draaien en verplaatsen het nodige verschil, hoewel de waarnemingsgrens wel een stuk lager ligt. Toch blijkt ook hier de P16 zowel voor alle gezinsleden als zelfs ongeoefende passanten waarneembaar te zijn. Het is ronduit fantastisch om de gezichten van deze mensen te zien, die ineens dingen blijken te kunnen horen door een kastje waarvan ze niet eens kunnen vermoeden wat het is en wat het doet! Als laatste sleep ik de P16 nog mee naar een drietal verschillende audiovrienden. Om een lang verhaal wat korter te maken, is de beste illustratie van wat het in deze situaties deed, dat al deze audiovrienden of inmiddels een bestelling bij Ron Kemp hebben geplaatst of dat van plan zijn te gaan doen! Zo duidelijk is het wat dit apparaat aan positieve dingen doet. Als laatste moet ik niet vergeten dat ook het beeld van uw tv er zichtbaar van opknapt! Mooiere kleuren, meer rust en betere low level details is het fascinerende gevolg.

Conclusie
Tot op de dag van vandaag begrijp ik voor een groot deel nog steeds niet hoe het Maxiimus concept nu precies werkt en waarom het apparaat nu zoveel invloed op het geluid kan hebben. Maar wat maakt het uit nu ik voor 100% zeker weet dat ook deze kleine P16 het geluid van iedere set hoorbaar kan verbeteren? Interessant is dat de werking deels door mogelijke beïnvloeding van zowel het lichtnet als door een opgebouwd veld wordt bereikt en dat er door de gebruiker bijna eindeloos en heel dankbaar gefinetuned kan worden. Ik heb in mijn carrière al heel veel tweaks als nutteloos en onzinnig bestempeld, maar daar hoort deze Maxiimus P16 van Maxii Energii dus beslist niet bij. Ik vind de toch best substantiële kosten verhoudingsgewijs zelfs laag voor de gehoormatige winst die je er mee kunt boeken. Voeg daarbij nog dat je het product heel gemakkelijk en zelfs onzichtbaar overal kunt toepassen en ik kan gewoon niet anders dan deze Maxiimus tot meest zinvolle audio accessoire van afgelopen jaar uit te roepen!

Prijs
Maxii Energii Maxiimus P16 € 1.642,-


EDITORS' CHOICE