Best of two worlds

René van Es | 03 september 2014

Natuurlijk speelt de Aria zijn muziek Gapless af en schakelt mee met de samplingfrequentie zodra ik met de App mijn stukken heb gekozen. Via de App kies ik de S/PDIF-uitgangen om muziek af te spelen, waarna de drie S/PDIF-uitgangen tegelijk actief zijn. Dat geeft mij de gelegenheid om de diverse uitgangen met elkaar te vergelijken en niet geheel tot mijn verbazing geeft de XLR uitgang het meest muzikale resultaat. Dat ligt eerder aan de techniek van de verbinding dan aan de DAC, want voor mijn NAD geldt hetzelfde en ook kreeg ik onlangs een vergelijkbaar resultaat met een McIntosh D100 converter.

Bij het afspelen liep ik gelijk tegen een voor mij onhandige werking van de App aan. Het kiezen van een artiest moest via een genre gebeuren. Met als gevolg dat Patricia Kaas in drie verschillende genres te vinden was en ik niet in één keer haar collectie kon benaderen. Navraag bij Digibit leerde mij dat een dergelijke opzet juist is gekozen voor klassieke muziek. Op verzoek bleek dat vanuit Spanje heel eenvoudig om te zetten in direct kiezen van artiest en album, terwijl ik via buttons op genre, componist, instrument, periode enzovoort de oude indeling kon behouden. ‘Best of two worlds’ in mijn geval. Normaliter zal uw Nederlandse dealer die configuratietaak op zich nemen, waartoe hij vanuit Spanje inmiddels een training heeft gekregen. Een laatste waarschuwing betreffende de App: die is zo compleet dat u ook muziek kunt wissen, zoals ik per ongeluk deed met alle demo-bestanden op de interne harde schijf.

Geluidskwaliteit
Aangekomen bij het hoofdstuk klankkwaliteit en eigenschappen vormt computeraudio inmiddels een probleem om te beschrijven. Dat leg ik u graag uit. Hoogwaardige systemen zoals de Aria lachen de meeste cd loopwerken uit als het gaat om detaillering, precisie, lage jitterwaardes, neutraliteit en zelfs muzikaliteit. Pas in extreme prijsklassen is het mijns inziens nog mogelijk om een loopwerk te vinden dat beter presteert. Daarmee is ook een onderling vergelijk vrijwel nutteloos. De Digibit Aria en de NAD M50/M52 verschillen in mijn opstelling bijvoorbeeld nauwelijks van elkaar als er gespeeld wordt vanaf ieders harde schijf. Het kiezen van de digitale uitgang, XLR of cinch, maakt meer verschil. Anders wordt het als er gespeeld gaat worden vanaf een NAS, dan is de Aria in het voordeel. Die speelt namelijk vanuit het interne geheugen, dat wil zeggen dat de FLAC-file of een deel daarvan wordt gebufferd in RAM en niet direct speelt na processing tot een PCM-stream. Daarmee is de Aria vrijwel niet afhankelijk van de kwaliteit van de Ethernetkabel, terwijl een NAD, Bluesound of een UnitiQute heel goed laten beluisteren welke kabel tussen de NAS en de speler zit. Van grote invloed en bepalend voor de geluidskwaliteit is voor de Aria uiteindelijk de D/A-converter, dus zou je een Aria met interne DAC moeten afzetten tegen een cd-speler. Maar de Aria DAC is nog niet beschikbaar voor deze recensie.

Is er dan niets te zeggen over geluidskwaliteit? Hoogstens kan ik aangeven dat de Aria geen afbreuk doet aan ruimtelijke weergave, snelheid, detaillering, microdetail, stereobeeld of het loskomen van de weergevers. Zaken die door overige delen in de totale keten worden bepaald en niet door de fraaie en doodstille kast voor mij. Let wel, het niet afbreuk doen aan kwaliteit is een groot compliment op zich natuurlijk. Want een slecht moederbord, een harde schijf die leesfouten geeft of een slechte voeding zullen heel wat ellende veroorzaken en jitter aan de uitgang geven. Narigheid waar de Aria geen last van heeft, waardoor die een tot op de bit perfecte weergave garandeert.

Conclusie
Afsluitend kan ik niet anders dan tot de slotsom komen dat een investering van 4000 euro voor een muziekspeler bepaalt geen sinecure is, maar wel zal leiden tot het definitief digitaal opslaan van uw muziekcollectie. Geen cd komt ooit meer de kast uit, tenzij u zo slordig bent om nooit een back-up te maken van de gehele collectie op een externe harddisk. Een loopwerk van vergelijkbare kwaliteit gaat u minimaal hetzelfde bedrag kosten of meer, waarbij u het gemak van geripte muziek zult blijven ontberen. De Digibit Aria is geënt op het opslaan van klassieke muziek, maar heeft evenmin een probleem met mijn pop- en jazzcollectie. Dat de tagging vanuit de App kan geschieden, vind ik erg fraai en zeer welkom. Bovendien is de App eenvoudig te bedienen, schitterend vormgegeven en uitermate compleet. De Aria werkt stand-alone of vormt een combinatie met netwerk-georiënteerd spul er om heen. Aan de lezer de keuze wat dat betreft. De Digibit Aria valt niet anders te omschrijven dan als hoogwaardig. In software en zeker ook in hardware. Hij verdient een waardige plaats in een audiorack. Wel zichtbaar graag, anders is het zonde van de fraai ontworpen en tevens functionele behuizing.

Aria - 1 TB € 3.995,- 

Aria - 2TB (of 1TB RAID 1) € 4.235,- 

Aria - 4TB (of 2TB RAID 1) € 4.455,- 

Aria SSD - 1TB (of 500 GB RAID 1) € 4.725,- 

Aria SSD - 2TB (of 1TB RAID 1) € 5.445,- 

Streaming4Home
Hallehuis 1, 3471 EC Kamerik Nederland
tel: 0348-746130
e-mail: info@streaming4home.nl
www.streaming4home.nl

EDITORS' CHOICE