ARTIKEL

Ravage met beeldmateriaal

Rob Nijman | 17 december 2011

 

De defecte trafo werd vervangen, maar door een type met een te kleine capaciteit. Ook werd de inschakelvertraging uitgeschakeld (links is origineel).

De surge weerstanden werden vervangen voor niet originele typen. Ook werden de WIMA condensatoren vervangen, en ondeugdelijk gemonteerd, zoals rechts boven in beeld te zien is (links is origineel), en werden verwijderde kabels niet vervangen (rechtsonder ontbreekt een connectorkabel).

Het relais werd vervangen door een niet origineel onderdeel (zie het blauwe relais rechts), maar omdat dat niet paste werd een stuk uit het chassis gezaagd. Totaal niet gehinderd door het feit dat het nieuwe onderdeel niet de juiste is, niet past én het chassis niet zonder reden zo ontworpen is, staan er nu diverse schadelijke ‘reparatie’-stappen in één foto.

Afwijkende condensatoren en surge weerstanden (links is opnieuw origineel). Let op de specifieke routing van de printbanen op het origineel. Een duidelijke keuze om EM gevoeligheid te beperken. Condensatoren die zo geplaatst zijn doen deze filosofie volledig te niet – wederom een voorbeeld van een ‘reparatie’-beslissing die de kwaliteit van het ontwerp verder van het origineel vandaan brengt.

Ondeugdelijke montage van (afwijkende) transistoren; de kraaltjes ter bescherming tegen RF ontbreken, en in plaats daarvan fungeren de nieuwe onderdeeltjes (de pootjes middenin de foto) ongewenst als 1 centimer lange antennes.

Nogmaals de afwijkende en ondeugdelijk gemonteerde condensatoren en de afwijkende Surge weerstanden.

Condensatoren samengesteld in plaats van vervangen door juiste en originele types.

..en nogmaals samengestelde condensatoren.

Niet origineel relais, andere pin lay out waardoor hij anders op de print staat.

Zoals uit bovenstaande wel blijkt, zijn de versterkers goed toegetakeld. In aanvulling op de foto-onderschriften kon er bovendien opgemaakt worden dat het opstartcircuit er volledig tussenuit gehaald werd (met alle stroomgerelateerde problemen van dien), er op meerdere plekken gezaagd werd om nieuwe, sowieso al niet geschikte onderdelen passend te krijgen, en er een defecte sensor niet vervangen werd. Deze sensor gaf aan dat een ander onderdeel niet naar behoren functioneerde, terwijl het probleem bij de detector zelf lag. Vergelijk het met een kapot waarschuwingslampje in een auto, dat op hoort te lichten wanneer een deur niet gesloten is, of een benzineklepje niet goed gedicht is, maar in plaats daarvan brandt omdat autotechniek nog wel eens in de war wil zijn. 

Dat laatste is an sich niet zo erg, want na jarenlang gebruik kan het zijn dat een sensor aan vervanging toe is. Het punt in dezen is dat de sensor abusievelijk aangaf dat een ander onderdeel niet langer correct functioneerde (terwijl het de sensor zelf was die defect bleek), en een prima werkend onderdeel daardoor wél is vervangen - wat weer tot hele nieuwe problemen leidde, gezien de reparateur ook daarbij niet gehinderd werd door het feit dat ieder onderdeel van de versterker aan strenge eisen onderhevig is, en er wederom lukraak vervangen werd. 

Het meest frappante van deze totaal mislukte poging een goed systeem te herstellen, is het gegeven dat de feitelijke oorzaak van het probleem niet eens gevonden is, zo bleek uit het reparatieproces. De inhoudelijke symmetrie van de beide versterkers is daardoor volledig op de schop gegooid, waardoor ook de weergave van de zo zorgvuldig ontworpen versterkers hun originele hoge niveau van kwaliteit niet halen. Monoblokken zorgen samen voor stereo weergave, maar dan moeten ze wel `in stereo` (symmetrisch opgebouwd) zijn...

De conclusie van het voorval, dat - enkele weken later - nog altijd tot reparatieprocedures leidt (temeer omdat diverse onnodig gehavende en daardoor te vervangen onderdelen uit Amerika moeten komen), moet dan wel deze zijn: laat het herstellen van audioapparatuur dat dankzij jarenlange ontwikkeling en innovatie aan de hoogeisende filosofie van high end weergevers voldoet toch vooral aan de experts over. Of, zoals je ondernemers vaak hoort zeggen: als je denkt dat professionals duur zijn, dan moet je eens een amateur proberen...


EDITORS' CHOICE