REVIEW

Listening

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN MUSIC EMOTION
Jan de Jeu | 30 december 2015

In mijn huiskamer staan de zuiltjes vrij in de ruimte opgesteld. De muur achter de speakers ligt op meer dan een meter afstand. Alle interlinks, luidsprekerkabels en netkabels behoren tot de Classic lijn van Siltech. Als versterker zet ik een geïntegreerde buizenversterker van Unison Research in die ruim 70 Watt per kanaal levert. Volgens de specificaties van Monitor Audio, waarin een versterker wordt aanbevolen met een uitgangsvermogen tussen 30 en 120 Watt, dus ruimschoots voldoende voor deze eenvoudig aan te sturen luidsprekers. De muziek die ik tijdens de luistersessies afspeel via een gemodificeerde Squeezebox Touch is afkomstig van een Synology NAS. De conversie van digitaal naar analoog vindt plaats door middel van een North Star Design DAC. Hoogste tijd om eens te gaan luisteren naar deze qua uiterlijk voor vele mensen uit mijn omgeving zo aantrekkelijke weergevers. 

Just cute?
Voordat ik start met de eerste luistersessie verwijder ik de frontjes. In eerste instantie vanwege de ‘Looks’, maar wanneer ik ze later tijdelijk nog eens terugplaats dan blijkt dat ik de speakers in combinatie met deze set en kamerakoestiek ook klankmatig prefereer zonder deze afscherming.  Zoals altijd heb ik ook ditmaal, nog voordat ik één toon gehoord heb, een idee hoe de Bronze 5 zal klinken. Niet eerder zat ik er zo ver naast. Wanneer ik open met een 24/96 opname van Madonna’s Material Girl herinner ik me dat ik tijdens het uitpakken twee pluggen tegen ben gekomen waarmee ik evenzoveel baspoorten af zou kunnen sluiten. In mijn huiskamer hoef ik die niet in te zetten maar ik kan me goed voorstellen dat dit een nuttige optie kan zijn in situaties waarin de speakers minder vrij opgesteld kunnen worden. De wijze waarop het fundament van de muziek wordt weergegeven is ronduit verbazingwekkend. Rhythm, pace & timing worden op aanstekelijke ‘punchy’ wijze op mij overgedragen waardoor ik als vanzelf met de muziek mee begin te bewegen. 
Gevoelsmatig loopt het laag niet alleen verder door dan mijn brein voor mogelijk houdt, maar gebeurt dat ook nog eens met veel minder kastkleuring dan ik zou verwachten. En dat niet alleen bij een lage volumestand. Dat het hoog en het zo belangrijke middengebied hier goed bij aansluiten blijkt wanneer ik de stemmen van onder andere de zangeressen Allison Kraus, Cecilia Bartolli, Renee Fleming en Kate Royal de revue laat passeren. De fijnzinnige, luchtig ruimtelijke en tegelijkertijd krachtige kwaliteiten waarmee de buizenversterker de muziek aan de Bronze 5 luidsprekers doorgeeft komen heel fraai tot uitdrukking. De live uitvoering van Diana Krall’s ‘Peel Me A Grape’ doet het water in mijn mond lopen en Sade’s live uitvoering van ‘The Sweetest Taboo’ geeft me het gevoel daadwerkelijk bij een optreden aanwezig te zijn. Dat het beeld kleiner is dan ik gewend ben doet niets af aan de beleving. Ook het instrument van Alexandre Tharaud wordt op kleinere schaal afgebeeld, maar blijft bij het uitvoeren van werk van Couperin desalniettemin geloofwaardig.  Waarbij ook de meerwaarde van de grotere dynamiek van de piano uitvoering van dit oorspronkelijk voor klavecimbel geschreven werk mooi naar voren komt. Hoe langer ik luister, hoe meer bewondering ik krijg voor het totaalplaatje dat de Bronze 5 neer weet te zetten.

Mature
Gedurende de hele testperiode zijn deze kleine Britse zuiltjes me blijven verbazen. Bij iedere luistersessie is er aan het begin weer die verbazing over hoe volwassen zij klinken. Dat een speaker van dit formaat, met een dergelijke scherpe prijs, in staat is om in deze mate de in de muziek verankerde emotie op mij over te dragen blijf ik wonderbaarlijk vinden. Ik kan de Bronze 5 dan ook alleen maar van harte aanbevelen.

Prijs
Monitor Audio Bronze 5 € 760,- per paar
Monitor Audio Nederland
tel: +31(0)35-6295491
www.monitoraudio.nl


EDITORS' CHOICE