REVIEWPS Audio

NuWave Basic System Architecture

Ruud Jonker | 29 augustus 2014 | PS Audio

Naast de functie van ADC beschikt de NPC ook over een analoge phono-versterker. In principe zijn de ADC en de phono-versterker twee gescheiden systemen, die onafhankelijk van elkaar zijn en ook gelijktijdig kunnen worden gebruikt. Maar het is ook mogelijk om ze te koppelen. Dat betekent dat analoge data vanuit een phono-cartridge omgezet kan worden in een digitaal signaal. Het basisprincipe van de NPC is dus dat alle analoge audiosignalen, inclusief de signalen die afkomstig zijn van een phono-cartridge omgezet kunnen worden naar digitaal. Die digitale code kan op verschillende manieren naar buiten komen en op verschillende manieren opgeslagen worden. 

Waarom zou de consument analoge audiosignalen digitaliseren? Daar kunnen diverse redenen voor zijn. Wie een eigen act tussen de schuifdeuren op wil nemen ter voorbereiding op de Voice of Holland, gebruikt daar doorgaans een mengtafel voor met twee of meerdere microfoons. Vanuit die mengtafel en via de NPC kan zo’n signaal de computer in en is dan geschikt voor audio-editing en/of het opsturen per email. Analoog opgeslagen signalen die zich bevinden op dragers die onderhevig zijn aan verval, kunnen gedigitaliseerd worden en zodanig bewaard voor het nageslacht. Denk aan content op magnetische tape. Die is in principe langdurig houdbaar, afhankelijk van de conserveringscondities. In ieder geval langer dan analoge video op tape. Maar uiteindelijk ontstaan er toch problemen met de hechting van het magnetische materiaal op de drager en de vervorming van de drager zelf. 78-toeren platen (schellac) worden uiteindelijk ‘brittle’. Zulke platen vallen dan gewoon uit elkaar. Dat gebeurt niet met vinyl. Dat is eigenlijk de meest duurzame drager van audio.

Echte verzamelaars kunnen verschillende beweegredenen hebben met hun collectie. Sommigen willen alles mint hebben en verzamelen alleen maar vanuit de wens om het object te bezitten. Anderen willen het object in goede staat, maar ook naar de muziek luisteren. Er zijn veel platen die zeldzaam zijn. Vooral jazz-oplagen zijn altijd significant kleiner dan de populaire pop-items. In een fatsoenlijke collectie zitten dan ook veel platen die gewoon een marktwaarde hebben van 500 tot 5000 euro. Trek maar eens een stelletje Blue Note originals uit de 1500-serie uit de kast. Teneinde deze platen in zo goed mogelijke staat te houden en toch wat regelmatiger naar de muziek te kunnen luisteren, is een digitale kopie in hi-res formaat geen ondenkbare optie. Je houdt toch ook je 40 meter boven zeeniveau ontstane Chateau Petrus in de wijnkelder voor als ‘ZIJ’ komt, terwijl je je doordeweeks laaft aan goedkope slobberwijn uit de Aldi?

Mogelijkheden
De ingang van de NPC beschikt over de analoge phono-ingang voor mc/mm op basis van rca-ingangen. De gain wordt ingesteld op het frontpaneel. De load is standaard 100 Ohm, maar kan aangepast worden. Voor mm kan de capaciteit ingesteld worden. Het signaal van de draaitafel is analoog beschikbaar via rca-uit en XLR-uit, die gelijktijdig aangesloten mogen worden. Line-level analoge signalen kunnen aangesloten worden op de rca-line-in bussen. Het uitgangssignaal van alle analoog ingevoerde line-level content is niet beschikbaar via de analoge uitgangen, maar via de digitale uitgangen. Van die digitale aansluitingen zijn er maar twee universeel bruikbaar. De S/PDIF-coaxiale uitgang kan gebruikt worden om het digitale signaal naar elk device te sturen dat digitaal coax-in kent. Dus een DAC, een digitale mengtafel, DAT-recorders, digitale multitracks, digitale (voor)versterkers enzovoorts. De USB-uitgang is alleen bedoeld voor aansluiting op een computer. Het werkt niet om deze USB-uitgang door te koppelen met de USB-in van een DAC. Zowel Mac-computers als Windows-systemen (met de bijgeleverde software) kunnen dan het digitale signaal opslaan. Dat kan bijvoorbeeld met een simpel programma als Audacity. De derde digitale uitgang is een HDMI-connector. Dat is GEEN standaard HDMI-connector. Het protocol is het door PS-Audio ontwikkelde eigen PS interface protocol. Het is alleen bruikbaar als andere apparatuur hetzelfde protocol kent. Voordeel van PS is dat er geen jitter ontstaat. De vierde digitale aansluiting betreft een USB-ingang. Die is alleen bedoeld voor firmware upgrades die vanaf een USB-stick te downloaden zijn naar de NPC. 

De digitale formaten die uitgevoerd kunnen worden zijn PCM in alle resoluties tussen 44.1kHz/16bit en 192kHz/24bit. De ADC kan ook DSD uitvoeren. Dat gaat in de vorm van het DoP-protocol (DSD over PCM). De DSD-stream wordt dan in packets gehakt. Een DAC, die DSD in kan voeren, kan deze packets weer terugzetten tot de originele DSD-stream. De ontvangende converter wordt op deze manier in de maling genomen. Die denkt namelijk dat er een PCM-signaal binnenkomt. Bij de packaging worden er feitelijk alleen headers geplaatst, vergelijkbaar met hoe dat gaat in TCP/IP. Er kan een single of double DSD-rate worden gemaakt. De standard rate is het formaat van het Sony Super Audio Compact Disc systeem en ongeveer vergelijkbaar met 176.4kHz in PCM. De double DSD-rate is feitelijk alleen zinvol voor het opnemen van concerten/uitvoeringen. Het geeft een equivalente kwaliteit aan 352.8kHz sample rate. Houd in de gaten dat een programma als Audacity wel DSD op kan nemen, maar niet af kan spelen. Foobar en JRiver kunnen dat wel. PS Audio adviseert om voor het omzetten van analoge bronnen met content die niet boven de 48kHz gaat, maximaal een 96kHz sample frequentie te gebruiken.


EDITORS' CHOICE