REVIEWElektor

Moving Magnet (MM) trap

Deze trap met de noodzakelijke frequentiecorrectie is vrij conventioneel opgebouwd, behalve dat er gebruik is gemaakt van meerdere polystyreen-condensatoren om exact de juiste waarde te verkrijgen (polyester condensatoren hebben een slechtere tolerantie en veroorzaken niet-lineaire vervorming) en om de RIAA-nauwkeurigheid te verbeteren (omdat toevallige fouten in de condensatorwaarden elkaar meestal opheffen). Met hetzelfde doel worden meerdere RIAA-weerstanden R22-R23 en R24-R25 gebruikt. De waarde van C12 is groot, omdat de IEC-modificatie niet is geimplementeerd in deze trap.

Het HF-gedeelte van de RIAA-correctie komt voor rekening van R26, R27 en C22. Ook hier zijn twee weerstanden parallel geschakeld voor het verbeteren van de nauwkeurigheid en C22 is een polystyreen-condensator.

Er is een NE5534A gebruikt voor IC3 omdat die minder ruis produceert dan een halve NE5532 en veel minder dan een LM4562 met zijn grote stroomruis. Door de grote zelfinductie van een MM-element is een lage stroomruis in deze sectie heel belangrijk. De afsluitimpedantie, met name de capaciteit, heeft bij MM-elementen een veel groter effect dan bij MC-exemplaren. Er is ruimte voor de componenten R13 en C8 op de print gereserveerd om de ingangsimpedantie aan te kunnen passen. Geschikte waarden voor C8 zijn 0...330 pF. Toevoegen van een extra belastingsweerstand is zelden nodig. Als dat in deze schakeling wordt gedaan, vermindert het bovendien de ruisreductie van de belasting-synthesizer. De laagste aanbevolen waarde voor R13 is 220 kΩ.

Meetresultaten MM/MC-kaart

Testomstandigheden: Voedingsspanning +/-17,6 V, B = 80 kHz; gemeten aan de uitgang van de hoofdprint (110650-1), volume ingesteld op 1 V uit. Testapparatuur: Audio Precision System Two Cascade Plus 2722 Dual Domain

MD: 5 mV in, 1 kHz, JP1/2 = 15 dB (bron 750 Ω)THD+N
S/N
S/N
S/N (ingang kortgesloten)
0,008 %
82 dB
86 dBA
88 dBA
MC: 0.2 mV in, 1 kHz, JP1/2 =15 dB (bron 1 Ω)THD+N
S/N
S/N
0,016 %
76 dB
79.5 dBA
MC-trap versterking 29,8 dB
Kantelpunt (–3 dB)19,8 Hz (L)
20 Hz (R)
23,3 Hz (L, IEC-correctie aan)
24,8 Hz (R, IEC-correctie aan)
Afwijking van rechte lijn–0,06 dB (100 Hz tot 20 kHz)
Versterkingsinstellingen op JP1/JP2 (dB)LR
000
55,225,23
1010,9510,97
1514,7114,72
2019,5219,51

 

De belasting-synthesizer

Rond IC4 is een gesimuleerde belastingsschakeling opgebouwd. Deze maakt een elektronische versie van de vereiste afsluitweerstand van 47 kΩ uit weerstand R16 van 1 MΩ. De thermische ruis van de weerstand wordt niet gesimuleerd en daardoor wordt ruis vanwege de toenemende impedantie van het MM-element opgeheven. De schakeling zorgt er voor dat R16 47 kΩ lijkt, door zijn onderste aansluiting aan te sturen in tegenfase met het signaal op de bovenste aansluiting. Buffer IC4b zorgt voor een hoge impedantie op de MM-ingang; IC4A is geschakeld als inverterende versterker. Er is gebruik gemaakt van parallel geschakelde weerstanden R19-R20 en R17-R18 om de nauwkeurigheid van de versterking en daarmee de nauwkeurigheid van de gesimuleerde impedantie te verbeteren.


Figuur 1. Schema van de MC/MM-voorversterker van The Preamp 2012.
Alles is ontworpen voor minimale ruisbijdrage en voor perfecte aanpasbaarheid aan alle denkbare typen MC- en MM-elementen.
Zie het tekstkader over de meetresultaten om te beoordelen of we daarin geslaagd zijn.

MERK

EDITORS' CHOICE