ARTIKEL

Lezersbezoek aan Paul van Deenen

Leo Wubbolt | 14 juli 2012

Liefhebber Paul van Deenen heeft al eerder bezoek gehad van HiFi.nl. “Al heel lang geleden”, merkt Paul op. “Er is in de tussentijd veel veranderd aan de set. Reden voor mij om maar eens opnieuw contact op te nemen met de redactie”, vervolgt hij, “en mij aan te melden voor een nieuwe visit.”

HiFi.nl gaat graag bij haar lezers op bezoek om onze passie te delen en te verspreiden. We horen graag bijzondere opnames op soms uitzonderlijk goede geluidsinstallaties. In deze Visit voelen we Paul van Deenen aan de tand over wat hem beweegt, wat hij er voor over heeft en uiteindelijk horen we hoe het één en ander klinkt. Eerst muziek, en dan audio, zo luidt eigenlijk de conclusie.

“De vorige keer was Patrick Hendriks op bezoek”, vertelt Paul bij de koffie. In het stuk dat toen werd gepubliceerd door HiFi.nl noemt Patrick muziek en audio de twee grote liefden van de drie mannen die er toen bij betrokken waren. Drie mannen, ja, want vriend Paul, die nu ook van de partij is bij mijn bezoek, schoof toen ook al aan.

Paul tijdens de vorige Visit

Muziek en audio; in die volgorde zet Patrick beide woorden in het verslag. Paul zelf beleefde de weergave van het bezoek iets anders. “Ik vond dat het nogal veel over het geluid ging”, verduidelijkt hij. “Deze keer wil ik het graag over muziek hebben. De muziek die ik mooi vind. Ik speel die muziek af op een installatie, waar ik uren naar kan luisteren, zonder dat het vermoeiend wordt.” Een opvatting, die ik alleen maar kan huldigen. Ook ik ben gek van muziek; van jongs af aan. De beleving toen op de Philips Pionier I met het minuscule oortelefoontje verschilde nauwelijks van die van nu. 

Paul en ik zijn leeftijdgenoten, logischerwijs begint daar de verkenning van elkaars smaken en favorieten. We hebben over de legendarische concerten die we bezochten, de LP’s die we kochten en de muziek die we draaiden. “De popmuziek ben ik ontgroeid”, zegt hij, zonder daar een specifieke uitleg bij te geven. Ik pijnig mijn hersens om daar een rechtvaardiging voor te vinden en we kunnen samen wel wat bedenken. “Te weinig spanning, gebrek aan variatie, beperkte akkoordenschema’s”, gaat Paul door. Toegegeven, Paul heeft een punt daar. Zelf draai ik bijna uitsluitend popmuziek, waarbij mij zo nu en dan de vraag rijst of het de muziek is die ik zo mooi vind of dat het een wanhopig verlangen is naar een verloren tijdsbeeld met alle valse sentimenten van dien. “Ik luister naar fusion en jazz,” gaat Paul verder, “in brede zin. Geïmproviseerde muziek, waar de spanning van af druipt.” Gaandeweg de middag wordt mij duidelijk wat Paul daarmee bedoelt, en zal ik kennis maken met een aantal verbluffende muzikanten en dito opnames.


Esoteric X05 SACD speler op STA platform en M. Fidelity M3 NU-VISTA versterker met aparte voeding


EDITORS' CHOICE