Review Synergistic Research Master Fuse: een meesterlijke accessoire

SAMENVATTING

De Master Fuse van Synergistic Research onderstreept op indrukwekkende wijze het belang van audio grade zekeringen voor audio- en videosystemen. De klankmatige verbeteringen zullen velen als ronduit spectaculair ervaren.

PLUSPUNTEN

  • Grijpt aan op alle aspecten van de weergave
  • Kan topsystemen naar een hoger niveau tillen

MINPUNTEN

  • Hoge prijs
  • Richtingsgevoelig

Van de vele, zeer diverse accessoires voor audiosystemen behoort de audio grade zekering zonder enige twijfel tot de meest effectieve. De afgelopen zestien jaar heb ik zekeringen van vele merken uitvoerig getest en meermaals melding gemaakt van mijn verbazing over de grote effecten op de weergave van muziek. Al met al zijn er in die periode wel zo’n honderd zekeringen door m’n vingers gegleden die hun weg vonden naar een kleine twintig apparaten en power conditioners van drie systemen. De klankmatige resultaten waren van dien aard dat ik elke muziekliefhebber met een goed systeem niet krachtig genoeg kan aanraden “het zekeringenverhaal” serieus te nemen. In deze review een specifiek voorbeeld: de Master Fuse van Synergistic Research. | For English, click here

Quantum Fuses van Synergistic Research

Reeds enige jaren zijn de zogeheten Quantum Fuses van het Amerikaanse Synergistic Research mijn favoriete zekeringen. Synergistic Research doet naar eigen zeggen voortdurend wetenschappelijk onderzoek en komt dan ook geregeld met een nieuw type zekering op de markt. Die typen worden met een kleur aangeduid. Voor HIFI.NL heb ik onder meer de Synergistic Research Blue en Orange beschreven.

Voor bijzonderheden over audio grade zekeringen verwijs ik naar die eerdere stukken; dit artikel gaat over de effecten van alweer een nieuwe zekering van Synergistic Research.

Cynici zullen beweren dat het voortdurende upgraden van zekeringen berust op een uitgekookte -of eigenlijk: doorzichtige- marketingstrategie van Synergistic Research. Maar ja, als het nieuwe type zekering inderdaad steeds als beter dan de vorige wordt beoordeeld en de prijsverhoging binnen de perken blijft, zal de ware audiofiel hiermee kunnen leven. Bedenk hierbij dat de oudere zekeringen niet meteen waardeloos zijn: die kun je verkopen voor een redelijke prijs of doorschuiven naar andere apparaten. Ik kan zelf vele zekeringen kwijt en gebruik inmiddels dus naar volle tevredenheid een bonte mix.

De Master Fuse van Synergistic Research

De actuele upgrade van de Quantum Fuse van Synergistic Research deed nogal wat stof opwaaien. De nieuwe zekering wordt nu eens niet met een kleur aangeduid, maar heet “Master”. De opwinding zat ‘m in de prijs die vergeleken met de Purple Fuse bijna is verdrievoudigd tot een niet misselijke 649 euro! Dat is even slikken! Toch zijn dit nog lang niet de duurste zekeringen op de markt...

Synergistic Research stelt dat de Master Fuse een doorbraak is, een zekering anders dan alle andere die niet voor niets Master heet. Heel opmerkelijk is dat volgens Synergistic Research slechts één Master Fuse in een goed gekozen apparaat voldoende kan zijn om het gehele systeem naar een hoger niveau te tillen, vooropgesteld dat de apparaten verder zijn voorzien van Orange en Purple Fuses. Nou, als dat klopt, kan het zinvol en toch min of meer betaalbaar zijn... Synergistic Research suggereert zelfs dat je te veel Master Fuses kunt hebben. Importeur Kemp Elektroniks laat desgevraagd weten dat meerdere klanten vele Master Fuses hebben besteld en bij elke nieuwe zekering weer melding maken van een overtuigende verbetering.

Mezelf kennende, heb ik direct na de introductie een Master Fuse besteld voor de losse voeding van de voorversterker, want uiteindelijk wil ik toch weten hoe het zit. Voor de voorversterker, want volgens de geleerden wordt het klankbeeld voornamelijk “gevormd” in bronnen en voorversterkers en zijn eindversterkers betrekkelijk dommekrachten die het signaal alleen maar “oppompen”.

De Master Fuse in de voorversterker

Het effect van de Master Fuse in de voorversterker was direct duidelijk, om niet te zeggen: verbluffend. Al voor het inspelen -dat bestaat en moet echt- hoorde ik verbeteringen op alle audiofiele parameters die je kunt verzinnen. Niet alleen een wat strakker laag of een beetje minder scherpte of zo, maar de totale weergave was als bij toverslag van een niveautje hoger. Harde, scherpe randjes aan de sound waren weg, het laag was kleurrijker, zuiverder en sneller, de dynamiek was duidelijk toegenomen, de achtergrond nog stiller, het midden had meer body en timbres kwamen authentieker over.

Er was meer informatie om naar te luisteren, maar waar dat nogal eens tot enige onrust of zelfs luistermoeheid leidt, kwam het gehele klankbeeld nu juist meer ontspannen over. Muziek van elk genre spoot opeens moeiteloos uit de luidsprekers en die vanzelfsprekendheid nodigde direct uit tot lekker lang luisteren. De effecten van deze zekering gaven mij een gevoel van herkenning, zo van: ja, zo moet muziek klinken! Ik denk dat iedereen dat herkent. In mijn verslag aan de importeur liet ik weten dat het net leek alsof alle andere zekeringen een stukje vervorming toevoegen en deze Master Fuse voor het eerst niet.

Hoe het precies werkt, blijft vaag. Maar ja, ik bezit sowieso een karrevracht aan accessoires waarvan ik de werking niet begrijp en die mijn systemen wel degelijk op een hoger niveau hebben gebracht. Alleen het klankmatig resultaat telt, want de hobby gaat immers over het luisteren naar muziek!

Een tweede Master Fuse

Ik kon het weer niet laten een tweede Master Fuse te bestellen voor een bronapparaat. Omdat mijn sacd-speler zo te zien alleen gesoldeerde printzekeringen heeft, was mijn phonotrapje de gelukkige. En ja hoor, na plaatsing van de Master Fuse was de klankverbetering bij lp’s inderdaad groter dan bij cd’s. Dit was vooral goed waarneembaar bij klassieke muziek. Waar de sound van violen eerst deed denken aan krasserige snaartjes, was er nu meer de indruk van een klankkast, van “hoorbaar hout” zogezegd. De weergave als geheel was duidelijk voller geworden, echter zonder ook maar een spoortje van vettige traagheid. Ik vraag me af of je een dergelijke verbetering kunt bereiken met een beter pick-up element en wat dat dan niet zou moeten kosten.

Een overtuigend luistervoorbeeld vond ik in een fraaie lp van The English Concert onder Trevor Pinnock met “klassieke hits” als het bekende Canon van Pachelbel. Dat bijzonder mooi gespeelde stuk klonk nu ongekend vol en meeslepend; er hoefde nog net geen zakdoek aan te pas te komen. Met twee Master Fuses in de set kruipt de sound van vinyl mij duidelijk meer onder de huid. Ik heb de indruk dat de twee zekeringen niet zozeer de klank een bepaalde kant op trekken, maar vooral “hoogfrequentie onrust” verwijderen die vroeger optimaal luistergenot kennelijk in de weg zat. Wat dan overblijft, is pure muziek.

De Master Fuse in de eindversterker

Na ampele overweging besloot ik toch ook nog maar een Master Fuse in de eindversterker te proberen, hoewel je daar dus een geringer effect van zou verwachten. Proberen kan altijd, want Kemp Elektroniks geeft een niet goed, geld terug garantie van dertig dagen. Deze termijn is lang genoeg om de zekering in te spelen, zeker als de apparatuur vaak of altijd aan staat.

Tot mijn aangename verrassing was het effect ruwweg even groot als in de voorversterker, globaal langs dezelfde lijnen. Een verschil was wel dat er nu tevens sprake was van meer kracht en controle, van pure power zogezegd, en dat is natuurlijk ook niet vreemd, want de eindversterker moet nu eenmaal de luidsprekers z’n wil opleggen. Nog meer dan toch al het geval was, zaten de lastig aanstuurbare Thiel CS6 luidsprekers nu echt in “de houdgreep”.

Dit kwam bijvoorbeeld naar voren bij een recente cd van de Nederlandse pianist Marcel Worms met zijn interpretatie van Das Wohltemperierte Klavier. Dit meesterwerk van Bach stelt hoge eisen aan de apparatuur vanwege de complexe melodische lijnen en het soms zeer snelle spel waarbij de linkerhand even belangrijk is als de rechter. De lage tonen duiken geregeld de diepte in en op een matig audiosysteem zijn die dan doorgaans niet goed te volgen. Op het stereotorentje van Tante Truus hoor je de helft van de muziek niet eens. Een aardige testcase voor controle is de opening van BMW 870, een hard aangeslagen diepe toon. Dat gaat echt van “KLENG!”, zo strak als de neten.

Veel beter dan voor het plaatsen van de Master Fuses hoorde ik nu een homogeen geluid met goed te volgen virtuositeit over de gehele breedte van het instrument. De lage tonen klonken ongekend strak, terwijl de hogere waren bevrijd van een zekere hardheid waardoor het volume verder omhoog kon. Het mag een cliché zijn, maar het leek inderdaad wel alsof er nu een echte piano in de kamer stond. Voor mijn geestesoog zie ik de buren verzuchten “O nee, hij heeft nu ook een piano!”.

Zekeringen zijn richtingsgevoelig

Het vreemdste aspect van het zekeringenverhaal vind ik de richtingsgevoeligheid van zekeringen. Draai ‘m om en je hoort doorgaans een verschil. Dat verschil verdwijnt ook meestal niet na inspelen c.q. doorspelen. De zekering heeft kennelijk een voorkeursrichting. Dit is alleen al vreemd omdat de zekering wisselspanning en wisselstroom “ziet”. Mijn bronapparaten krijgen zelfs symmetrische spanning van een regenerator. Hoe kan de zekering dan toch een richting “voelen”?

Na enkele weken inspelen heb ik de drie Maser Fuses één voor één omgedraaid. Bij het phonotrapje hoorde ik geen verschil. Mooi, want dan kun je geen verkeerde keuze maken. Bij de voorversterker werd de sound na omdraaien wat “slapper”, in ieder geval niet beter. Terug maar weer. Bij de eindversterker werd het nogal een vreemd verhaal. Na omdraaien klonk het duidelijk dynamischer, om niet te zeggen bijna “over the top”. Het leek mij in eerste instantie beter; het klonk echter toch ook ietsje rauw. En ja hoor, na weer terugdraaien klonk het in mijn oren weer meer ontspannen en natuurlijk. Beide richtingen beluisteren is aan te raden; vertrouw daarbij op de oren en ga er niet wakker van liggen.

Het verschil tussen duur en kostbaar

Blijft over het ietwat heikele punt van de prijs. Wie betaalt er nou 649 euro voor een zekeringetje? Is zo’n prijs te rechtvaardigen? Het is natuurlijk niet uitgesloten dat er bij Synergistic Research hoogbetaalde wetenschappers voortdurend onderzoek doen naar nieuwe producten. Dat heeft z’n prijs. Ook zal er best iemand iets aan verdienen. Hoe dat precies zit, kom je niet te weten en dan heeft het weinig zin daarover te speculeren en je op te winden over een hoge prijs. De zekering is zeker kostbaar, maar is hij duur?

Het lijkt mij zinvoller de prijs te relateren aan het effect dat de Master Fuse sorteert -of kan sorteren- in een kostbaar high-end systeem. In mijn geval zou ik een andere voor- of eindversterker moeten aanschaffen voor een vergelijkbare verbetering, of peperdure bekabeling. Met 10 mille ben ik er dan niet en dan is het nog steeds zeer de vraag of je de effecten van de Master Fuse precies zo kunt kopiëren. Als je het zo bekijkt, is de zekering niet duur in vergelijking tot alternatieven. Ik vind investeren in enkele Master Fuses in de context van een systeem waarvoor het product is bedoeld dus absoluut verantwoord en zelfs krachtig aan te bevelen. Bij dezen.

Conclusie

De Master Fuse van Synergistic Research is een doorbraak op het gebied van accessoires voor high end audiosystemen. Serieuze muziekliefhebbers met een kostbaar systeem die uit zijn op dynamische, verfijnde en realistische weergave van hun muziek doen zich tekort als zij de Master Fuse niet proberen. Met enkele Master Fuses haal je veel meer uit je systeem; zo simpel is het.

Synergistic Research Master Fuse
649 euro | 
kempelektroniksshop.nl | synergisticresearch.com
Beoordeling 5 / 5


EDITORS' CHOICE