NIEUWS

Dutch Audio Event 2021 op zaterdag 30 en zondag 31 oktober: ben je erbij?

Het Dutch Audio Event 2021, de allereerste editie van het DAE én de opvolger van de welbekende XFI Audioshow, staat momenteel op de agenda voor zaterdag 30 en zondag 31 oktober. De voorbereidingen zijn in volle gang, en aan de deelnemerskant staat men te trappelen om in de Koningshof Veldhoven weer een vol weekend samen aan hifi te besteden. Uiteraard staat of valt een audioshow bij de aanwezigheid van het publiek. Daarom bij dezen een verkennende poll: ben je erbij in oktober, of vind je de data nog (iets) te vroeg? We halen de poll weer even naar voren, om deze maand de resultaten te kunnen delen. Stemmen kan nog als je dat niet eerder gedaan hebt, maar ook als je op een ander apparaat zit dan de vorige keer. Die worden dan niet dubbel meegeteld.

Uiteraard nemen we in al onze overwegingen voor de plannen rond dat eerste evenement ook de bijzondere situatie en de huidige en toekomstige maatregelen van de overheid mee. Zoals het er nu uitziet, kunnen evenementen -ook zoals wij het gaan invullen- gewoon doorgang vinden, dus technisch gezien is er weinig aan de hand. Tegelijkertijd stellen we bij HIFI.NL en het team van Dutch Audio Event hardop de vraag of we er met z'n allen al aan toe zijn, en hoe de gemiddelde bezoeker in de potentiële invulling van het evenement staat. 

Om die reden en om onze plannen de komende periode verder in te kleuren, hebben we onderstaand een nieuwe poll opgesteld. We hebben buiten de logische opties JA en NEEN meerdere antwoordmogelijkheden geformuleerd, om samen met jullie te bekijken hoe we er momenteel voor staan.

Poll: Dutch Audio Event op 30 en 31 oktober 2020

Hartelijk dank voor jouw inbreng!

Naast een sterk inhoudelijk evenement zullen we uiteraard veel aandacht hebben voor de veiligheid van onze bezoekers. Een evenement organiseren is leuk en we kijken er met z'n allen naar uit dat dit soort bijeenkomsten weer op de kalender kunnen, maar veiligheid komt op nummer 1. Hoe we de zaken gaan vormgeven zal dan ook afhangen van de mogelijkheden in het najaar, en natuurlijk van de uitspraken van het RIVM. Je mag er hoe dan ook vanuit gaan dat we een gezellig en muzikaal weekend organiseren in een veilige omgeving voor iedereen.


EDITORS' CHOICE