NIEUWSSonos

Sonos en Denon vechten elkaar de tent uit, in de rechtszaal

Sonos Inc. en D&M Holdings Inc. zijn al sinds 2014 met elkaar in gevecht, niet alleen op de markt, maar ook in de Amerikaanse rechtszaal. Inzet is het beweerdelijke onrechtmatige gebruik van elkaars technologie. Onlangs heeft de jury Sonos in een tussenvonnis in het gelijk gesteld en circa twee miljoen dollar aan schadevergoeding toegekend. Een tussenvonnis is geen eindvonnis en het gevecht is nog niet over. Wordt vervolgd vanaf 5 maart 2018.

Sonos en Denon’s Heos: wie is origineel en wie bezit de geldige patenten?

Sonos en D&M Holdings, het bedrijf achter Denon en Marantz, zijn al sinds 2014 met elkaar verwikkeld in procedures bij een Amerikaanse rechtbank, zo is te lezen op www.strata-gee.com, de website van The Stratecon Group. Sonos heeft nu wel een veldslag gewonnen, maar nog niet de oorlog.

De jury heeft in een tussenvonnis geoordeeld dat drie patenten van Sonos wel degelijk geldig zijn, ondanks de argumentatie van Denon dat de patenten niet geldig zouden zijn. Het gevecht is niet heel overzichtelijk, ook niet voor juristen. Het zijn immers drie rechtszaken die door elkaar lopen en deels zijn samengevoegd en weer gesplitst. In twee zaken is Sonos de eisende partij. Denon is de eisende partij in de derde procedure. Het dossier bestaat uit een karrenvracht aan papier.

Het begon allemaal toen Denon de Heos-productlijn op de markt bracht. Volgens Sonos was dit niets anders dan slaafse nabootsing van de techniek van Sonos. De apparaten van beide producenten mogen er dan wel anders uitzien, maar dat is niet doorslaggevend. Het gaat om de onderliggende techniek, niet om uiterlijk of vormgeving.

Andere fabrikanten van streaming/multi-room-systemen, zoals bijvoorbeeld Paradigm en Yamaha, hebben niets te maken met de strijd tussen Sonos en Denon. Wij kunnen ons voorstellen dat ze de strijd vanaf de zijlijn met belangstelling volgen. Sonos was immers de eerste met zijn combinatie van streaming- en multi-room apparatuur. Alle andere fabrikanten hebben misschien wel of niet de techniek van Sonos, maar in elk geval wel de ideeën van Sonos gevolgd. Een idee kan echter geen voorwerp zijn van patent of een andere vorm van intellectuele eigendom.

Sonos en Denon: argumenten in de rechtszaal en vonnis

De advocaat van Sonos Sean M. Sullivan heeft ongeveer het volgende gesteld: “Denon begreep destijds niets van draadloos streamen en multi-room techniek en werd steeds wanhopiger. De markt was veranderd en ze wilde snel met iets komen. Het lukte Denon maar niet om iets goeds te bouwen en ze moesten wel iets kopiëren om te overleven.”

De advocaat van Denon Robert P. Latham was niet onder de indruk en heeft gesteld dat de patenten van Sonos op niets zijn gebaseerd. “Sonos heeft misschien een betere muizenval gemaakt, maar dat is nog geen reden voor toekenning van patent op die muizenval,” aldus Latham. Hij voegde eraan toe dat Denon 77 miljoen dollar heeft besteed aan de ontwikkeling van het Heos-ecosysteem en daar met tachtig ingenieurs aan heeft gewerkt. Denon heeft dus veel meer gedaan dan slaafs nabootsen van de techniek van Sonos, aldus de advocaat van Denon.

Na twee uur beraadslaging was de achtkoppige jury eruit. Denon heeft volgens de jury patenten geschonden en heeft dat ook opzettelijk gedaan. De thans toegekende schadevergoeding van bijna twee miljoen dollar is naar Amerikaanse maatstaven laag te noemen. Mogelijk heeft het verschil in marktaandeel een rol gespeeld. Sonos verkoopt immers veel beter dan Heos.

Sonos en Denon: de oorlog is nog niet over

Hoe dit gevecht gaat aflopen is moeilijk te voorspellen. Er komen immers nog meer veldslagen en het eind van de oorlog is nog lang niet in zicht. Het tussenvonnis heeft zich slechts over enkele patenten uitgesproken. De beoordeling van de andere patenten met bijbehorende juridische argumentatie komt later aan bod. Mogelijk zou Denon na het verliezen van de oorlog de Heos-productlijn van de markt moeten halen, maar een waarschijnlijker scenario is dat Denon wellicht royalties zal moeten gaan afdragen aan Sonos. Mogelijk kunnen de strijdende partijen gaande het gevecht tot een overeenkomst komen en de strijdbijl begraven.

De eerstvolgende datum waarop het gevecht verder gaat is 5 maart 2018. Denon heeft aangekondigd hard te zullen terugslaan. Een minnelijke schikking lijkt vooralsnog niet in zicht.

Wordt vervolgd.

EDITORS' CHOICE