REVIEWT+A

T+A HV Series

Ruud Jonker | 18 november 2015 | T+A

Gedurende de afgelopen zomer werd de luisterruimte ingenomen door de luxe HV Series van T+A. Een uitzonderlijke situatie, want er is tijdens deze maanden, op de Tivoli na, geen enkel audiocomponent in het gebouw aanwezig. Rust en stilte is het devies tijdens de ‘summerbreak’, met alleen tijd voor enig noodzakelijk onderhoud aan systemen en apparatuur. Maar, het is geen straf om samen te wonen met deze componenten. T+A stoomt op in de vaart der volkeren en is op het niveau aangekomen waar de bekende merken zoals Krell, Audio Research, Levinson, VTL, Pass Labs en Spectral te vinden zijn met hun topmodellen. 

T+A bestaat sinds 1978 en zal bij de meeste muziekliefhebbers bekend zijn vanwege de R-series. De nieuwe R-series 2000 is onlangs beschikbaar gekomen. Het bedrijf bouwt no nonsense audioproducten op de Duitse degelijke manier. Het gaat dan om luidsprekers, elektronica, kabels en accessoires ten behoeve van onder andere multiroom en stroomvoorziening. Met de HV Series doet T+A een greep naar de sterren en is daarmee een speler geworden in de markt voor zeer kostbare elektronica. Daar hoort ook een vernieuwde kabellijn bij. T+A geeft aan, met Duitse nuchterheid, dat het onbegrijpelijk is dat andere fabrikanten adviseren om een component van 3000 euro te voorzien van kabels die drie keer duurder zijn. Ze wijzen ook allerlei wetenschappelijk onbewezen claims van de hand, die kabelfabrikanten ventileren over obscure materialen en vervuiling van het koper in de negende decimaal. T+A daarentegen gelooft in een degelijke constructie en in een mix van goede materialen. Deze benadering van kabels wekt in ieder geval vertrouwen. Over interlinks en luidsprekerkabels is in het vorig jaar verschenen artikel over Tara Labs het nodige gezegd. Vrijwel alle basics, vanuit onderbouwde wetenschappelijke inzichten, staan in dit artikel. De opmerkingen over netkabels worden hier gekoppeld aan de T+A energy supply producten, omdat dit merk komt met een aantal fraaie oplossingen.

Kabels
Met de presentatie van de HV Series komt T+A ook met een fraai netblok, genaamd ‘Power Bar’. Naast de verdeling van de stroom, zorgt het blok voor filtering (PI-filter) en het blokkeren van interferentie tussen de aangesloten apparaten. De verschillende aan te sluiten componenten (analoog, digitaal, high power) hebben elk hun eigen groep. Er is overspanningsbeveiliging en een handige LED-indicatie, die aangeeft of de bar correct aangesloten is in relatie tot de fase van het lichtnet. De 65cm lange 5-2 Power Bar, opgebouwd uit massief aluminium, met een gewicht van zowat 5kg, zal ongetwijfeld het meest indrukwekkende netblok zijn dat in de markt is. De netkabels, luidsprekerkabels en interlinks die T+A levert zijn degelijk en stug. Hoewel de componenten uit de HV Series asymmetrisch aan te sluiten zijn, verdienen de XLR-kabels de voorkeur. Bij gebruik van de Power Bar en de T+A netkabels is het in fase zetten van de rest van de apparatuur eenvoudig. Het blok en de netkabels tonen stippen, die moeten corresponderen teneinde de fase correct te krijgen. Het verhaal rondom netkabels is verder relatief eenvoudig. Als er een verschil hoorbaar is als gevolg van het wisselen van netkabels, dan komt dat meestal omdat de eerdere kabel te dun is om voldoende stroom door te laten. Ten tweede zijn een aantal netkabels simpelweg ‘vermomde’ filters. Een filter kan allerlei storingen blokkeren. Door de filterwerking van een kabel kan het betreffende component dan eventueel beter klinken. Als dat echt gebeurt zegt het vooral iets over het slechte ontwerp van dat component. Netkabels die afgeschermd zijn en niet filteren, laten in principe alle storingen door die op het lichtnet terechtkomen. Dat laatste metertje netkabel heeft daar geen enkele invloed op.

Afgeschermde netkabel is alleen zinvol bij een verbinding tussen een filter en een component. Het filter blokkeert de storingen. Door een metertje niet-afgeschermde netkabel te gebruiken, zou het schone signaal in die ‘laatste meter’, alsnog vervuild kunnen raken. Het gebruik van de afgeschermde T+A kabels tussen de Power Bar en de componenten is dus theoretisch gezien zinvol. Het inzetten van blokken met fatsoenlijke kabels en aansluitingen is vanuit de systeemgedachte ook zinvol. In veel gevallen zijn audiosystemen aangesloten op een ‘daisy-chain’ van netblokken. Er ontbreekt dan een zogenaamde steraarde. Dat kan problemen veroorzaken. Het goed doordachte systeem rondom de Power Bar heeft steraarde en kan derhalve in voorkomende gevallen een aantal problemen reduceren. Het aanleggen van aparte groepen voor analoog en digitaal kan vaak grote problemen met de aarding opleveren. De combinatie van die groepen binnen de Power Bar, met isolatie tussen die groepen, vormt over het algemeen gezien een betere oplossing. Bij een netblok is er slechts één goede volgorde om componenten aan te sluiten. Vanaf het punt waar het netsnoer het blok bereikt komt eerst de voorversterker, daarna digitaal (cd-speler, converter ed.) en daarna de eindversterker. Probeer het en merk dat uw systeem beter klinkt. Kabels en netblokken lossen geen problemen op die ontstaan doordat de sinus van de netspanning is aangetast of als de netspanning te laag is. Dan helpt alleen een stabilisator/regenerator. Sommige componenten gaan slechter klinken als de spanning te laag is. Sommige recensenten geven aan veel tijd nodig te hebben om het effect van netkabels te kunnen beoordelen. De ‘verandering’ die dan na maanden wordt waargenomen zal redelijkerwijs toe te schrijven zijn aan de gehoorafname van de betreffende persoon of de slijtage van buizencomponenten. De algemene wetmatigheid is dat als een accessoire of een audiocomponent een verandering of een verbetering realiseert, dat direct en duidelijk waarneembaar is. Realiseer u altijd dat het effect van kabels binnen een gehele set hooguit 5% is. De redding van een systeem dat niet goed matched komt (helaas) niet uit accessoires. Tijdens de test zijn de uitstekende kabels van T+A niet als beperkende factor ervaren.

MERK

EDITORS' CHOICE