ARTIKEL

De slimme auto is in opkomst

Ulco Schuurmans | 13 juni 2015

Aanvankelijk zag de consument de slimme auto als een soort aardige gadget voor de rijders met veel geld. Dat is de afgelopen jaren echter flink veranderd. Na de slimme navigatie veroverden systemen voor entertainment, binnenmilieu en veiligheid de auto. De smart of connected car begint daarmee steeds meer op het slimme huis op wielen te lijken.
Wat is nu eigenlijk een connected car? In feite gewoon een slimme auto die interactief met de mechanica (boordcomputer), inzittenden en de buitenwereld communiceert. Het ‘connected’ slaat daarbij op de interne en externe netwerken. Het interne netwerk bewaakt zowel het functioneren van de auto en het gedrag van de inzittenden als het interne milieu en de veiligheid. Daarnaast draagt de interne connectie tevens zorg voor het weergeven van vermaak (audio en video) tot het spelen van games en verstrekken van nuttige informatie. De externe connectie maakt de auto deel van grotere netwerken voor het uitwisselen van informatie, navigatiegegevens, verkeersinformatie en -veiligheid. In feite ziet de autokoper met enige pretentie de connected voorzieningen al als standaard onderdeel van het voertuig. Draadloze besturing per app op de smartphone, tablet of iPod heeft eveneens de massa bereikt.Mobiliteit op wielen
Automobiel betekent zelf bewegen. Een voertuig dat met behulp van een motor rijdt. Daarnaast is er het begrip mobieltje, de draagbare draadloze telefoon of tablet & telefoonkruising. Voeg deze begrippen samen en je krijgt mobiliteit op wielen (in het Engelstalige jargon Mobility on Wheels). Zo ontstond ook de slimme auto met intelligente boordelektronica en bijbehorende -software voor comfort, rijveiligheid en entertainment. De volgende stap werd ‘auto zoekt netwerk’. In feite de verbonden auto of connected car. De auto zoekt draadloos contact met bijvoorbeeld een 3/4G-steunpunt, the cloud of intelligente wegen en zelfs het internet der dingen omarmt de verbonden auto. Een ingebouwde WiFi hotspot is in opkomst. Ook kunnen auto’s op de weg elkaar informeren om zo afstand te houden en files te voorkomen. Bekende merken bij Mobility on Wheels zijn Audi, Chevrolet, Ford, Kia, Mercedes, Nissan, Tesla, Toyota, BMW en Renault. Panasonic voert een aparte reeks smart devices voor de auto. Intel, Alcatel en Cisco zijn kartrekker voor de netwerkverbindingen. Long Term Evolution (LTE) is een term die staat voor een hoge prestatie bij het overdragen van gegevens (data) via 3.9 en 4G-netwerken. In principe een uitgebreidere en krachtiger vorm van het Universele Mobiele Telecommunicatie Systeem (UMTS). Het inrichten van LTE-(snel)wegen maakt een continue hoogwaardige uitwisseling van data tussen de daarop rijdende auto’s mogelijk.Bij entertainment komt de eerder bij de netwerken besproken Audio Video Bridging (AVB) om de hoek kijken. Met deze AVB-techniek is het relatief eenvoudig om 2K of 4K video en audio in de hoogst mogelijke kwaliteit aan het passerende autoverkeer aan te bieden.Trendwatchers zien op korte termijn bij Mobility on Wheels de volgende ontwikkelingen:- Het aanbieden en besturen van applicaties vanuit de ‘wegcloud’.- De smartphone (en ook de iPad of tablet) als belangrijkste toegang (gateway) tot mobiele diensten. Daarnaast bestuurt   de smartphone de auto vanuit het slimme home. Bijvoorbeeld de functies opwarmen, ontdooien, ontwaseming of opladen.
- Een toenemende groei van LTE-wegen.De auto-industrie is zich snel aan het heroriënteren om straks aan de vraag naar connected cars voor de massa te kunnen voldoen. Een flinke groei van naar verwachting 10% van de verkochte auto’s in 2013 naar 90% in 2020.Wat is nodig voor een smartcar?
De gewone smartcar staat min of meer op zichzelf. Een boordcomputer met sensoren regelt de volgende functies:- Het zuinig rijden, ECO-systeem.- Het aansturen van de motor en aanvullende systemen.- Het beheren van de veiligheid. Dit varieert onder andere van controle op de remmen, verlichting, olie- en waterpeil, snel- heid, bandenspanning, ruiten/spiegels automatisch ont- dooien en wegconditie tot het signaleren van minder alerte bestuurders of het verlaten van de rijstrook en voldoende afstand houden tot de voorganger. In noodgevallen stelt de auto de hulpdiensten op de hoogte van de aard en plaats (GPS-positie) van het ongeval of calamiteit.- Het beheren van het binnenmilieu. De verlichting, ventilatie  en temperatuur. Desgewenst met herkenning van de voor- keuren per gebruiker.- Het melden van benodigde service en/of onderhoud. Maakt desgewenst een afspraak met de garage.- Navigatiesysteem en routeplanning. Veelal via een GPS-voor- ziening met aanvullende slimme informatie over voorzieningen  in de buurt, files omzeilen, voordelig tanken en toeristische informatie.
- Koppeling via Bluetooth of NFC met de smartphone, tablet,  iPod, smartwatch of Google Glass. Dit zowel betreffende  communicatie (telefonie, SMS, Whatsapp e.d), audiovisuele  bestanden als de genoemde besturing op afstand en het ont/vergrendelen van het voertuig.- Het beheren van het boord-entertainmentsysteem. Muziek  afspelen, weergave van dvd of Blu-ray en gaming.Vrijwel alle grote automerken voorzien in de middel- en hogere klassen in deze functies. Extra opties zijn betaalsystemen bij benzinepompen of tolpoorten.Wat is nodig voor een connected car?
De bovenstaande functies van de slimme auto breiden zich bij de connected car verder uit. Als eerste zijn er aanbieders van digitale diensten nodig. In het jargon Mobile Network Operators (MNO’s). De diensten van de MNO zijn bereikbaar:
- Per smartphone, tablet en straks ook de smartwatch en  Google Glass te koppelen aan een door de fabrikant  ingebouwd compatibel autosysteem. Dit heet ingebrachte verbinding (brought-in connectivity). Naar keuze  te koppelen via Bluetooth, USB-kabel of NFC.
- In de connected car zelf gebouwde ontvanger(s) en zender(s). Dit heet ingebouwde verbinding (built-in connectivity).
- Een combinatie van brought-in en built-in connectivity.- Via de bijbehorende software beheert het contact en het functioneren van de toepassingen op de verschillende  apparaten in de auto.De deelnemende MNO’s zorgen voor een dekkend netwerk van zendmasten of in het wegdek zelf opgenomen contactpunten. Via de SIM-kaart reguleert de aanbieder de diensten en persoonlijk gebruik door de inzittende(n).


EDITORS' CHOICE