ARTIKEL

Downloaden mag niet meer

Jamie Biesemans | 11 april 2014

Je hebt het wellicht wel opgevangen: downloaden van media afkomstig uit een illegale bron mag niet meer. Dat is het gevolg van een uitspraak van een Europese rechter over de thuiskopieheffing.

De hoogte van die heffing op blanco media (zoals beschrijfbare dvd's) en bepaalde apparaten (zoals smartphones, tablets en muziekspelers) werd deels bepaald door het geschatte verlies door piraterij. Maar voor fabrikanten als Philips en Sony was dat onaanvaardbaar, want daardoor werden hun producten in Nederland duurder of moesten ze een kleinere marge nemen in dat land. Ze dienden daarom klacht in.

De Europese rechters oordelen nu dat de thuiskopieheffing niet mag compenseren voor illegale downloads. Een gevolg van die uitspraak is dat het downloaden van illegale mediabestanden daarmee ook meteen verboden is. En dat met onmiddellijke ingang, benadrukt de regering.

Dat illegale mediabestanden van het internet plukken voor de downloader een legale daad was, stond nergens in een wet gegarandeerd. Er is dus geen nieuwe wet nodig om het downloaden illegaal te maken.

Nederland was een van de weinige landen in Europa waar downloaden niet strafbaar was. Ook nu komen er geen strafrechterlijke zaken tegen downloaders, maar kan de branche met burgerlijke klachten wel actie ondernemen tegen individuen.


EDITORS' CHOICE