Musicmask verandert luisterervaring

De introductie van een revolutionair hifi-product, iets wat iedere hifi-installatie ongeacht prijsklasse of samenstelling kan verbeteren, daar komt de complete vaderlandse hifi-pers op af. Gisteravond waren de collega’s van Vi-fi, HVT en Music Emotion dus allen aanwezig. Maar ook andere mensen uit de hifi-branche waren naar Chattelin Audio Systems in Den Haag getogen om deze opmerkelijke presentatie bij te wonen.

Iedereen was in het ongewisse gelaten over wat hen te wachten stond. Onder de belofte van strikte geheimhouding mocht ik al een week voor de introductie kennis maken met dit revolutionaire product en de eerste ervaringen met Musicmask - want zo heet dit nieuwe product - optekenen in de rust van de huiselijke omgeving. Mijn enthousiaste reactie was voor collega Max Delissen aanleiding om me te vergezellen, maar ook hij wist niet wat voor soort product het betrof. 


Peter Chattelin vertelt over zijn ervaringen met Musicmask

Toen we rond het tijdstip van de uitnodiging arriveerden bleek de opkomst erg goed en de winkel van Peter zat dan ook lekker vol. Met een drankje in de hand werd er vrolijk gespeculeerd over wat ons te wachten stond. Iedereen was het er in elk geval  over eens dat het iets bijzonders moest zijn als Peter Chattelin zo enthousiast is. 


Corly Bedacht legt uit hoe hij tot het Musicmask concept is gekomen

Na een kwartiertje mochten de genodigden plaats nemen in de grote luisterruimte van Chattelin Audio Systems. Peter stak van wal. Of het ons ook altijd opvalt dat de muziek ‘s avonds laat, als de lichten gedimd zijn, de muziek beter klinkt. Of we ook niet vaak met de ogen dicht zitten te luisteren. Dat dit helpt om meer betrokken te raken bij de muziek, er als het ware meer in te verdwijnen. En tenslotte: dat er iemand is die met dit gegeven aan de slag is gegaan om onze muziekervaring te verrijken. 


Corly Bedacht met zijn Musicmask

Die man is Corly Bedacht, een gedistingeerd ogende, lange, slanke man van middelbare leeftijd. “Al vanaf mijn zesde levensjaar speel ik piano en in mijn tienerjaren heb ik in een hifi-zaak gewerkt. Eigenlijk ben ik altijd met muziek bezig geweest. Ik merkte dat ik vaak met de ogen dicht naar muziek zat te luisteren en dat ik soms, om me nóg beter op de muziek te kunnen concentreren, daarbij zelfs mijn handen voor mijn ogen hield. Blijkbaar was het dichtknijpen van de ogen niet voldoende om me helemaal van de buitenwereld af te sluiten. Licht dringt namelijk gewoon door de oogleden heen. Maar het was tijdens een volledig verduisterde meditatiesessie dat mijn ogen geopend werden: blijkbaar kom je in een andere ‘staat’ als visuele prikkels uitgeschakeld worden. Met dit gegeven ben ik aan de slag gegaan en heb informatie ingewonnen bij audiciens. Die vertelden me dat er op dit gebied in Amerika uitgebreid onderzoek was gedaan. De conclusie van die onderzoeken was dat als je visuele prikkels elimineert je gehoor ‘beter’ wordt. Zoals blinden ook een beter gehoor hebben dan niet-blinden. Maar het de meest verrassende ontdekking was dat als niet-blinden 20 minuten lang verstoken bleven van visuele prikkels, hun gehoor op eenzelfde niveau kwam te liggen als dat van blinden. Ik ben twee jaar met dat onderzoek bezig geweest voor ik samen met een industrieel ontwerper de Musicmask heb ontwikkeld: een bril die je volledig afsluit voor visuele prikkels, maar waarbij je je ogen wel open kunt houden. Dat laatste is belangrijk, aangezien gebleken is dat je met je ogen open alerter blijft.”


EDITORS' CHOICE