NIEUWS

Algemene voorwaarden veiling

| 01 juni 2013

Veiling HiFi.nl

Xingo Invest BV/HiFi.nl
Postbus 11 6114 ZG Susteren
e-mail: info@hifi.nl
telefoon: 013-5433713
Reknr: NL07ABNA0479062773
Kvk: 20155057
BTW: NL820836692B01

Laatst gewijzigd op: 23 augustus 2013
 

 

Algemeen
Door het uitbrengen van een bod stemt u in met de Algemene Voorwaarden (hierna: Spelregels)

Definities
Bieder: de gebruiker van de veilingdienst
Aanbieder: de aanbieder van een veiling, HiFi.nl

Spelregels

 • Bieder verbindt zich ertoe bij aanmelding voor de veilingdiensten zijn of haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken;
 • Bieder dient 18 jaar of ouder te zijn;
 • Bieder is altijd verantwoordelijk voor zijn/haar gebruikersaccount en inloggegevens. Deze gegevens zijn persoonlijk en mogen niet door een derde gebruikt worden;
 • Bieder mag de prijs van een veiling niet manipuleren c.q. in veilingen interveniëren;
 • Biedingen zijn incl. BTW;
 • Een veiling heeft een minimale duur van 24 uur en een maximale duur van 168 uur;
 • Wordt in de laatste 5 minuten van de veiling nog een bod uitgebracht, dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht;
 • Ieder bod dat door een Bieder uitgebracht wordt, is onherroepelijk;
 • Ieder hoogste bod is een definitieve koopovereenkomst tussen de Bieder en de Aanbieder;
 • Het herroepingsrecht voor consumenten om binnen de wettelijke bedenktijd van een overeenkomst te kunnen afzien is niet van toepassing op (online) veilingen als deze;
 • De Bieder die het hoogste bod op een geveild product heeft uitgebracht, ontvangt een bevestigingsemail van Aanbieder, waarop binnen 24 uur moet worden gereageerd. Wordt niet binnen 24 uur gereageerd, dan vervalt het uitgebrachte bod en geldt het eerstvolgende hoogst uitgebrachte bod. De hiervoor genoemde procedure herhaalt zich dan;
 • Het geveilde product wordt door de hoogste bieder aan Aanbieder betaald, na ontvangt van een factuur. Na betaling van de factuur kan het product bij Aanbieder gratis worden afgehaald of tegen betaling van de verzendkosten worden afgeleverd op het door Bieder opgegeven adres;
 • Op het geveilde product zijn de garantiebepalingen van de leverancier(s) van Aanbieder c.q. de fabrikant van toepassing. Bij gebreken – anders dan door onjuist of overmatig gebruik en normale slijtage – kan contact met Aanbieder worden opgenomen;
 • HiFi.nl behoudt zich het recht voor gebruikers uit te sluiten van deelname aan de veilingen;
 • HiFi.nl behoudt zich het recht voor veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en/of te beëindigen;
 • HiFi.nl heeft het recht haar Spelregels te wijzigen. Aangepaste c.q. nieuwe Spelregels zijn van toepassing vanaf de eerste veiling nadat deze zijn geplaatst op de website, voorzien van de  meest actuele wijzigingsdatum;
 • Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van HiFi.nl;
 • Geen persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door HiFi.nl aan derden verstrekt zonder toestemming van de Bieder.

EDITORS' CHOICE