REVIEWPluto Audio

Pluto Audio 12A Carbon Cobra

Het onderstaande artikel is niet voor audiofielen met een verdampt IJslands vermogen of voor degenen die een vrije val hebben gemaakt in de Quote 500 lijst. De producten van Pluto Audio zijn mondjesmaat terug te vinden in ons land, maar de geografische dichtheid is nihil. De grote markten voor zulke producten liggen in het verre oosten, in Griekenland en nog in een enkel koninkrijk waar Eddie Driessen als een vorst wordt ingehaald.

Een sterke focus op de kapitaalkrachtige bevolking in de golfstaten, Japan en het verre oosten is doorgaans een bewuste keuze voor een bepaald marktsegment. In high-end audio kun je geld verdienen door enorme partijen apparatuur in te kopen en gewoon door te schuiven naar `any place in the world`. Luidsprekers en elektronica van gemiddelde tot goede kwaliteit in grote hoeveelheden laten produceren en met een kleine marge verkopen, hoge kwaliteit luidsprekers en elektronica in kleine oplagen in een niche markt afzetten of producten dusdanig uitvoeren dat het tegemoet komt aan de statusbeleving en culturele achtergrond van rijke consumenten.

Siltech en Kharma zijn bekende Nederlandse bedrijven die zich richten op dit laatst genoemde marktsegment. Daar hangt géén waarde oordeel en ook geen kwaliteitsoordeel aan. Het is een simpele marketing constatering die aangeeft in welk marktsegment een bedrijf opereert en welke concurrentievoordelen aan de verschillende producten worden gekoppeld. Het probleem is alleen dat zulke markten deels gevoelig zijn voor de economische golfbeweging. Aan de andere kant hebben de rijken vaak geen last van de recessie.

Klik hier voor de iPad vriendelijke PDF


EDITORS' CHOICE