REVIEW

Musicmask: het nieuwe luisteren


Marc Brekelmans | 26 maart 2011

Vrijdag 18 maart verscheen er een intrigerend bericht op HiFi.nl. Bij Chattelin Audio in Den Haag zou op 25 maart een revolutionair product geïntroduceerd worden dat alle hifi-installaties kan verbeteren. Peter Chattelin, eigenaar en naamgever van Chattelin Audio in Den Haag, verklaarde in datzelfde bericht: “Het komt misschien eens in de 20 jaar voor dat er een product op de markt komt dat geheel anders is dan bestaande producten, echt een dimensie toevoegt en de luisterervaring naar een hoger niveau tilt. Dat maakt dit product zo bijzonder”. Kortom, mijn interesse was gewekt (Update 25/3 - klik hier voor een verslag van de introductie van de Musicmask bij Chattelin - red.).

Wat kan iedere (!) set beter laten klinken, ongeacht prijsklasse en samenstelling? Dat was de eerste vraag die bij me op kwam. Ook lezers van HiFi.nl werden geprikkeld, getuige de vele reacties op het artikel. Serieuze en minder serieuze opties passeerden de revue: was het drank? Mochten we ons verheugen op de introductie van draadloze interlinks? Of moesten we het zoeken in de veelvuldig gebruikte Black Magic/Hocus Pocus hoek?

Het toeval wilde dat ik amper een paar dagen later, en ongevraagd, de oplossing in de schoot geworpen kreeg. Tijdens een bezoek aan de redactie van HiFi.nl werd me gevraagd of ik een geheim kon bewaren. Nu waak ik over het algemeen over geheimen als Fort Knox over de Amerikaanse goudvoorraad, dus een simpel ‘ja’ volstond om deelgenoot te worden van een van de best bewaarde geheimen in hifi-land… althans, voor een week tenminste.

Eenzame opsluiting
Zoals bij alle revolutionaire producten ligt ook deze oplossing voor de hand. Waarom heb ik dit niet bedacht!? Of heb ik er wel eens over gedacht, maar het nooit als serieuze oplossing gezien? En waarom dan niet? Want eigenlijk is het volstrekt logisch. Om alle muziekinstallaties beter te laten klinken moet je namelijk niets aan de weergave-kant veranderen. Nee, je moet de ontvangende kant beïnvloeden.

Iedereen kent het wel: ‘s avonds als de overige gezinsleden allang op één oor liggen en de televisie als een groot gapend gat de huiskamer in staart, klinkt de muziekinstallatie op z’n best. Genietend sluit je de ogen en word je één met de muziek. Alle fysieke en mentale afleidingen zijn verdwenen en je kunt je echt focussen. Maar jammer genoeg moeten daar de omstandigheden perfect voor zijn. Of je moet ze perfect maken. En daar zit de, wat mij betreft, geniale en uiterst voor de hand liggende kneep.

Het was de Nederlander Corly Bedacht die een oplossing, euh… bedacht: de Musicmask. Ondersteund door wetenschappelijke artikelen waarin het bewijs werd geleverd dat luisteren zonder visuele stimuli de luisterervaring intensiveert en dat we zonder externe prikkels ook beter in staat zijn om individuele geluiden te lokaliseren, ging hij aan de slag en ontwikkelde een bril die de ogen compleet afdekt, maar waarbij je je ogen wel open kunt houden. Dat laatste is belangrijk aangezien je met open ogen alerter bent dan met gesloten ogen.

Het wetenschappelijk onderzoek waarop Corly de Musicmask baseerde spreekt er als volgt over: “Closing the eyes affects the style of attending to auditory stimuli by modifying the perceptual relationship with the environment without changing the stimulus itself.”
Het wegnemen van visuele prikkels beïnvloedt dus de waarneming van auditieve signalen. Blijkbaar ‘vechten’ je zintuigen om de aandacht van de hersenen, en door het wegnemen van het zicht krijgen de oren een groter deel van de koek.

De Musicmask bestaat daarom uit een dunne, harde kunststof laag in de vorm van, zeg, een skibril, met daaronder een foamlaag waarin de ogen vrijgelaten worden. Om de Musicmask perfect aan te laten sluiten op het hoofd is hij voorzien van een band die met behulp van klittenband op de juiste lengte gebracht kan worden.

Het onderzoek gaat zelfs verder door te stellen dat de emotionele beleving van muziek verandert door het wegnemen van het zicht. Door de aandacht volledig te kunnen richten op de muziekweergave zouden we dus makkelijker emotioneel geraakt worden volgens datzelfde onderzoek: “It has been acknowledged that perceived emotionality of stimuli is highly dependent on style of processing (e.g. focus of attention), perceptual context (e.g. the relatedness to environment) and task relevance, which together form the individual`s mental set.”

EDITORS' CHOICE