KE-POWER STATION 75

Regenereren van stroom en muziek

Misschien hangt het samen met mijn leeftijd maar de eerste associatie die ik krijg bij het horen van het woord regenerator is die van een commercial waarin een smeerseltje aangeprezen wordt voor het regenereren en revitaliseren van een verouderende en slapper wordende huid. Fenomenen waar ieder mens vroeger of later in zijn leven mee te maken krijgt, maar waar niet iedereen evenveel hinder van lijkt te ondervinden.


Hinder

De regenerator waar het hier om gaat is er echter één die zich richt op stroom. Stroom die noodzakelijk is om de muziek reproducerende audio installatie te voeden. Op het terrein van het optimaliseren van de stroomvoorziening is Kemp Elektroniks al jaren één van de belangrijkste fabrikanten. Op de website www.kempelektroniks.nl wordt een uitgebreid overzicht gegeven van hun producten waarvan ik er zelf meerdere reeds geruime tijd in gebruik heb. Eerder heb ik beschreven wat het positieve effect is van gescheiden – met audio grade smeltzekeringen uitgeruste - audiogroepen, een separate aardepen, geoptimaliseerde bekabeling en solide wandcontactdozen en stekkerblokken. Het staat voor mij buiten kijf dat al deze elementen in de stroomketen stuk voor stuk bijdragen tot een verbetering van het waargenomen geluid. De oplettende lezer zal in dit rijtje tevergeefs zoeken naar een netfilter, het apparaat dat DC componenten uit het lichtnet filtert en hoogfrequente storing onderdrukt. Dit heeft alles te maken met het feit dat in mijn luisterruimte, ongeacht om welk merk het gaat, tot nu toe ieder netfilter weliswaar een ander, soms weliswaar schoner klinkend, maar tegelijkertijd ook veelal minder open, en als veel sterieler ervaren geluidsbeeld neerzet. Van een dergelijk in mijn oren minder realistisch en minder muzikaal eindresultaat ondervind ik persoonlijk meer hinder dan van eventuele van het net komende vervuiling die tot in mijn state-of-the-art stroomketen door heeft weten te dringen.


Power Station 75

Het is dan ook met enige scepsis dat ik op een gegeven moment deze power regenerator in mijn set toelaat. Voor mijn gevoel kan iedere verandering die in mijn uitgewogen stroomvoorzieningsysteem aangebracht wordt alleen nog maar zorgen voor een verslechtering van de situatie en de enige reden waarom ik desondanks de deur openzet is het feit dat ik de beschikking krijg over twee exemplaren die ik over een periode van minimaal zes maanden uit kan proberen op alle mogelijke apparatuur. Daarnaast gaat het hier natuurlijk niet om een gewoon netfilter. Het grote verschil is dat de Power Station 75 van de binnenkomende eventueel vervuilde wisselstroom met aangetaste golfvorm eerst een gelijkspanning maakt en met behulp van deze gelijkspanning een geheel nieuwe spanning creeert. Het gevolg is een pure, zuivere sinus die in theorie optimaal geschikt is om een component te voeden. Het getal 75 in de typenaam verwijst naar het aantal Watts uitgangsvermogen van de Power Station. Dit vermogen is bewust gekozen. Kemp stelt dat met name bronnen de meeste hinder ondervinden van vervuilde stroom en dan is deze waarde, er van uitgaand dat iedere regenerator slechts één component voedt, ruimschoots voldoende. Door iedere bron zijn eigen Power Station te geven wordt tevens vermeden dat deze apparaten elkaar onderling via het gezamenlijk gebruik van één regenerator alsnog zouden beïnvloeden. Gedurende de testperiode worden er in mijn hoofdset twee exemplaren ingezet; één voor de phono versterker en één ten behoeve van de (sa)cd-speler. 

De regenerator levert gebalanceerde spanning, hetgeen inhoudt dat op beide polen spanning staat. Beiden leveren 115 Volt, tezamen te allen tijde resulterend in een stabiele waarde van 230 Volt, ongeacht wisselingen die in het net optreden. Er is bewust afgezien van het inzetten van een uitgangstransformator omdat deze de uitgangsspanning gaat vervormen op het moment dat het punt van maximale belasting genaderd wordt. Daarentegen is er wel een DC-offset corrector ingebouwd die er voor zorgt dat de uitgangsspanning op 0 volt blijft. Hiermee wordt voorkomen dat de transformator van de bron een brom genereert (tenzij deze van zichzelf natuurlijk al een brom heeft). Dat dit een effect heeft op de aangesloten phonotrap en cd-speler blijkt al direct wanneer er een hand op de behuizing gelegd wordt. De apparaten zijn namelijk minder warm dan zonder tussenkomst van de regenerator het geval is.

Het hernieuwd opbouwen van de stroom geschiedt in een vier kilo wegend zwart metalen kastje met witte belettering van bescheiden afmetingen; 125 x 135 x 230 mm. Aan de achterkant zitten de te verwachten aansluitingen voor de powercords. De voorkant laat zien dat er meer gebeurt dan regenereren. Twee draaiknoppen bieden de gelegenheid om zowel de frequentie als de Crest factor te regelen. Door het verhogen van de frequentie gaan de voeding en de transformator van het aangesloten component efficienter werken hetgeen zich zou moeten vertalen in een verdere verfijning in het geluid. De Crest factor voegt de derde harmonische toe waardoor het geluid als krachtiger ervaren zou worden. Op de maximale stand krijgt de phono versterker of cd-speler 13 % meer energie aangeleverd. Door middel van de bypass knop kan de elektronica van het Power Station uitgeschakeld worden wanneer er niet geluisterd wordt. Indien het apparaat ingeschakeld staat gloeit er een blauwe led. Deze kan een rode kleur aannemen wanneer de regenerator overbelast wordt. 


EDITORS' CHOICE