REVIEW

Siltech Classic


Jan de Jeu | 07 juli 2003 |

Siltech Classic SQ28, LS88 en SPX-30 - Een regelrechte Classic

Siltech Classic SQ28, LS88 en SPX-30Kort na de introductie van de MXT Professional series is het voor mij al snel duidelijk dat een verbetering dan wel vervanging van de G3 serie waarschijnlijk niet lang op zich zal laten wachten. De klankkwaliteiten van de ‘Paris’, de ‘London’ en met name de ‘New York’ liggen op een dermate hoog niveau dat zij de marktposities van de goedkopere types in de duurdere G3 serie danig onder druk zetten. De verwachte uitbreiding van het pakket wordt met de introductie van de Classic series inderdaad al snel gerealiseerd en de ambitieuze naam ‘Classic’ maakt dat op dat moment mijn verwachtingen reeds hoog gespannen zijn. Wanneer ik vervolgens het aanbod krijg om het goedkoopste type interlink, de SQ28, en de meest betaalbare luidsprekerkabel, de LS88, in combinatie met het netsnoer van deze serie, de SPX-30, in mijn set uit te proberen neem ik dat met beide handen aan.

Silver & Gold

Hoewel de Classic serie een deel van de G3 serie vervangt en in die zin gezien kan worden als de opvolger van de G3, is het niet deze serie van de 3e generatie die model gestaan heeft voor de Classic lijn. Die basis ligt veeleer in het 5e generatie materiaal dat tot voor kort gebruikt werd voor de duurste Siltech lijn; de Signature serie. Het G5 materiaal, zilver en goud, wordt voor de Classic kabels op een extreem nauwkeurige wijze getwist, door Siltech het ‘X-balanced’ procédé genoemd, waardoor volgens Siltech de kabels vrijwel ongevoelig zijn voor de steeds meer in onze woonomgeving optredende storende EMI en RF velden. Men claimt zelfs dat deze kabels 10000 maal stiller zijn dan de best geteste en meest kostbare kabels van de concurrentie en dat het ‘shielding effect’ in de meeste gevallen de ‘noise floor’ verder verlaagt met 40-60 dB. Het theoretische signal / noise niveau zou volgens de fraaie folder in de orde van 160-180 dB liggen. De hier gehanteerde wijze van twisten wordt inmiddels overigens ook gebruikt in de Signature serie die daarmee getild is naar een zesde generatie, of zoals Siltech dat zelf noemt; een G6 uitvoering.

Siltech Classic SQ28, LS88 en SPX-30Bij het openmaken van de grote kartonnen doos valt me op dat voor de Classic serie dezelfde verpakking gebruikt wordt als voor de G3 serie. De bekende doos met drukknop herbergt het netsnoer of de stereoset interlinks en het vertrouwde filmblik bevat het set luidsprekerkabels. In een later stadium hoor ik dat deze verpakking in de loop van het najaar van 2003 aangepast zal worden. Na opening van het blik blijkt dat de inhoud in cosmetische zin meer naar de Signature serie nijgt. Alleen bij de connectoren is nog een stukje mantel te zien welke de zo vertrouwde en zeer herkenbare lichtblauwe Siltech kleur heeft. Op dit stuk staat ook de typeaanduiding van de LS88 Classic kabel, waarmee meteen de richting van het signaal aangegeven wordt; met de tekst mee. De rest van de mantel gaat schuil onder een grove, diep donkerblauwe kous die de kabel wat minder op laat vallen in de gemiddelde woonomgeving. Gebruikte materialen zijn, naast de al genoemde metalen; Kapton, Peek en Teflon. De kabels kunnen geleverd worden met 680 Cu spades of met WBT 0645 banaanstekers. Voortkomend uit eerdere ervaringen, dat vele van de verschillende typen spades welke er op de markt zijn niet altijd even goed aansluiten op bij mij in gebruik zijnde speakers en apparatuur, heb ik bij de testexemplaren geopteerd voor de vertrouwde WBT’s. Wat meteen opvalt is het serieuze gewicht en de soepelheid van de kabels. Een kabel met een meer dan gemiddeld gewicht geeft mij direct een gevoel van degelijkheid waarbij ik me overigens terdege realiseer dat dit niets zegt over de te verwachten geluidskwaliteit. De soepelheid van een kabel is ook altijd weer van belang bij het aansluiten en het draperen over de Master Tweak blokken die ervoor zorg dragen dat de signaalkabels van de grond en uit de onmiddellijke nabijheid van de netsnoeren blijven. In dit geval een fluitje van een cent. De 2,5 meter set, waarvan er tijdens de test in combinatie met de Sonus Fabers dus twee sets gebruikt zijn, heeft een prijskaartje van 1275 euro. Qua prijs zit hij tussen de oude G3 typen LS80 en FT12 in. Waren er in de G3 serie nog zes verschillende types verkrijgbaar, inmiddels is dat aantal in de Classic serie teruggelopen tot drie. Naast de LS88 zijn er nog de duurdere LS110 en LS180 die bij eenzelfde lengte respectievelijk 2150 en 4000 euro op moeten brengen.

Ook de SQ28 Classic lijkt in optische zin meer op een kabel uit de Signature serie dan op de kabel uit de G3 serie die hij moet vervangen. Korte stukken lichtblauwe sleeve - wederom met richtingaangevende typenaam - aan beide uiteinden van de kabel die voor het overgrote deel bedekt wordt door dezelfde eerder genoemde grove donkerblauwe kous. De RCA testexemplaren zijn afgemonteerd met WBT-0144 of, voor dezelfde prijs, met Neutrik XLR connectoren. Met zijn prijs van 450 euro voor een lengte van 1 meter is hij 44 euro duurder dan zijn voorganger. De ST48 en de SQ58 vinden we in het nieuwe Classic programma niet terug. De SQ88 is wel opgewaardeerd naar een Classic versie en daarnaast is er een nieuw topmodel toegevoegd; de SQ110 met een meterprijs van 1700 euro.

Het netsnoer SPX-30 heeft een prijs van 445 euro voor anderhalve meter en past qua uiterlijk, zoals verwacht mag worden, perfect bij de interlinks en de luidsprekerkabels uit de Classic serie. Gebleven is de ook bij de G3 netsnoeren gebruikte karakteristieke blauwe Schuko netsteker.

De opstelling

Siltech Classic SQ28, LS88 en SPX-30Meestal blijven te recenseren componenten slechts enkele weken in mijn set opgenomen maar op het moment dat ik dit schrijf heb ik de Siltech Classic kabels reeds enkele maanden in mijn bezit. In die periode heb ik meerdere apparaten besproken waarbij de beoordeling geschiedde met referentie apparatuur en bekabeling zoals die steeds onderaan het artikel vermeld was. Maar eigenlijk kunnen in al die gevallen ook deze kabels genoemd worden want ze hebben, na een inspeelperiode, regelmatig kortdurend dienstgedaan. Ik zou het lijstje van gebruikte apparatuur dat onderaan dit artikel afgedrukt is dan ook nog wel verder uit kunnen breiden maar heb me bewust beperkt tot de genoemde namen vanuit de argumentatie dat alleen deze onderdelen stuk voor stuk gedurende een langere periode in mijn set opgenomen (geweest) zijn. Aan dat criterium voldoen onder andere mijn versterkers, waarbij de beide Densens halverwege de periode vervangen zijn door mijn huidige GamuT combinatie. De Master Two weergevers zijn na een review periode gedurende een langere tijd in mijn referentieset opgenomen gebleven, met name om een breder beeld te krijgen van de prestaties van de Siltech bekabeling.

Met uitzondering van de draaitafel, de phonotrap en de Sonus Faber Concerto luidsprekers heeft de apparatuur gedurende de gehele periode Master Base als ondergrond gehad. Bij het aansluiten van de elektronica is gebruik gemaakt van de van Medevoort pole checker en met kritisch luisteren is eerst een aanvang genomen nadat nieuwe apparatuur voldoende ingespeeld was. Luidsprekers stonden steeds aan beide zijden van mijn USM Haller rack opgesteld waarbij voldoende afstand tot achter- en zijwand gewaarborgd bleef. De Sonus Fabers werden aanvankelijk met de Densen versterking bi-amped, en later met de GamuT combinatie bi-wired aangestuurd. De Master Two weergevers konden alleen single wired aangedreven worden hetgeen eerst met de Densen B100 en later met de GamuT C2R / D200 combinatie gebeurde waarbij de ‘hot’ aansluitingen van de D200 gebruikt werden. 

EDITORS' CHOICE