NIEUWS

Geen heffing mp3-spelers

Redactie HiFi.nl | 08 januari 2008

(gezien op internet)

Er hoeft voorlopig geen heffing te komen op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf, zo heeft de Haagse rechtbank bepaald.

De Stichting NORMA (de belangenbehartiger van uitvoerende artiesten, zoals musici en acteurs) was in december naar de rechter gestapt om bezwaar te maken tegen het uitblijven van heffingen op mp3-spelers en dvd-recorders. NORMA vindt deze maatregel van de minister van Justitie in strijd met het auteursrecht.De minister wil dat Stichting De Thuiskopie, die verantwoordelijk is voor het verdelen van het heffingsgeld, eerst orde op zaken stelt: de organisatie zou veel te lang treuzelen bij het uitkeren van het geïnde geld. Via het kortgeding wilde NORMA bewerkstelligen dat er alsnog een heffing komt.

Volgens NORMA vloeit een heffing op mp3-spelers en dvd-recorders logisch voort uit het recht dat consumenten hebben om een priv├ękopie te maken van films en muziek. In ruil daarvoor hebben de makers recht op een vergoeding. Die vergoeding is afkomstig uit heffingen op lege cassettebandjes, videobanden, cd`s en dvd`s. Aangezien consumenten hun kopie├źn tegenwoordig opslaan op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf ligt het voor de hand om daarvoor ook een heffing in te voeren, betoogde NORMA-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm in december.

De Haagse rechter Chr. Hensen heeft de vordering van NORMA echter afgewezen. De rechter oordeelt dat het `niet onredelijk` is dat de minister van Justitie voorlopig geen heffing wil op mp3-spelers en dvd-recorders.

Verdeeldheid

In zijn uitspraak wijst Hensen onder meer op de verdeeldheid binnen de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT): de rechthebbenden en de producenten en importeurs van blanco dragers kunnen het niet eens worden over een heffing op nieuwe apparatuur als mp3-spelers en dvd-recorder.Die onenigheid bleek ook tijdens de zitting eind vorig jaar. NORMA vond in de rechtszaal behalve de staat ook de producenten van consumentenelektronica en de producenten, importeurs en distributeurs van blanco informatiedragers tegenover zich. Deze bedrijven, verenigd in de FIAR en de STOBI, vrezen dat met een heffing op mp3-spelers en hd-recorders de deur wordt opengezet naar tal van andere heffingen, bijvoorbeeld op laptops of usb-sticks.

Teleurstellende uitspraak

Volgens rechter Hensen moet de minister ook kijken naar het belang van de consument. "Bij die belangenafweging mag ook worden betrokken dat het maatschappelijk draagvlak afbrokkelt."

Alberdringk Thijm spreekt van `een teleurstellende uitspraak voor acteurs en artiesten, die hierdoor niet gecompenseerd worden voor het kopi├źren van hun beschermd materiaal`.

De NORMA-raadsman noemt het opvallend dat de rechter de maatregel van de minister niet toetst aan de Auteurswet. "Doordat de rechter weigert de maatregel inhoudelijk te toetsen aan de wet, resteert hoofdzakelijk de vraag of de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voldoende is gemotiveerd en in voldoende mate rekening houdt met de belangen van de betrokkenen. De rechter vindt dat dit het geval is. Het valt op dat hij bij de belangenafweging niet de belangen van de acteurs en artiesten betrekt."

 


EDITORS' CHOICE