NIEUWSB&W

Frans accoord iTunes wet


Redactie HiFi.nl | 08 juli 2006 | B&W

(gezien op het Internet)

Het Franse parlement heeft vrijdag een wet goedgekeurd die de interoperabiliteit tussen verschillenden DRM-systemen moet bevorderen. De boetes voor het illegaal downloaden van muziek gaan naar beneden. Toch maken velen gewag van een gemiste kans.

Het Franse parlement en de senaat hebben beiden de zogenoemde ‘Wet Dadvsi’ goedgekeurd, een nieuwe wet die het downloaden en het gebruik van digitale muziek reglementeert. 
 
Eerdere voorstellen deden wereldwijd veel stof opwaaien. Op een gegeven moment leek het er zelfs op dat de Fransen het downloaden van illegale muziek via p2p-netwerken zouden legaliseren. Verder zou Apple verplicht worden om muziek die is aangeschaft in iTunes ook compatibel te maken op andere muziekspelers dan Apple`s eigen iPod.

Apple trok fel van leer tegen de wet en sprak zelfs van "staatsgefinancierde piraterij". Ook platenfirma`s verborgen hun onvrede over de voorstellen niet. En met succes, want na fel lobbywerk en getouwtrek achter de schermen keurden de Franse wetgevers een sterk afgezwakte versie van de wet goed.

Aanbieders van met DRM-beveiligde muziekbestanden moeten in principe aan derden de toegang geven tot de gebruikte beveiligingstechnologie, zodat de gekochte muziek ook op muziekspelers van concurrerende bedrijven kan worden afgespeeld.

Aanvankelijk kon iedereen deze interoperabiliteit afdwingen, in de uiteindelijke versie is dit recht slechts voorbehouden aan softwarebouwers, uitbaters van online muziekwinkels en fabrikanten van technische systemen - dus geen consumentenorganisaties, belangenverenigingen of particulieren.

Bovendien moeten zij bewijzen dat ze hierbij geen inbreuk zullen maken op de patenten van het gesloten DRM-systeem. "Aangezien Amerikaanse bedrijven vrijwel alles patenteren, ben ik er zeker van dat Apple wel een manier vindt om informatie over hun gesloten formaat vertrouwelijk te houden", verklaarde Dominque Menard van het advocatenbureau Lovells aan onze collega`s van CNet News.com.

Een andere beperking is dat ook de rechthebbenden (zoals platenfirma`s, muzikanten, en componisten) hun goedkeuring moeten geven. Zo kan een artiest bijvoorbeeld contractueel vastleggen dat zijn muziek alleen in een bepaald bestandsformaat mag worden verkocht, een clausule die Apple (of Microsoft) eenvoudig in een standaardcontract kan gieten als het onderhandelt met platenfirma`s.

En om het helemaal ingewikkeld te maken moet de toegang tot de DRM-informatie afgedwongen worden via een speciaal op te richten overheidsinstantie.

Positief voor Franse consumenten is dat de nieuwe wet het principe van de thuis- of privé-kopie erkent, al wordt nergens het aantal kopieën exact genoemd. Dat kunnen er dus evengoed nul zijn, merken critici op.

De wet heeft tevens gevolgen voor gebruikers en makers van p2p-software. Meest in het oog springend is de sterk verlaagde boete voor internetgebruikers die illegale kopieën van auteursrechterlijk beschermde muziekstukken downloaden of aanbieden. In een nog goed te keuren afzonderlijk decreet wordt een boete van 38 euro gesuggereerd voor het downloaden, en 150 euro voor het aanbieden van een illegale muziek.

Strenger is de Franse wetgever voor de makers van p2p-software die het verspreiden van illegale kopieën aanmoedigen. Zij riskeren voortaan maximaal 3 jaar cel en 300.000 euro boete

MERK

EDITORS' CHOICE