REVIEWAudiodata

Meten


Jan de Jeu | 20 mei 2009 | Audiodata

De demo wordt uitgevoerd in mijn grote piramidevormige luisterruimte die ongeveer tien meter breed en tien meter lang is terwijl hij in het midden vijf meter hoog is. De Audiovolver II kan op diverse manier binnen de set aangesloten worden en in overleg met Peter kies ik er voor om hem een plek te geven tussen mijn Esoteric SA-10 SACD speler en mijn Unison Research P70, met vier KT88 eindbuizen uitgeruste, geïntegreerde versterker. Zodoende wordt zowel voor de muziek van de ingebouwde mediaplayer van de Audiovolver II, als voor de muziek die ik afspeel vanuit de Esoteric, steeds dezelfde 24/96 DAC van de Duitse processor gebruikt. De digitale coaxiale uitgang (cinch) van de Esoteric wordt verbonden met de digitale coaxiale ingang (cinch) van de Audiovolver II die op zijn beurt weer via XLR aansluitingen zijn analoge signalen aanbiedt aan de Unison Research. Vandaar wordt het geluid doorgegeven aan de MC Systems M3 luidsprekers.

Audiodata Audiovolver II
Foto: Jan de Jeu

De kabel van de richtmicrofoon wordt aangesloten en de richtmicrofoon zelf wordt met behulp van een statief exact gepositioneerd op de plek waar normaliter mijn oren het muzieksignaal van de installatie oppikken. Wanneer dan aan de achterkant van de Audiovolver II een USB stick geplaatst is kan de demo beginnen. De Audiovolver II krijgt de opdracht om een meting te verrichten en er klinkt opeenvolgend per kanaal gedurende een minuut een glijdende toon die loopt van 10 Hz tot 22,5 kHz en die door de microfoon op de luisterpositie opgevangen wordt. Na deze frequentie sweep wordt de USB stick met de gegevens van de meting ingeplugd in de laptop van Peter waarop zich de speciaal ontwikkelde software ‘Acourate’ bevindt die met behulp van 64000 FIR banden ( voor 2 kanalen) het frequentieverloop analyseert en met een nauwkeurigheid van 0,6 Hz in staat is om de optimalisering van de amplituden door te voeren. Dit zou te vergelijken zijn, zo heb ik mij laten vertellen, met een conventionele 32.000 kanaals equalizer.

Frequentieverloop

Van mijn luisterruimte is bekend dat de houten kapconstructie van het dak, en in mindere mate de (verzwaarde) houten vloer, er de oorzaak van zijn dat er een laagafval optreedt. Dit neemt ernstiger vormen aan naarmate ik de speakers voorbij een bepaalde denkbeeldige lijn verder van de luisterpositie afschuif. Vooral dit aspect komt duidelijk naar voren bij het bekijken van de uitkomst zoals deze in figuur 1 voor de linker speaker getoond wordt.

Audiodata tabellen

Verder een mooi verlopende karakteristiek met een kleine door de ruimte veroorzaakte dip en een accentje in het hoog dat kenmerkend is voor de M3. Persoonlijk houd ik wel van dit randje wat bijvoorbeeld de damesstemmen net iets pregnanter maakt. Peter stelt voor om zowel het laag onder de 100 Hz (met 6 a 7 dB) als de dip tegen de 1500 Hz wat op te vullen en het geëxalteerde hobbeltje in het hoog wat terug te nemen. Daar kunnen we het snel over eens zijn en deze ‘optimizer’ wordt dan ook op de memory stick geladen. De rode lijn toont het originele signaal terwijl de groene lijn de geoptimaliseerde curve laat zien. Peter geeft aan dat de klant voor de prijs van de Audiovolver II recht heeft op twee ‘optimizers’. Hij bepaalt zelf welke instellingen hij wil, waarbij dus rekening gehouden kan worden met specifieke wensen. Sommigen willen aparte instellingen voor hard en zacht, anderen willen voor de ene muzieksoort een andere instelling dan voor de andere.

Audiodata Audiovolver II
Foto: Audiodata

Soms worden er bij klanten metingen verricht die zo ver af liggen van het optimale geluidsbeeld dat Peter de klant aanraadt om naast de optimale stand als tweede ‘optimizer’ een tussenstand te kiezen tussen het huidige geluidsbeeld en het optimale geluidsbeeld. Dit geeft de klant de mogelijkheid om ‘te wennen’ en middels de bijgeleverde afstandsbediening te wisselen tussen het vertrouwde geluid, het optimale geluid en de waarde er tussenin. Op die manier kan hij geleidelijk toegroeien naar de nieuwe situatie. Omdat zijn gegevens bewaard blijven in het bestand van Audiodata kan hij later altijd nog eventueel zijn inmiddels veranderde wensen doorgeven aan Audiodata. Die voorkeuren worden dan vertaald in veranderingen in de data waarna de klant thuis opnieuw een usb stick met aangepaste gegevens ontvangt die hij zelf weer aan kan bieden aan zijn Audivolver II.

EDITORS' CHOICE