ARTIKEL

Vervuilde USB-stroom

Max Delissen | 25 juli 2013

Een tweede verhaal hieromtrent gaat over de nieuwe generatie versterkers van Peachtree. Het merk vermeldt op haar website, zonder er overigens veel tam-tam over te maken, dat de USB-ingang van de in hun versterkers ingebouwde D/A-converter galvanisch gescheiden is van de rest van de schakeling. Iemand die de terminologie niet kent zou er zo overheen lezen, maar het belang van die ogenschijnlijk simpele toevoeging is dus groter dan je zou denken.

Problemen en oplossingen voor digitale audio via USB: Vervuilde USB Stroom
Hét moment dat de eerder genoemde puzzelstukjes voor mij op hun plaats deed vallen, was tijdens luistersessies met het nieuwe merk iFi, dat uit de stal van AMR komt. Zij brengt een zestal kleine apparaatjes op de markt die voor een uiterst toegankelijke prijs erg mooi muziek maken. Eén ervan is de iFi iDAC USB D/A-converter. Dat apparaat presteert al prima op zichzelf, maar ondergaat door het toevoegen van een ander product uit de serie, namelijk de iUSBPower voeding, een spectaculaire verbetering.

De iFi iUSBPower vervangt de voeding die de D/A-converter vanuit de USB-aansluiting van de computer aangeleverd krijgt. In de iUSBPower zitten diverse regulatoren die de stroom zuiveren en precies op de juiste spanning brengen. Dat gereguleerde voedingen een verbetering geven is bekend. Het Britse audiomerk Naim werkt al jaren volgens dat gegeven en biedt op diverse kwaliteitsniveaus losse, gereguleerde voedingen aan voor hun versterkers. Maar de iUSBPower brengt ook een galvanische scheiding aan tussen de bron van het USB signaal en de D/A-converter. Daarbij kun je eventueel ook de aarding loskoppelen.

Het effect van de betere voeding is onmiddellijk te horen. De ruimtelijkheid neemt toe, de achtergrond wordt stiller en de detaillering wordt beter. Ook het laag wordt gedetailleerder, waardoor baslijnen beter te volgen zijn. Eigenlijk beperkt de verbetering zich niet tot één of twee aspecten van de weergave, maar wordt het geheel naar een hoger plan getild.

Met Andere D/A-Converters
Om zeker te weten dat deze verbetering zich niet alleen manifesteert in combinatie met de iFi iDAC, heb ik zowel mijn AudioQuest DragonFly als mijn Peachtree Decco65 versterker en een tijdelijk logerende Hegel HD11 D/A-converter op de iUSBPower aangesloten. Bij de DragonFly was de waarneembare verbetering significant. Het verschil was bij de Peachtree en de Hegel wat kleiner, maar nog steeds de moeite waard.


EDITORS' CHOICE