ARTIKEL

Verdere overwegingen

Garmt van der Zel | 13 mei 2004

Verdere overwegingen

Wellicht zult u zich een beetje beteuterd voelen nu ik verteld heb dat veel vloerstaande speakers eigenlijk als ‘small’ moeten worden ingesteld. Belangrijk is echter om in te zien dat het bij film-weergave van belang is zoveel mogelijk bas uit het systeem als geheel te krijgen en niet uit iedere speaker apart zoveel mogelijk bas te persen. Routeer de bas naar de speaker(s) die het beste in staat is/zijn deze frequenties weer te geven.

deze Avalons op Large instellenHet kiezen van een ‘large’ of ‘small’ instelling kent echter zeker een schemergebied. Als de hoofdspeakers doorlopen in het laag tot zo’n 40 Hz (recht!) en de kamer zelf ook bas versterkt, zou een ‘large’ instelling wel eens beter kunnen klinken, vooral als de subwoofer niet in staat is het laag beter weer te geven dan de andere speakers (bijvoorbeeld vanwege een niet perfecte plaatsing of kwaliteit van de subwoofer zelf). Ook kan er worden gediscussieerd over het feit of bas wel of niet directioneel is. Staat de subwoofer voorin de kamer en worden er kleine surround-speakers gebruikt, zal de illusie van bas achter de luisteraar niet zo goed over komen als met ‘full-range’ surround speakers (uit eigen ervaring). Ieder dient hier uiteraard zelf conclusies te trekken, maar ik zou toch de volgende additionele opmerkingen willen plaatsen:

  1. Denk serieus na of  surround-weergave dusdanig belangrijk voor u is, dat u exact dezelfde speakers wilt gebruiken. Eerder werd hier een artikel over geschreven door Patrick van den Bergh . U kunt uw geld maar 1x uitgeven en u zult wellicht de keuze moeten maken tussen goede front- en mindere surround-speakers, of een gematchte set waarbij alle speakers identiek zijn. Voor film-weergave heeft het kopen van exact dezelfde speakers (evt. aangevuld met subwoofer) zeer reëele voordelen t.o.v. luidsprekers die bijna hetzelfde zijn!
  2. Vaak kunnen speakers in een stereo-opstelling goed opgesteld worden , maar niet in een surround-opstelling. Een grote surround speaker die slecht geplaatst is, kan dan in het laag in de verdrukking komen. Een kleiner systeem heeft minder plaatsingsproblemen in het laag over het algemeen.
  3. Het experimenteren met een subwoofer heeft weinig zin als deze in kwaliteit sterk achterblijft bij de andere speakers. Ook als de subwoofer slecht is geplaatst of afgeregeld, kan weinig worden gezegd over de voor- en nadelen van het toevoegen van een subwoofer in de installatie.

Ik hoop u met deze handleiding meer kennis te hebben verschaft in het gebruik van de subwoofer in een Home Theater installatie. Het is de bedoeling geweest met het bovenstaande zo compleet mogelijk te zijn. De tekst is bestemd om een lezer die geen ervaring heeft met het gebruik van de subwoofer in een Home Theater installatie inzicht te geven in de mogelijkheden en begrippen. Aanvullingen, suggesties en opmerkingen gericht aan de auteur zijn van harte welkom en zullen waar mogelijk in de tekst worden verwerkt.


Interessante links:


EDITORS' CHOICE