ARTIKEL

Het probleem

Balanceer ellendeIn een mengtafel die ik afgelopen week heb gerepareerd kwam ik tot de ontdekking dat het faseverschil tussen het + en – signaal frequentieafhankelijk is! Bij ongeveer 1 KHz beliep het nog maar een graad of vijf, maar bij 10 KHz was het al meer dan 10 graden en bij 20 KHz was het al meer dan 20 graden!

Het probleem is dan dat het in het ontvangende apparaat natuurlijk ook helemaal fout gaat als het signaal weer ongebalanceerd gemaakt wordt. Bij het van elkaar aftrekken van de + en – signalen wordt de fase de resultante van het faseverschil tussen de aangeboden signalen. Bij 1 KHz zou dat dus 2,5 graden zijn, bij 10 KHz 5 graden en bij 20 KHz ruim 10 graden! Aangezien stereo-informatie voor een groot deel bepaald wordt door en afhankelijk is van fasereinheid is dit natuurlijk moord op je stereobeeld!


Conclusie

Bij deze wil ik dus nogmaals met grote nadruk stellen dat gebalanceerd signaaltransport in beginsel niets met geluidskwaliteit te maken heeft! Het is een oplossing voor een probleem wat zich in de professionele audio voordeed namelijk het onderdrukken van storing op lange microfoonkabels. Dat dit is komen ‘overwaaien’ naar de hifi toe is wat mij betreft volstrekte onzin; in de gemiddelde hifi-installatie zijn de kabellengtes maar een fractie van wat ze in de situatie van bijvoorbeeld een popconcert zijn.

Voor hifitoepassingen is een goed afgeschermde kabel dan ook ruimschoots toereikend om een storingsvrije overdracht van het ongebalanceerde signaal te garanderen.

Frank Speet


EDITORS' CHOICE