ARTIKELAccuphase

Conservatief gedachtegoed

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN MUSIC EMOTION
Werner Ero | 16 augustus 2014 | Fotografie Werner Ero | Accuphase

Voorzitter van de raad van bestuur Jim S. Saito wordt bij dit eenmalige bezoek vergezeld door het voltallige Accuphase directieteam, welke naast zijn eigen persoon bestaat uit de volgende drie zwaargewichten. Marketing chef Tatsuki Tozuka is het internationale gezicht en aanspreekpunt van het merk en ieder buitenlands contact loopt altijd via hem. Vice president en hoofdontwerper Mark M. Suzuki is bij dit gesprek aanwezig voor technische uitleg en onderbouwing, terwijl Yasuma Ishizuka marketingmanager Europe is. Ondanks dat deze dag natuurlijk bol staat van de vele feestelijke openingsfestiviteiten, heeft Alpha eigenaar Sammy Feldman toch kans gezien een deel van zijn winkel voor dit interview beschikbaar te stellen, waarvoor mijn hartelijke dank.

Mijn eerste vraag stel ik niet alleen om het ijs te breken, maar ook om alle betrokkenen meteen zoveel mogelijk bij het interview te betrekken. ’Wanneer ik naar Accuphase als merk kijk, is er eigenlijk al vanaf dag één sprake van een heel duidelijke en vooral ook sterke rode draad. Zit hier een duidelijke gedachtegang achter of is het meer een logisch gevolg van een bepaalde handelswijze?’ Terwijl deze laatste woorden nog maar amper over mijn lippen rollen, zie ik dat de ogen van voorzitter Saito zich meteen wat vernauwen. Vrijwel meteen erna doet marketingman Tozuka na enkele Japanse woorden over en weer te hebben uitgewisseld, het woord. ‘In tegenstelling tot wat in onze branche gebruikelijk is of wat u misschien denkt, zijn Accuphase producten nog nooit ontstaan door marketingoverwegingen. Bij alles wat wij vervaardigen, is de op dat moment hoogst mogelijke graad aan zuiverheid en geluidskwaliteit onze enige leidraad. De samenstelling van ons productgamma wordt daarbij vooral bepaald door hetgeen wij menen dat nodig is om van muziek op het hoogste niveau te kunnen genieten.’ Werner: ‘Dat kan ik helemaal met u eens zijn, maar hoe gaat u om met nieuwe invloeden zoals die van streaming audio? Wederom neemt marketingman Tozuka na een snel overleg tussen voorzitter Saito en technische man Suzuki het woord en knikt management adviseur Ishizuka bevestigend. ‘Accuphase houdt in principe bij iedere nieuwe ontwikkeling die meer lijkt te zijn als een vluchtige trend, zijn ogen en oren wijd open. Indien het daarbij ook nog eens om een duurzaam en kwalitatief platform blijkt te gaan, starten wij als volgende stap een reeks haalbaarheidsonderzoeken.'

'Wat wij echter heel bewust ten koste van alles willen voorkomen, is dat we een heel kostbaar en tijdrovend ontwikkeltraject ingaan terwijl zo’n vinding of bepaald (instabiel) platform, al misschien na enkele jaren weer een stille dood kan sterven. Door dit weloverwogen gevoerde beleid zal je Accuphase nooit in de voorhoede van welke trendy ontwikkeling dan ook zien lopen. Het is daarbij niet dat wij dit per definitie nooit zouden willen, maar veel meer door het feit dat wij het noodzakelijk vinden om eerst zo’n nieuw platform op haalbaarheid en vooral gewenste kwaliteit en levensloop te onderzoeken. Dit zijn wij onze trouwe klantengroep verplicht. Wat betreft streaming audio zien wij op dit moment zeker een bepaalde groeipotentie, maar hebben ook geconstateerd dat er nog een lange weg is te gaan. Er zijn nog gewoon te weinig zaken die in goed navolgbare standaards zijn vastgelegd. Ook de uitwerking laat op dit moment nog veel te wensen over en voldoet daardoor nog niet aan onze normen om daadwerkelijk met zo’n kostbaar traject van start te gaan. Buiten dat is zeker in Azië en nog verschillende andere delen van de wereld, volop draagvlak en bestaansrecht voor de bestaande fysieke media en tot op heden gaan wij bij Accuphase dan ook nog steeds onverminderd door met het verbeteren ervan. Ook vandaag de dag zit er namelijk nog steeds ruimte in deze immer nog prachtig klinkende media en is het gehoormatige prestatieniveau nog steeds beter dan de beste streaming-oplossingen die wij tot op heden hebben beluisterd.’


EDITORS' CHOICE