ARTIKEL

Aandacht voor kwaliteit

XLO besteedt veel aandacht aan de specificaties waaraan de kabels moeten voldoen. Wanneer men spreekt over een kabel met een impedantie van 75 ohm, dan is de complete kabel inclusief connectors dat ook. En niet 68 of 84 Ohm. Door de aandacht die XLO aan de specificaties geeft heeft ze bijvoorbeeld opdracht gekregen voor het leveren van de audio/videobekabeling van ruimteveren van de Nasa. Een van de redenen dat Nasa voor XLO koos was dat ze de enige fabrikant was die voldeed aan álle eisen die men stelde aan álle benodigde kabels. Nasa is niet de gemakkelijkste opdrachtgever, ze werkt zeer formeel volgens Amerikaanse overheidsregels en stelt hoge eisen aan de leveranciers en hun producten. Dat de Kabels van XLO nu om de aarde cirkelen schenkt Don Bouchard en zijn medewerkers veel voldoening en is voor hen het bewijs dat ze meer leveren dan “Good enough”. Want, good enough isn`t.

In het gebruik van isolatiemateriaal heeft XLO een bevoorrechte positie. Een puur vacuüm is de beste isolator, maar dat is niet toe te passen. Daarna zou lucht in aanmerking komen, maar dat is praktisch ook niet goed bruikbaar. Teflon volgt daarna. Het is een product van Dupont dat zeer goed bruikbaar is, maar het is wel relatief duur. Bijna alle fabrikanten gebruiken dezelfde soort Teflon, om de simpele reden dat Dupont slechts een aantal varianten maakt, waarvan de meeste toegepast worden in pannen en de onderkanten van boten. De toepassing in bekabeling vormt slechts een klein deel van de afzet. Hierdoor krijgen bijna alle kabelfabrikanten dezelfde Teflon voor verwerking in hun producten, maar ze verkopen het wel onder exotische namen om zich te onderscheiden van de grote massa. Een aantal jaar geleden won XLO een prijs voor hun innovatieve gebruik van Teflon als isolatiemateriaal. Gevolg van die onderscheiding was dat men samen met Dupont research kon gaan doen naar de toepassing van het materiaal. Hierdoor heeft XLO de beschikking over vele Teflonvarianten waar geen enkele andere kabelfabrikant over kan beschikken. XLO onderscheidt zich dus ook doordat men de beste Teflonvariant voor de specifieke toepassing kan selecteren. En dat resulteert in een betere kabel.

Don Bouchard is een man die zeer enthousiast en vol overtuiging vertelt over “zijn” producten. Het gesprek met hem gaf mij het gevoel dat XLO een zeer serieuze en professionele fabrikant is van kwaliteitsbekabeling. Door de distributie van de kabels in de Benelux toe te vertrouwen aan TransTec wordt dat gevoel alleen maar versterkt. TransTec levert met merken als o.a. Mc Intosch, KEF en Quad kwaliteitsproducten, en XLO is nu aan dat rijtje toegevoegd. XLO is verkrijgbaar bij de betere Hifi-zaken. Voor dealers en prijslijsten kan men uiteraard contact opnemen met TransTec.

EDITORS' CHOICE