Synergistic Research Tesla Series

Kabelfabrikanten zijn er te over. Innovatieve kabelfabrikanten des te minder. Een van de fabrikanten die zonder meer thuishoort in het kleine groepje dat kan pretenderen op vernieuwende en zelfs grensverleggende wijze met hun vak bezig te zijn, is de uit het zonnige California afkomstige Synergistic Research waarmee ik eind 2002 kennismaakte. Destijds had Ted Denney III, lead designer en CEO van het merk, zijn eerste versie van actief afgeschermde interlinks, luidsprekerkabels en netsnoeren op de markt gebracht en lezers die mijn artikelen in de loop der jaren gelezen hebben, weten dat ik sindsdien regelmatig zijn kabels ingezet heb in mijn beide audio systemen.

In die tijd was er voor dit fraaie merk geen Nederlandse importeur maar inmiddels is daar verandering in gekomen. Sinds kort wordt de Europese distributie verzorgd door BSA. Voor mij de ideale gelegenheid om de Synergistic Research kabels uit mijn systeem eens kritisch tegen het - nog steeds blauwe - licht van de inmiddels alweer vierde generatie van deze actieve kabels te houden. Het zou een schokkende ervaring worden.

Net als de meeste kabelfabrikanten levert Denney meerdere kabellijnen. In zijn geval zijn dat Synergy, Alpha en Tesla. Laatstgenoemde vertegenwoordigt de absolute top en is de opvolger van de kabeltypes die ik zelf in gebruik heb. In de Tesla series zijn meerdere types interlinks, luidsprekerkabels en binnenkort ook netsnoeren beschikbaar. Waarin Synergistic afwijkt van het merendeel der fabrikanten is in de stelling dat audio kabels systeem afhankelijk zijn in de zin dat niet iedere kabel in elk systeem even muzikaal klinkt. Componenten variëren niet alleen in mechanisch ontwerp, maar ook in subjectieve of klankmatige prestaties. Ted Denney gaat er dan ook niet a priori van uit dat de duurste variant automatisch in alle gevallen het best zal klinken. Waar het om gaat is het totale kabelpakket zodanig samen te stellen dat er binnen het systeem synergie ontstaat. Om dat te bereiken vraagt deze fabrikant zijn klanten om de samenstelling van hun set te beschrijven waarna hij een gericht advies kan geven met betrekking tot de kabels.

Klik hier voor de iPad vriendelijke PDF

MERK

EDITORS' CHOICE