Thuis - de ideale luisteromgeving

Redactie HiFi.nl | 23 februari 2012 | Cambridge Audio

André van den Berg van importeur Dimex, het bedrijf dat in Nederland onder meer Bel Canto en Cambridge Audio voert, stuurde ons deze week een blogtekst waarin hij uiteenzet waarom hifi het beste thuis getest kan worden. Dus niet op audioshows, maar ook niet bij de dealer.

Natuurlijk is het zinvol om daar een indruk van de kwaliteiten van de apparatuur op te doen, en shows hebben hun waarde waar het kennismaking met de hifi aangaat. Maar voor de volledigheid moet je echt zelf aan de slag, in je eigen (luister)omgeving. Bij dezen zijn betoog. 

(ingezonden artikel)
Coverfoto: Jiri Büller (X-Fi Audioshow

Het is nuttig en interessant om tijdens een audiotentoonstelling of dealershow demonstraties mee te maken van de merken waar je in geïnteresseerd bent. Maar... ga nadat je bij een dealer in de showroom een voorselectie hebt gemaakt de definitieve keuze pas thuis maken. Alleen op die manier kun je verantwoord tot een gefundeerd oordeel over de geluidskwaliteit komen.

Beschouw wat je tijdens zo’n show hoort daarom slechts als een eerste kennismaking, want het aantal onbekende factoren in zo’n demonstratie is veel te groot om iets anders dan een eerste indruk te kunnen geven; de ruimte, de aankleding, de muziek, de apparatuur, het volume... Allemaal factoren van een grote invloed die je niet uit kunt sluiten.

Een recent concert met Triangle, Devialet en Fondamentales

De enige referentie: uw eigen oren
Over klank kunnen we natuurlijk oeverloos discussiëren. Bij Dimex is de enige referentie de klank van onversterkte akoestische instrumenten en stemmen. Zaalversterking wordt immers altijd gekleurd door het systeem in de zaal (lees: versterkers), en de klankkleur daarvan wordt niet in de laatste plaats bepaald door de tegenwoordig alom aanwezige en virtuoos aan alle beschikbare knoppen draaiende en schuivende mixjockey’s. Tijdens een jazzfestival in Rotterdam werd onlangs zelfs een – binnen spelende – Big Band versterkt. De werkelijke klank wordt daarmee naar onze mening vakkundig (?) om zeep geholpen. 

Wat ís nou de werkelijkheid?
De weergave van de opname van een kamer- of symfonieorkest in een concertzaal is heel ander verhaal. Die opnametechnici zijn weliswaar op een andere professionele manier bezig dan die in de eerdergenoemde zalen, maar we hebben toch ook te maken met de persoonlijke voorkeuren, de invloed van de gebruikte microfoons en het aantal, de monitorluidsprekers en de zaalakoestiek. Toch zijn er hifi-kenners die in geen jaren een concertzaal van binnen hebben gezien en zich een ‘professioneel’ – en vaak vernietigend – oordeel aanmatigen over bepaalde (topklasse) geluidsapparatuur. Vertrouw dus vooral gerust op je eigen oordeel; je moet er (zelf) naar luisteren!

Spendor A9 - onlangs gedemonstreerd in de luisterruimte bij It Harkstee

Lage tonen-weergave
Alle luidsprekers zijn zeer gevoelig voor de plaatsing en dreunen indien ze in een hoek van de luisterruimte worden geplaatst, of reflecteren tegen de vloer. Pseudolaag in plaats van echt laag. Als je ‘n keer het verschil hebt gehoord, weet je beter... Het belang van de laagweergave wordt op papier overigens zeer overschat. Het oude credo geldt nog altijd: ‘het opvallende van goed laag is dat je zo weinig mogelijk laag hoort...’. Probleem van het laag in veel Europese huiskamers is de vorm en grootte van de kamer. Ter verduidelijking: met een breedte van circa vier meter ligt de resonantiefrequentie rond de 80Hz, een frequentie die in alle muziek veelvuldig voorkomt en leidt tot een dreunend en bonkend resultaat; als gezegd vaak nog versterkt door plaatsing in een hoek. En hoe luider men afspeelt, hoe groter het probleem.

In de breedte opstellen van een kamer van vier bij zes meter vermindert dat effect aanzienlijk. Hoe groter de kamer, hoe beter het laag tot zijn recht zal komen en hoe luider men kan afspelen; hoe kleiner de kamer, hoe zachter men zal moeten afspelen. Naar onze mening gaat het in de eerste plaats om het weergeven van muziek met zo min mogelijk kleuring. Hoe dan ook kun je in de eigen kamer het beste beoordelen welke hifi het beste bij je muzikale voorkeur past. 

André van den Berg
Dimex Reference Audio Equipment B.V.
Website / Special Page 

MERK

EDITORS' CHOICE