NIEUWSKondo Japan

Kondo Audio Note Kagura 2i en Overture PM 2i: nieuwe buizenversterkers

Het Japanse audiobedrijf Kondo Audio Note heeft twee nieuwe buizenversterkers uitgebracht. De Kondo Kagura 2i Power Amplifier is een mono eindversterker en de Kondo Overture PM 2i is een geïntegreerd model. Prijzen en leveringsinformatie voor de Benelux zijn nog niet beschikbaar, maar we houden je op de hoogte. Kondo Audio Note wordt exclusief verdeeld door Highender Audio.

Kondo Audio Note Kagura 2i: mono eindversterker

De Kondo Audio Note Kagura 2i is een parallelle single-ended mono eindversterker. Het circuit van de Kondo Kagura 2i is voorzien van buizen van het type 12AU7 en 6SN7 voor versterking en kathodevolger 6SN7 voor de stuurtrap om de eindbuizen van het type 211 krachtig aan te drijven.

Deze circuits worden onafhankelijk gevoed door ruim bemeten voedingsschakelingen met lage impedantie die versterkingstrappen van hoge zuiverheid ondersteunen. Om de eersteklas audiokwaliteit te bereiken die van de Kagura wordt verwacht, is elke trap naar eigen zeggen opnieuw bekeken en ontwikkeld.

Kondo Audio Note Kagura 2i: voedingscircuit

Er zijn in totaal drie voedingstransformatoren in de versterker gebruikt. Voorts zijn vier smoorspoelen geïnstalleerd om drie systeemvoedingscircuits te vormen met vier verschillende spanningen, t.w. +/-200V, +450V en +950V. Het voedingsgedeelte is voorzien van oliecondensatoren en nieuw ontwikkelde smoorspoelen van het type cut-core. Er worden twee stroomkabels bij één Kagura 2i geleverd.

Door de spanningsversterkingssectie te moduleren, heeft Kondo handmatige bedrading en verkorting van paden toegepast. Door drie ontkoppelingscondensatoren vrij dicht bij elke module te plaatsen, konden in elke trap zeer zuivere signaallussen worden gevormd, adus de fabrikant.

Kondo Audio Note Kagura 2i:: 211 uitgangsbuizen

De 211 uitgangsbuizen zijn zo geplaatst dat de eerste trapbuis naar de uitgangsbuisbasis in een compacte ruimte kan worden opgeborgen, waardoor uiteindelijk de lengte van de bedrading naar de verste buizen wordt geminimaliseerd. Het 211 heather circuit is gemonteerd met grote condensatoren (2 x 40.000 uF) om rimpelelementen te minimaliseren, terwijl het ruisniveau is verminderd door het gebruik van een brom-balancercircuit.

Tussen de versterkingstrappen gebruikte Kondo nieuw ontwikkelde elektrode-oscillatiebestendige zilverfoliecondensatoren. In plaats van de conventioneel gebruikte EI core choke coil, heeft Kondo een nieuw cut-core type choke ontwikkeld voor een verbetering van de geluidskwaliteit. Kagura's puur zilveren spiraalvormige uitgangstransformator is geschikt voor luidsprekerimpedanties van 4, 8 en 16 Ohm De instelling is in de fabriek vooraf ingesteld op 4 Ohm en 8 Ohm.

Kondo Audio Note Kagura 2i: technische specificaties

 • Type versterker: 211 parallelle single-ended mono eindversterker
 • Nominaal vermogen: 50 Watt (bij 1 kHz, 5 procent THD)
 • Frequentiebereik: 8 Hz tot 55 kHz (+0dB, -3dB, 1 Watt)
 • Impedantie cinch-ingang: 70 kOhm
 • Impedantie XLR-ingang: 70 kOhm
 • Luidsprekerimpedantie: 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm (af fabriek twee van drie keuzes)
 • Ruis: minder dan 0,5 mVolt
 • Geplaatste buizen: 2 x 211, 2 x 6SN7, 1 x 12AU7, 4 x GZ34
 • Stroomverbruik: 270 Watt
 • Afmeting (B x H x D): 320 x 370 x 558 millimeter, exclusief uitstekende delen
 • Gewicht: 62 kilogram

 

Kondo Audio Note Overture PM 2i: geïntegreerde versterker

Kondo Audio Note paste naar eigen zeggen voor de Overture 2i een nieuwe ontwerprichtlijn toe genaamd “Cleaner with more Triode Splendidness” voor de nieuwe Overture Integrated-versterker. Dit concept werd verder verfijnd door het gebruik van de kennis die is opgedaan bij het onderzoek en de ontwikkeling van de Kagura.

Een nieuwe uitgangstransformator is ontworpen voor een hogere geluidskwaliteit. Het circuit is opnieuw ontworpen en opnieuw afgestemd en het voedingsgedeelte is sterk verbeterd en opnieuw ingedeeld voor een betere kanaalscheiding. Er is een verbeterde versie van Kondo's originele zilverfolie-signaalcondensatoren gebruikt.

De geplaatste eindbuizen zijn pentodes van het type EL34. De Overture PM 2i is geschikt voor luidsprekerimpedanties van vier Ohm of acht Ohm.

Kondo Audio Note Overture PM 2i: nieuw design push-pull-circuit

De eerste trap en de drivertrap zijn beide directe koppelingscircuits. Als koppeling in de eindtrap worden puur zilverfoliecondensatoren gebruikt. Kondo Audio Note streefde ernaar om het hele circuit een lage impedantie te geven, zodat een transparant en direct geluid wordt bereikt. Er is ook een nieuw ontworpen circuit CCB (constant current biasing) in de eindtrap toegepast ter behoud van de zuiverheid en integriteit van het muzieksignaal. De bedrading is zo gerangschikt dat de kortste paden en de beste prestaties worden verkregen.

Het voedingscircuit heeft een hoge reserve en is geconstrueerd met smoorspoelen en grote condensatoren. Na de rimpelfiltertrap zijn de ontkoppelcondensatoren verder gerangschikt om de linker- en rechterkanalen onafhankelijk van elkaar te bedienen.

Kondo Audio Note Overture PM 2i: technische specificaties

 • Type versterker: push-pull geïntegreerde versterker
 • Nominaal vermogen: 2 x 32 Watt (bij 1 kHz, 1 procent THD)
 • Frequentiebereik: 6 Hz tot 140 kHz (+0 dB, -3 dB bij 1 Watt)
 • Aantal en type ingangen: vier paar cinch
 • Impedantie ingangen: 50 kOhm
 • Uitgang: vier Ohm, acht Ohm
 • Ruis: lager dan 0,5 mVolt
 • Geplaatste buizen: 4 x EL34, 2 x 12BH7, 2 x 6072
 • Stroomverbruik: 180 Watt
 • Afmeting (B x H x D): 438 x 201 x 409 millimeter, exclusief uitstekende delen
 • Gewicht: 26 kilogram
MERK

EDITORS' CHOICE