REVIEWB&W

Seec ASC-2

René van Es | 20 juli 2003 | B&W

De meest ideale versterker is altijd beschreven als een “straight wire with gain”. Een rechte draad die versterkt. Echter in onze audiowereld bestaat zoiets niet. We hebben altijd te maken met componenten die iets toevoegen aan het geluid of iets weghalen. In de meest ongunstige omstandigheden zien we beide fenomenen naast elkaar optreden. Een keten is opgebouwd uit diverse onderdelen, de bron, de kabels, de versterker, weer kabels en dan luidsprekers. Uitgaande van een recht-toe-recht-aan concept. Ondertussen is vriend en vijand het er over eens dat kabels ook als component gezien moeten worden en wel degelijk invloed hebben op het totale resultaat van de keten. Lang niet altijd zijn wij instaat aan te tonen waarom een kabel zoveel invloed kan hebben. Maar wat we wel weten is welke fundamentele eigenschappen een kabel moet hebben om correct te functioneren. En soms gaat iemand nog een stap verder. Zoals bij het Nederlandse bedrijf SEEC, de Scientific Essential Equipment Company.

ASC-2

Seec ASC-2 - Active Signal InterlinkBij SEEC weten ze welke materialen toegepast moeten worden om een goede maar vooral neutrale kabel samen te stellen die dienst kan doen als interlink tussen bron en versterker, of tussen voor- en eindversterker. Maar er is meer dan alleen de materiaal keuze. In de professionele wereld zijn impedantie gerelateerde problemen opgelost door een standaard te kiezen. Alle apparatuur voldoet aan de norm en de kabels zijn aangepast. Waar nodig worden transformatoren op lijn niveau ingezet. In de niet professionele wereld is het plat gezegd een zooitje met impedanties. Ooit heeft de industrie ontdekt dat een lage uitgang- en een hoge ingangimpedantie weinig problemen geeft en daar is op voortgeborduurd. Dat lijkt heel aardig, maar is het niet.

We trekken even een vergelijk met de computer technologie. U kent vast wel de kreet ethernet. Dat is een genormeerd verbindingssysteem om computers met elkaar te laten praten. Voor de opkomst van twisted pair verbindingen werd als medium een coax kabel toegepast met een specifieke impedantie van 50 Ohm. De bron en de ontvanger waren exact afgestemd op die impedantie en zo maakte men een zogenaamde transmissie lijn waarlangs de data zich verplaatst. Zouden we dat niet doen (heren systeembeheerders die de afsluitweerstand vergaten weten waar ik het over heb) dan hebben computers de grootste moeite om met elkaar data uit te wisselen. Reetransmissies (het opnieuw zenden van data) is constant noodzakelijk en de verbinding wordt trager en trager. In de audio is een reetransmissie niet mogelijk en moeten we het doen met het oorspronkelijke signaal.

Dat signaal is helaas onderweg aangetast door fase fouten, reflecties en andere ellende. Fase fouten ontstaan doordat de spanning ten opzichte van de stroom in tijd verschuift. Afhankelijk van de frequentie zal het hoogste punt dat de spanning bereikt een fractie van een seconde anders zijn dan het hoogste punt waarop de stroom de maximale waarde heeft. Het gevolg van inducties en capaciteiten. Bovendien is er een tweede oorzaak van fase fouten en versmering en dat zijn reflecties. Als een signaalbron met een lage impedantie een signaal stuurt naar een hoge impedantie, komt een deel van het signaal als een reflectie terug naar de bron vanaf de hoge impedantie. Dat gereflecteerde signaal heeft niets van doen met het origineel en is bovendien onvoorspelbaar. Het danst in de kabel heen en weer tussen bron en ontvanger. SEEC heeft hiervoor een oplossing bedacht en gerealiseerd. SEEC maakt gebruik van een compacte hoogwaardige versterker in de signaalweg tussen bron en versterker, die in staat is het “vermogen” te leveren waartoe een normale bron niet in staat is. Met aanpassing van de impedantie om een volwaardige transmissie lijn te maken. Absolute voorwaarde is dat de elektronica, de connectors en de kabel op elkaar zijn afgestemd. Dus wie kiest voor SEEC kiest voor een systeem en niet alleen voor een stuk snoer en een actief kastje. Voordeel van deze methode is dat een interlink rustig 10 meter mag zijn. Immers SEEC is in staat de signaaltransmissie door de kabel af te stemmen op de lengte. U kunt dus uw eindversterkers naast de luidsprekers zetten en met heel korte LS-kabels aansluiten terwijl de verbinding voorversterker/eindversterker lang is.

Seec ASC-2 - Active Signal InterlinkSEEC maakt gebruik van korte signaal kabels tussen de bron en de eigen elektronica. Die kabels zitten vast. Achter de module zitten met echte BNC connectors de kabels aangesloten die mogen varieren in lengte. In de module zittten hoogwaardige versterkers die geen andere functie hebben dan het elimineren van reflecties, het aanpassen van de impedantie en het voorkomen van fase fouten.

Het ontwerp gaat uit van afgeschermde dual mono versterkers met een bandbreedte van 2 Hz tot 1,25 MHz binnen -3 dB. De vervormingwaarden zijn verwaarloosbaar. De stijgtijd haalbaar in de kabel is >20Volt/micro seconde. De voeding wordt gehaald uit een externe adapter die hier speciaal voor ontworpen is. Wat SEEC doet is de karakteristieke impedantie van de kabel met connectors meten. In de eigen elektronica over de BNC connector een weerstand zetten die daar gelijk aan is. De kabel en de elektronica vormt nu samen een transmissie lijn die onafhankelijk wordt van de ingangsimpedantie van een versterker. Het niveau van het ingangssignaal is exact gelijk aan dat van het uitgangssignaal. De kabel in combinatie met de elektronica versterkt dus zelf niet. Door SEEC verstrekte metingen laten een onaangetast signaal zien, ongeacht de bron- en afsluitimpedantie.

MERK

EDITORS' CHOICE