(Gesponsord artikel)ARTIKELSbooster

5 Vragen aan... Sbooster

In onze serie '5 Vragen aan...' stellen we vanuit de redactie onze 5 vragen deze keer aan Sbooster, de Nederlandse specialist in hoogwaardige voedingen uit het pakket van importeur Look & Listen.

5 Vragen aan...

Om dealers en merken op een nieuwe manier onder de aandacht te brengen, hebben we een relatief nieuwe rubriek: '5 Vragen aan...'. De vragen zijn in de basis generiek, maar kunnen ook toegespitst worden om ons op een merk, ontwikkeling of actualiteit te focussen. In deze aflevering zetten we de schijnwerpers op...

Sbooster

Sbooster is een Nederlandse onderneming, die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van hoogwaardige voedingen voor tal van elektronische apparaten.

De drijvende krachten achter Sbooster zijn Wiebren Draaijer en Karin Hoks. Het begon in 2009 met de ontwikkeling van een vervangende voeding voor in die tijd populaire audiostreamer. Wiebren was op dat moment niet tevreden met de geluidskwaliteit en meende dat een betere voeding wel eens de oplossing zou kunnen zijn. En zo geschiedde: Sbooster was geboren.

1. Maar waarom Sbooster?
'Nagenoeg alle fabrikanten van elektronische apparaten passen zogenaamde Switch Mode Power Supplies (SMPS) adapters toe. Dat zijn externe voedingen van het schakelende type. Deze bekende netstekkeradapters zijn super compact, lekker goedkoop en heel effici├źnt. Fabrikanten kiezen veelal voor dit type voedingen, omdat ze daarmee voor een bepaalde regio de benodigde voedingen lokaal kunnen inkopen en daardoor allerhande regionale keuringen dan wel certificeringen ontlopen. Zij sparen dus tijd en geld. Zelfs bij de bekende en gerenommeerde audioleveranciers is het gebruik van SMPS adapters gemeengoed.'

'SMPS adapters hebben naast de eerdergenoemde voordelen, ook een aantal nadelen die vooral ten koste gaan van de beeld en geluidskwaliteit van de aangesloten apparatuur. In een schakelende voeding -de naam geeft dit al aan- zit een soort schakelaar (schakeltransistor of -FET) die heel snel aan en uitschakelt (schakelfrequentie 50-100 kHz). Dat maakt dat de SMPS adapter zich ook als een zender gedraagt...'

2. Een zender, dat klinkt niet best; wat heeft dat voor gevolgen?
'Het gevolg is drieledig. Door dit schakelen zit er in meer of mindere mate een rimpel op de voedingspanning, zodat het aangesloten apparaat niet geheel optimaal presteert. Voorts zal de SMPS adapter aan het lichtnet de nodig storing afgeven, zodat ook andere aangesloten apparatuur daar hinder van ondervindt en minder zal presteren. Daarnaast pikken gevoelige onderdelen van de audio/video-keten zoals de bekabeling, maar zeker ook pick-up elementen, de straling gemakkelijk op via de lucht. Niet zelden zijn er meerdere apparaten in de keten die gebruik maken van dergelijke SMPS adapters met alle hoorbare en zichtbare gevolgen van dien.'

3. Wat kan ik hier aan doen?
'Altijd zorgen voor goed afgeschermde kabels, maar beter is om de SMPS adapters te vervangen voor zogenaamde lineaire voedingen, bijvoorbeeld die van Sbooster. Een lineaire voeding is een ander type voeding dan een schakelende. Zoals de naam misschien al doet vermoeden ontbreekt in de Lineaire voeding de supersnelle schakelaar. Daardoor wordt het aangesloten toestel nu wel optimaal gevoed dankzij een schone en rimpelloze stroomtoevoer en is van vervuiling van het lichtnet of straling niet of nauwelijks sprake. Een betere beeld- en geluidsweergave is het resultaat.'

4. Waarom een lineaire voeding van Sbooster?
'Sbooster heeft al bijna 10 jaar ervaring in het ontwikkelen van (vervangende) voedingen voor SMPS adapters. Er worden in de voeding louter hoogwaardige componenten toegepast en is de lay-out van de schakelingen geoptimaliseerd voor gebruik in audio/video-systemen. Daarnaast vindt er filtering van de netstroom plaats en is de voeding voorzien van een slimme schakeling die snel reageert op veranderingen in de belasting. Voorts is er alles aan gedaan om het stroomverbruik tot een minimum te beperken. Vandaar dat op de Sbooster voeding ook het predicaat ECO prijkt. En niet onbelangrijk, reviews wereldwijd bevestigen de substanti├źle verbetering in de weergave die het vervangen van een SMPS adapter door een Sbooster voeding te weeg brengt.'

5. is het alleen voor audio en video apparatuur?
'Nee, het gaat eigenlijk om alle apparatuur in de AV-keten. Op dit moment is het streamen van audio en video behoorlijk populair. Dus naast de audio- en video apparatuur, zijn er ook verschillende computer gerelateerde componenten, die inmiddels deel uitmaken van de keten voor de weergave van beeld en geluid. En ook deze elektronica wordt meestal met SMPS adapters worden gevoed, zoals daar zijn routers, modems, switches en netwerk harde schijven (NAS). In de ideale wereld worden alle SMPS adapters in de keten vervangen voor Lineaire voedingen en dus ook die van het computernetwerk. Met die van Sbooster natuurlijk!'

MERK

EDITORS' CHOICE