Daluso werkt samen met Vortex Hifi ter bestrijding van elektrosmog

Het Nederlandse Daluso is in het najaar van 2017 een samenwerking aangegaan met Vortex HiFi. Vortex HiFi is een fabrikant in Duitsland die een ruim en integraal pakket van accessoires heeft ontwikkeld voor de bestrijding van elektrosmog en/of het verminderen van de effecten ervan. Na een lange voorbereiding start Daluso met ingang van 1 april a.s. met de marktintroductie van de producten van Vortex Hifi.

Daluso en Vortex Hifi: elektrosmog en de bestrijding daarvan

Elektrosmog is volgens Daluso een wetenschappelijke en algemeen gebruikte maar weinig begrepen verzamelnaam voor laag- en hoogfrequente (LF/HF) electromagnetische straling, laagfrequente elektrische en magnetische wisselvelden, elektrostatische velden en statische magneetvelden. Het zijn diverse stralingen en velden die allemaal verschillende biologisch foutieve uitwerkingen (Elektrostress) kunnen hebben op een menselijk lichaam (en andere levende organismen).

Vele delen van elektrosmog zijn serieuze factoren die het luistergenot en de beleving van muziek behoorlijk be√Įnvloeden, vervolgt Daluso. Al bij de ingebruikname van de allereerste buizenradio was elektrosmog een feit. Alleen, het stelde destijds absoluut niks voor. Echter, in onze hedendaagse samenleving is momenteel de elektrosmog-belasting enorm groot en neemt progressief toe. In sommige opzichten vormt deze stijgende belasting een serieuze bedreiging voor onze gezondheid, aldus Daluso.

Alle elektrische apparaten en kabels die zijn aangesloten op het stroomnet, en wel of niet met elkaar verbonden zijn, genereren verschillende soorten elektrosmog. Ze fungeren daarbij allen en samen als zendantennes. Vortex HiFi-producten vinden bij het overgrote deel hiervan actief of passief hun toepassing in de bestrijding of vermindering van elektrosmog, vanaf de meterkast tot en met de luidsprekers van een HiFi-set in alle stroomvoerende en stroomverbruikende delen.

Op basis van persoonlijke ervaringen en studies is Daluso in het najaar van 2017 een samenwerking aangegaan met Vortex HiFi. Daluso is voornemens om de producten van Vortex HiFi vanaf begin april 2018 via Nederlandse dealers aan de man te brengen.

Meer weten? Kijk dan op de website van Daluso of de website van Vortex HiFi.

MERK

EDITORS' CHOICE