ARTIKEL

1e bijeenkomst Audioclub Oost-Brabant

Redactie HiFi.nl | 17 april 2001

Verslag Donderdag 5 april

(Door Daphne Engelen)

We waren nog bezig met de voorbereidingen toen om half acht de eerst audioliefhebber al binnenkwam. Niet lang daarna volgden er meer. Allemaal waren ze nieuwsgierig naar de audioclub in oprichting. Toen het acht uur was stonden we verbaasd te kijken. Maar liefst 41 personen hadden gereageerd op onze uitnodiging voor de introductieavond van Audioclub Oost-Brabant.

Nadat we ons aan de geïnteresseerden voorstelden, kwam al snel een leuke discussie op gang over het doel van de club. Omdat was aangegeven dat ideeën en meningen van harte welkom zijn werd daar goed gehoor aan gegeven. Hiernaast maakten we bekend wat de plannen voor de volgende bijeenkomst, donderdag 19 april, zijn: een demo van Joenit, waar Rega en Totem aan bod zullen komen. Verder is besproken dat het bestuur voor de volgende bijeenkomst zich heeft aangemeld bij de Kamer van Koophandel, een bedrijfsverzekering en rekeningnummer heeft geregeld.

In de pauze heeft iedereen kunnen zien wat de sfeer in de sociëteit van bedrijfspand De Welten Groep in Vessem is. Al snel werden enthousiast ervaringen uitgewisseld. Na de pauze werd een enquête rondgestuurd en was er gelegenheid om zich aan te melden als lid van Audioclub Oost-Brabant. Maar liefst 37 mensen hebben zich direct lid gemaakt, wat boven onze verwachtingen lag.
De enquête is ook door de meesten positief ingevuld en zo hebben we een beter beeld gekregen van de wensen en ideeën van de leden. De uitslag van de enquête is binnenkort te zien op de website van Audioclub Oost-Brabant.

Al met al kan de introductieavond als een succes worden omschreven. We hebben veel complimentjes gekregen voor het leuke initiatief van het oprichten van de audioclub. Verder waren de meeste heren gecharmeerd van de locatie waar voortaan alle demo’s en clubavonden worden gehouden. Dit pand, van de Welten Groep in Vessem, straalt stijl en gezelligheid uit. Ook is de zaal die we hebben gehuurd voor de audioclub akoestisch verantwoord.

Na het officiële gedeelte op deze introductieavond zijn de meeste (inmiddels) leden blijven ‘hangen’ in de sociëteit. Tot in de late uurtjes hebben we daar met veel mensen nader kennis gemaakt.


Noot van de redactie: voor meer informatie over Audioclub Oost-Brabant wordt ook verwezen naar de website van AOB: http://aob.hifi.nl.


EDITORS' CHOICE